Správce Fondu mikroprojektů pořádá v rámci vyhlášené 17. výzvy k předkládání žádostí o finanční příspěvek semináře pro žadatele.

Ostrava – 3.11.2014. Podrobnosti zde

Zlín – 4.11.2014. Podrobnosti zde

Brno – 6.11.2014. Podrobnosti zde

Zlín – 19.11.2014. Podrobnosti zde

Region Bílé Karpaty vyhlašuje 17. výzvu na předkládání Žádostí o finanční příspěvek v oblasti podpory 1.6. Fond mikroprojektů v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013. Výzva je zaměřena na neinvestiční (17 a) a investiční (17 b) mikroprojekty. Podrobnosti o podporovaných aktivitách jsou uvedeny v textu výzev.

Platnost výzvy 23.10. 2014 , 13:00 hodin – 1.12. 2014, 13:00 hodin.

Informace k výzvě jsou uvedeny v odkazu Výzva, Příručka pro žadatele včetně příloh a potřebných formulářů je uvedena v odkazu Ke stažení.

Euroregion Bílé – Biele Karpaty připravuje ve spolupráci se Zlínským krajem a Trenčianskym samosprávnym krajem Okrúhly stol k přípravě Programového dokumentu přeshraniční spolupráce na území ER BBK v letech 2014 -2020. Jednání připravujeme na 20. 11. 2014.
Tento projekt je podporován z Operačního programu přeshraniční spolupráce SR – ČR.

Region Bílé Karpaty oznamuje českým žadatelům, že připravuje vyhlášení 17. výzvy k předkládání žádostí o finanční příspěvek v oblasti podpory 1.6 Fond mikroprojektů. Důvodem je snaha o vyčerpání maximálního objemu alokovaných finančních prostředků v rámci Fondu mikroprojektů.

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy je konec října 2014. Předpokládaný objem finančních prostředků k rozdělení je 500 000,- EUR.
Celá tisková zpráva je k dipozici zde

Euroregion Bílé – Biele Karpaty ve spolupráci se Zlínským krajem a Trenčianskym samosprávnym krajem vypracoval Programový dokument přeshraniční spolupráce na území ER BBK v letech 2014 -2020. Dokument najdete zde
Tento projekt byl podpořen z Fondu mikroprojektů.

Dne 25.6.2014 proběhla v Trenčíně závěrečná prezentace výstupů projektu Programový dokument přeshraniční spolupráce na území ER BBK v letech 2014-2020. Prezentaci najdete zde

Region Bílé Karpaty vyhlašuje výběrové řízení na pozici výkonného ředitele/ky RBK.
Více informací najdete zde

UPOZORNĚNÍ PRO PŘÍJEMCE Z FONDU MIKROPROJEKTŮ !!!

Řídící orgán Operačního programu přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007–2013 vydal Metodický pokyn ke změnám postupů pro zadávaní veřejných zakázek pro české příjemce účinný od 1.6.2014. Tato pravidla jsou platná také pro příjemce z Fondu mikroprojektů a jdou k dispozici zde

Region Bílé Karpaty
ve spolupráci se Střední uměleckoprůmyslovou školou sklářskou Valašské Meziříčí a Strednou odbornou školou sklárskou v Lednických Rovniach si Vás dovolují pozvat na

Mikroprojekt škol – PŘEHLÍDKA ŠPERKŮ A KOSTÝMŮ

dne 12.5.2014 od 15:00 hodin na Baťově institutu 14|15, v přízemí 15. budovy.

Na módní přehlídce budou prezentovány práce ze společných tvůrčích dílen středoškoláků – středních škol sklářských ve Valašském Meziříčí a Lednických Rovniach ve spolupráci se Střední školou oděvní a služeb ve Vizovicích.
Pozvánka ke stažení zde

K poslednímu dubnovému dni jsme ukončili realizaci projektu Sociální služby bez hranic. (Více o projektu najdete v záložce Sociální služby bez hranic)
Tento projekt byl podpořen z Fondu mikroprojektů.
Závěrečná analytická studie projektu je k dispozici zde

Děkujeme za spolupráci všem partnerům projektu a v neposlední řadě také všem obcím, městům a institucím, které se do projektu zapojily.

Správce Fondu mikroprojektů zveřejnil výsledky zasedání 15. Regionálního výboru konaného ve dnech 10.-11.4.2014 k žádostem o finanční příspěvek předloženým v 15. a 16. výzvě FMP.
Výsledky najdete v sekci Ke stažení.

Správce Fondu mikroprojektů zveřejnil výsledky zasedání 14. Regionálního výboru konaného 9. – 10.1.2014 k žádostem o finanční příspěvek předloženým ve 13. a 14 výzvě FMP.
Výsledky najdete v sekci Ke stažení.

Správce Fondu mikroprojektů pořádá v rámci vyhlášené 16. výzvy k předkládání žádostí o finanční příspěvek semináře pro žadatele.

Brno – 04.02.2014. Podrobnosti zde

Zlín – 05.02.2014. Podrobnosti zde

Ostrava – 06.02.2014. Podrobnosti zde

Region Bílé Karpaty vyhlašuje 16. výzvu na předkládání Žádostí o finanční příspěvek v oblasti podpory 1.6. Fond mikroprojektů v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013. Výzva je zaměřena na neinvestiční mikroprojekty. Podrobnosti o podporovaných aktivitách jsou uvedeny ve výzvě.

Platnost výzvy 13. 1. 2014 14:00 hodin – 14. 2. 2014 14:00 hodin.

Informace k výzvě jsou uvedeny v odkazu Výzva, Příručka pro žadatele včetně příloh a potřebných formulářů je uvedena v odkazu Ke stažení.

Region Bílé Karpaty přeje všem příznivcům přeshraniční spolupráce v roce 2014 mnoho zdraví, štěstí a úspěchů v profesním i soukromém životě.

Těšíme se na další spolupráci!

Region Bílé Karpaty ve spolupráci s partnerem – Trenčianským samosprávnym krajom vyhlašuje 15. výzvu na předkládání Žádostí o finanční příspěvek v oblasti podpory 1.6. Fond mikroprojektů v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013. Výzva je zaměřena na neinvestiční mikroprojekty a je určena pouze pro slovenské žadatele. Podrobnosti o podporovaných aktivitách jsou uvedeny ve výzvě.

Platnost výzvy 16.12.2013 14:00 hodin – 31.01.2014 14:00 hodin.

Informace k výzvě jsou uvedeny v odkazu Výzva, Příručka pro žadatele včetně příloh a potřebných formulářů je uvedena v odkazu Ke stažení.

Správce Fondu mikroprojektů zveřejnil výsledky zasedání 13. Regionálního výboru konaného 14.11.- 15.11. 2013 k žádostem o finanční příspěvek předloženým v 12. výzvě FMP.
Výsledky najdete v sekci Ke stažení.

Správce Fondu mikroprojektů pořádá v rámci vyhlášených výzev k předkládání žádostí o finanční příspěvek č. 13 a č. 14 Semináře pro žadatele.

Zlín – 19.9.2013. Podrobnosti zde

Ostrava – 23.9.2013. Podrobnosti zde

Brno – 26.9.2013. Podrobnosti zde

Region Bílé Karpaty vyhlašuje 14. výzvu na předkládání Žádostí o finanční příspěvek v oblasti podpory 1.6. Fond mikroprojektů v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013. Výzva je zaměřena na neinvestiční mikroprojekty. Podrobnosti o podporovaných aktivitách jsou uvedeny ve výzvě.

Platnost výzvy 9.9.2013 14:00 hodin – 21.10.2013 14:00 hodin.

Informace k výzvě jsou uvedeny v odkazu Výzva, Příručka pro žadatele včetně příloh a potřebných formulářů je uvedena v odkazu Ke stažení.

Region Bílé Karpaty vyhlašuje 13. výzvu na předkládání Žádostí o finanční příspěvek v oblasti podpory 1.6. Fond mikroprojektů v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013. Výzva je zaměřena na investiční mikroprojekty. Podrobnosti o podporovaných aktivitách jsou uvedeny ve výzvě.

Platnost výzvy 9.9.2013 14:00 hodin – 21.10.2013 14:00 hodin.

Informace k výzvě jsou uvedeny v odkazu Výzva, Příručka pro žadatele včetně příloh a potřebných formulářů je uvedena v odkazu Ke stažení.

Vážení žadatelé v rámci 12. výzvy FMP,
Jelikož jsou již zaplněny kapacity pro osobní konzultace, bude možné od 1.8.2013 konzultovat Vaše dotazy pouze telefonicky na 573 776 058 – Ing. Janíková, nebo na e-mailu: fmp@regionbilekarpaty.cz.
Děkujeme za pochopení.

Správce Fondu mikroprojektů zveřejnil výsledky zasedání 12. Regionálního výboru konaného 25.6.2013 k žádostem o finanční příspěvek předloženým v 11. výzvě FMP.
Výsledky najdete v sekci Ke stažení.

Region Bílé Karpaty přijme spolupracovnici / spolupracovníka na pozici projektový pracovník Fondu mikroprojektů. Více informací  najdete zde

Správce Fondu mikroprojektů pořádá v rámci vyhlášené 12. výzvy k předkládání žádostí o finanční příspěvek semináře pro žadatele.

Brno – 26.06.2013. Podrobnosti zde

Zlín – 27.06.2013. Podrobnosti zde

Ostrava – 02.07.2013. Podrobnosti zde

Správce Fondu mikroprojektů zveřejnil výsledky zasedání 11. Regionálního výboru konaného 2.5.2013 k žádostem o finanční příspěvek předloženým v 10. výzvě FMP.
Výsledky najdete v sekci Ke stažení.

Správce Fondu mikroprojektů zveřejnil výsledky zasedání 10. Regionálního výboru konaného 14. – 15.2.2013 k žádostem o finanční příspěvek předloženým v 9. výzvě FMP.
Výsledky najdete v sekci Ke stažení.

Správce Fondu mikroprojektů pořádá v rámci vyhlášené 11. výzvy k předkládání žádostí o finanční příspěvek semináře pro žadatele.

Zlín – 12.3.2013. Podrobnosti zde

Brno – 13.3.2013. Podrobnosti zde

Ostrava – 26.3.2013. Podrobnosti zde

Region Bílé Karpaty vyhlašuje 11. výzvu na předkládání Žádostí o finanční příspěvek v oblasti podpory 1.6. Fond mikroprojektů v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013. Výzva je zaměřena na investiční mikroprojekty. Podrobnosti o podporovaných aktivitách jsou uvedeny ve výzvě.

Platnost výzvy 25.2.2013 14:00 hodin – 10.4.2013 14:00 hodin.

Informace k výzvě jsou uvedeny v odkazu Výzva, Příručka pro žadatele včetně příloh a potřebných formulářů je uvedena v odkazu Ke stažení.

Vážení žadatelé z technických důvodů bude 11. výzva Fondu mikroprojektů vyhlášena v pondělí 25. února 2013. Zároveň Správce zveřejňuje aktualizovaný harmonogram výzev na rok 2013. Děkujeme za pochopení.

Region Bílé Karpaty vyhlašuje 10. výzvu na předkládání Žádostí o finanční příspěvek v oblasti podpory 1.6. Fond mikroprojektů v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013. Výzva bude zaměřena na neinvestiční mikroprojekty. Podrobnosti o podporovaných aktivitách jsou uvedeny ve výzvě.

Platnost výzvy 5.12.2012 10:00 hodin – 31.1.2013 14:00 hodin.

Informace k výzvě jsou uvedeny v odkazu Výzva, Příručka pro žadatele včetně příloh a potřebných formulářů je uvedena v odkazu Ke stažení.

Správce Fondu mikroprojektů pořádá v rámci vyhlášené 10. Výzvy k předkládání žádostí o finanční příspěvek semináře pro žadatele.

Brno – 12.12.2012. Podrobnosti zde

Zlín – 14.12.2012. Podrobnosti zde

Ostrava – 18.12.2012. Podrobnosti zde

Správce Fondu mikroprojektů zveřejnil výsledky zasedání 9. Regionálního výboru konaného 13.9.2012 k žádostem o finanční příspěvek předloženým v 8. výzvě FMP.
Výsledky najdete v sekci Ke stažení.

Správce Fondu mikroprojektů pořádá v rámci vyhlášené 9. Výzvy k předkládání žádostí o finanční příspěvek semináře pro žadatele.

Brno – 03.10.2012. Podrobnosti zde

Ostrava – 05.10.2012. Podrobnosti zde

Zlín – 10.10.2012. Podrobnosti zde

Region Bílé Karpaty přijme spolupracovnici / spolupracovníka na pozici projektový pracovník Fondu mikroprojektů. Více informací  najdete zde

Region Bílé Karpaty ve spolupráci s Trenčianskym samoprávnym krajom vyhlašuje 9. výzvu na předkládání Žádostí o finanční příspěvek v oblasti podpory 1.6. Fond mikroprojektů v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013. Výzva bude zaměřena na investiční mikroprojekty. Podrobnosti o podporovaných aktivitách jsou uvedeny ve výzvě.
Platnost výzvy 4.9.2012 14:00 hodin – 16.11.2012 14:00 hodin.
Informace k výzvě jsou uvedeny v odkazu Výzva, Příručka pro žadatele včetně příloh a potřebných formulářů je uvedena v odkazu Ke stažení.

Správce Fondu mikroprojektů zveřejnil výsledky zasedání 8. Regionálního výboru konaného 21.6.2012 k žádostem o finanční příspěvek předloženým v 7. výzvě FMP.
Výsledky najdete v sekci Ke stažení.

Upozornění pro příjemce FMP!!!
Správce FMP upozorňuje příjemce, že od 1.7.2012 byly aktualizovány postupy zadávání zakázek v souvislosti s novelizací zákona o veřejných zakázkách. Aktuálně platný dokument naleznete zde

Správce Fondu mikroprojektů pořádá v rámci vyhlášené 8. Výzvy k předkládání žádostí o finanční příspěvek semináře pro žadatele.

Ostrava – 10.05.2012. Podrobnosti zde

Brno – 14.05.2012. Podrobnosti zde

Zlín – 16.05.2012. Podrobnosti zde

Upozornění pro příjemce FMP!!!

Správce FMP upozorňuje příjemce, že od 16.4.2012 byly aktualizovány postupy zadávání zakázek v souvislosti s novelizací zákona o veřejných zakázkách. Aktuálně platný dokument naleznete zde

Region Bílé Karpaty vyhlašuje 8. výzvu na předkládání Žádostí o finanční příspěvek v oblasti podpory 1.6. Fond mikroprojektů v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013. Výzva bude zaměřena na neinvestiční mikroprojekty. Podrobnosti o podporovaných aktivitách jsou uvedeny ve výzvě.
Platnost výzvy 16.4.2012 14:00 hodin – 31.5.2012 14:00 hodin.

Informace k výzvě jsou uvedeny v odkazu Výzva, Příručka pro žadatele včetně příloh a potřebných formulářů je uvedena v odkazu Ke stažení.

Správce Fondu mikroprojektů zveřejnil výsledky zasedání 7. Regionálního výboru konaného ve dnech 2.3.4.2012 k žádostem o finanční příspěvek předloženým
v 6. výzvě FMP.

Výsledky najdete v sekci Ke stažení.

Správce Fondu mikroprojektů pořádá v rámci vyhlášené 7. výzvy k předkládání žádostí o finanční příspěvek semináře pro žadatele.

Ostrava – 21.03.2012. Podrobnosti zde

Brno – 26.03.2012. Podrobnosti zde

Zlín – 28.03.2012. Podrobnosti zde

Region Bílé Karpaty vyhlašuje 7. výzvu na předkládání Žádostí o finanční příspěvek v oblasti podpory 1.6. Fond mikroprojektů v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013. Platnost výzvy 15.2.2012 14:00 hodin – 13.4.2012 14:00 hodin. Výzva je tematicky zaměřena na rozvoj drobné přeshraniční infrastruktury cestovního ruchu a ostatní infrastruktury. Přesná specifikace podporovaných aktivit je uvedena ve výzvě. Doporučujeme všem žadatelům konzultovat zamýšlené projektové záměry s pracovníky Správce!

Informace k výzvě jsou uvedeny v odkazu Výzva, Příručka pro žadatele včetně příloh a potřebných formulářů je uvedena v odkazu Ke stažení.

Správce Fondu mikroprojektů zveřejnil výsledky zasedání 6. Regionálního výboru konaného ve dnech 8 – 9.12.2011 k žádostem o finanční příspěvek předloženým
v 5. výzvě FMP.
Výsledky najdete v sekci Ke stažení.

Region Bílé Karpaty si vás dovoluje pozvat na seminář pro žadatele FMP, který proběhne v Miloticích 24.11.2011. Více informací  najdete zde.

Správce Fondu mikroprojektů pořádá v rámci vyhlášené 6. výzvy k předkládání žádostí o finanční příspěvek semináře pro žadatele.

Ostrava – 16.11.2011. Podrobnosti zde

Brno – 22.11.2011. Podrobnosti zde

Zlín – 25.11.2011. Podrobnosti zde

Region Bílé Karpaty přijme spolupracovnici / spolupracovníka na pozici projektový pracovník Fondu mikroprojektů. Více informací  najdete zde

Region Bílé Karpaty ve spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom vyhlašuje 6. výzvu na předkládání Žádostí o finanční příspěvek v oblasti podpory 1.6. Fond mikroprojektů v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013. Výzva bude zaměřena na neinvestiční mikroprojekty. Podporovány budou aktivity typu – lidé lidem, kulturní výměny, lidské zdroje, místní demokracie, hospodářský rozvoj, životní prostředía cestovní ruch. Podrobnosti jsou uvedeny ve výzvě.
Platnost výzvy 19.10.2011 14:00 hodin – 19.12.2011 14:00 hodin.

Informace k výzvě jsou uvedeny v odkazu Výzva, Příručka pro žadatele včetně příloh a potřebných formulářů je uvedena v odkazu Ke stažení.