Fond mikroprojektů 2007-2013

V česko – slovenském příhraničí Fond mikroprojektů pro roky 2007 – 2013 navazuje na spolupráci přeshraničních subjektů a současně vychází ze zkušeností předchozího období 2004 – 2006.

V současné době je Fond mikroprojektů definován oblastí podpory 1.6 Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013.

Výkon Správy Fondu je decentralizován přímo v příhraničním regionu – byli ustanoveni Správci Fondu. Na české straně je to Region Bílé Karpaty a Trenčínský samosprávný kraj na straně slovenské. Správci nesou celkovou zodpovědnost za realizaci Fondu v rámci dané národní části regionu. Česká část územně pokrývá Moravskoslezský, Zlínský a Jihomoravský kraj, slovenskou tvoří Žilinský, Trenčínský a Trnavský samosprávný kraj.

Cílem podpory Fondu je jednak vytváření přeshraniční integrace a posílení dlouhodobých forem spolupráce, stejně tak jako vytváření a posilování kontaktů, trvalá přeshraniční spolupráce obyvatel, regionů a regionálních struktur.

Naplnění těchto cílů umožňuje Fond svým přístupem k financování menších akcí, které jsou založeny na bázi regionálních potřeb a mají evidentní přeshraniční dopad. Fond bude tedy podporovat zejména neinvestiční projekty menšího rozsahu v oblasti přeshraničních aktivit.

Jde především o podporu nových aktivit s dopadem na podporované území, aktivit směřujících k rozvoji přeshraniční spolupráce a vytváření nových vazeb mezi subjekty, které realizují své aktivity. Mikroprojekty budou zaměřeny především na oblast rozvoje mezilidských přeshraničních vztahů, společenských, osvětových a kulturních aktivit. Podporované jsou i  mikroprojekty zaměřené na zlepšení infrastruktury daného území, především z oblasti městské a turistické vybavenosti s přeshraničním dopadem.

Minulé zkušenosti ukázaly, že Fond mikroprojektů je účinným mechanismem k podpoře akcí malého rozsahu a umožňuje využívání prostředků na podporu rozpočtově malých, ale z hlediska významu velmi přínosných projektů pro navazování a rozšiřování kontaktů mezi partnery z obou částí hranice.

Kontakt pro Fond mikroprojektů: fmp@regionbilekarpaty.cz