Region Bílé Karpaty, správce Fondu mikroprojektů Operačního programu přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007 – 2014, Vám oznamuje, že ode dne 1.4.2015 pracuje v nové provozovně v centru Zlína na adrese náměstí T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín ve 3. patře vlevo (2. chlapecký internát, první budova nad hotelem Garni). Telefonní čísla i další kontakty zůstávají v platnosti.

Mapa

Správce Fondu mikroprojektů, Region Bílé Karpaty, oznamuje žadatelům 17. výzvy, že po schválení Společným monitorovacím výborem vyzval dalších 13 žadatelů o závazné stanovisko, zda mají zájem čerpat finanční prostředky na realizaci mikroprojektů.

Pro žadatele ze 17. výzvy.

Tento týden jsme informovali řídící orgán o stavu čerpání finančních prostředků z ERDF v rámci Fondu mikroprojektů. Řídící orgán vyhlásil písemnou proceduru, ve které Společný monitorovací výbor hlasuje o možnosti zapojit do financování mikroprojektů dalších 140.000,- EUR pro české žadatele. Rozhodnutí SMV a řídícího orgánu Vám sdělíme ve 13. týdnu, tj. mezi 23. – 27. březnem 2015.

Kompletní výsledky projednání žádostí o finanční příspěvek 17. výzvy Regionálním výborem FMP jsou na našem webu v sekci Ke stažení/Výsledky jednání RV.

Dne 16. 2. 2015 proběhlo první letošní Valné shromáždění Regionu Bílé Karpaty, z.s.p.o., které projednalo zprávy o činnosti v roce 2014 v oblastech správa Fondu mikroprojektů, vlastní ekonomická činnost, nabídka služeb atd.

Delegáti členů RBK schválili nové znění Stanov RBK, které zejména umožní operativnější změny zastoupení jednotlivých členů RBK v orgánech sdružení.

Dále proběhly doplňovací volby do orgánů sdružení s ohledem na výsledky komunálních voleb v říjnu roku 2014 a navazující personální změny u členů sdružení. Do Správní rady RBK byl zvolen Ing. Jan Kučera, MSc., místostarosta Rožnova pod Radhoštěm a do Dozorčí rady RBK byli zvoleni starostka Vizovic Bc. Silvie Dolanská a Ing. Jana Křenková ze Sdružení pro rozvoj Soláně.

Ve dnech 12. – 13. 2. 2015 proběhlo v Napajedlích 16. zasedání Regionálního výboru Fondu mikroprojektů. Členové výboru ze Slovenské republiky jednali o 83 podaných žádostech o finanční příspěvek v rámci 17. výzvy pro předkládání mikroprojektů.

Z uvedených žádostí Regionální výbor FMP schválil a schválil s podmínkami 24 žádostí k realizaci. Tito žadatelé obdrží do konce února 2015 rozhodnutí. Dalších 24 žádostí bylo zařazeno do zásobníku s tím, že pokud se zvýší objem volných finančních prostředků ve Fondu mikroprojektů, budou žadatelé osloveni s možností mikroprojekt realizovat.

Průběžný přehled vyřazených projektů ze 17. výzvy FMP na základě kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti k datu 7.1.2015 naleznete zde

Region Bílé Karpaty vyhlašuje výhradně pro slovenské žadatele 18. výzvu na předkládání Žádostí o finanční příspěvek v oblasti podpory 1.6. Fond mikroprojektů v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013. Výzva je zaměřena na neinvestiční mikroprojekty.

Platnost výzvy 1.12. 2014 , 14:00 hodin – 20.1. 2014, 14:00 hodin.

Další informace na www.tsk.sk

Region Bílé Karpaty oznamuje žadatelům, že připravujeme čtvrtý seminář pro žadatele k 17. výzvě k předkládání žádostí o finanční příspěvek. Seminář se koná dne 19.11.2014 ve Zlíně. Pozvánka ke stažení je na webu.

Region Bílé Karpaty oznamuje, že ke dni 11. 11. 2014 vydal aktualizovanou Příručku pro žadatele (ve verzi 5.3) a současně aktualizoval související přílohy, tj. přílohu č.2 –Seznam povinných příloh a přílohu č. 7 – Rozdělení žadatelů na veřejný soukromý sektor.  Aktualizované dokumenty jsou dostupné v sekci Ke stažení.

Správce Fondu mikroprojektů pořádá v rámci vyhlášené 17. výzvy k předkládání žádostí o finanční příspěvek semináře pro žadatele.

Ostrava – 3.11.2014. Podrobnosti zde

Zlín – 4.11.2014. Podrobnosti zde

Brno – 6.11.2014. Podrobnosti zde

Zlín – 19.11.2014. Podrobnosti zde

Region Bílé Karpaty vyhlašuje 17. výzvu na předkládání Žádostí o finanční příspěvek v oblasti podpory 1.6. Fond mikroprojektů v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013. Výzva je zaměřena na neinvestiční (17 a) a investiční (17 b) mikroprojekty. Podrobnosti o podporovaných aktivitách jsou uvedeny v textu výzev.

Platnost výzvy 23.10. 2014 , 13:00 hodin – 1.12. 2014, 13:00 hodin.

Informace k výzvě jsou uvedeny v odkazu Výzva, Příručka pro žadatele včetně příloh a potřebných formulářů je uvedena v odkazu Ke stažení.

Euroregion Bílé – Biele Karpaty připravuje ve spolupráci se Zlínským krajem a Trenčianskym samosprávnym krajem Okrúhly stol k přípravě Programového dokumentu přeshraniční spolupráce na území ER BBK v letech 2014 -2020. Jednání připravujeme na 20. 11. 2014.
Tento projekt je podporován z Operačního programu přeshraniční spolupráce SR – ČR.

Region Bílé Karpaty oznamuje českým žadatelům, že připravuje vyhlášení 17. výzvy k předkládání žádostí o finanční příspěvek v oblasti podpory 1.6 Fond mikroprojektů. Důvodem je snaha o vyčerpání maximálního objemu alokovaných finančních prostředků v rámci Fondu mikroprojektů.

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy je konec října 2014. Předpokládaný objem finančních prostředků k rozdělení je 500 000,- EUR.
Celá tisková zpráva je k dipozici zde

Euroregion Bílé – Biele Karpaty ve spolupráci se Zlínským krajem a Trenčianskym samosprávnym krajem vypracoval Programový dokument přeshraniční spolupráce na území ER BBK v letech 2014 -2020. Dokument najdete zde
Tento projekt byl podpořen z Fondu mikroprojektů.

Dne 25.6.2014 proběhla v Trenčíně závěrečná prezentace výstupů projektu Programový dokument přeshraniční spolupráce na území ER BBK v letech 2014-2020. Prezentaci najdete zde

Region Bílé Karpaty vyhlašuje výběrové řízení na pozici výkonného ředitele/ky RBK.
Více informací najdete zde

UPOZORNĚNÍ PRO PŘÍJEMCE Z FONDU MIKROPROJEKTŮ !!!

Řídící orgán Operačního programu přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007–2013 vydal Metodický pokyn ke změnám postupů pro zadávaní veřejných zakázek pro české příjemce účinný od 1.6.2014. Tato pravidla jsou platná také pro příjemce z Fondu mikroprojektů a jdou k dispozici zde

Region Bílé Karpaty
ve spolupráci se Střední uměleckoprůmyslovou školou sklářskou Valašské Meziříčí a Strednou odbornou školou sklárskou v Lednických Rovniach si Vás dovolují pozvat na

Mikroprojekt škol – PŘEHLÍDKA ŠPERKŮ A KOSTÝMŮ

dne 12.5.2014 od 15:00 hodin na Baťově institutu 14|15, v přízemí 15. budovy.

Na módní přehlídce budou prezentovány práce ze společných tvůrčích dílen středoškoláků – středních škol sklářských ve Valašském Meziříčí a Lednických Rovniach ve spolupráci se Střední školou oděvní a služeb ve Vizovicích.
Pozvánka ke stažení zde

K poslednímu dubnovému dni jsme ukončili realizaci projektu Sociální služby bez hranic. (Více o projektu najdete v záložce Sociální služby bez hranic)
Tento projekt byl podpořen z Fondu mikroprojektů.
Závěrečná analytická studie projektu je k dispozici zde

Děkujeme za spolupráci všem partnerům projektu a v neposlední řadě také všem obcím, městům a institucím, které se do projektu zapojily.

Správce Fondu mikroprojektů zveřejnil výsledky zasedání 15. Regionálního výboru konaného ve dnech 10.-11.4.2014 k žádostem o finanční příspěvek předloženým v 15. a 16. výzvě FMP.
Výsledky najdete v sekci Ke stažení.

Správce Fondu mikroprojektů zveřejnil výsledky zasedání 14. Regionálního výboru konaného 9. – 10.1.2014 k žádostem o finanční příspěvek předloženým ve 13. a 14 výzvě FMP.
Výsledky najdete v sekci Ke stažení.

Správce Fondu mikroprojektů pořádá v rámci vyhlášené 16. výzvy k předkládání žádostí o finanční příspěvek semináře pro žadatele.

Brno – 04.02.2014. Podrobnosti zde

Zlín – 05.02.2014. Podrobnosti zde

Ostrava – 06.02.2014. Podrobnosti zde

Region Bílé Karpaty vyhlašuje 16. výzvu na předkládání Žádostí o finanční příspěvek v oblasti podpory 1.6. Fond mikroprojektů v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013. Výzva je zaměřena na neinvestiční mikroprojekty. Podrobnosti o podporovaných aktivitách jsou uvedeny ve výzvě.

Platnost výzvy 13. 1. 2014 14:00 hodin – 14. 2. 2014 14:00 hodin.

Informace k výzvě jsou uvedeny v odkazu Výzva, Příručka pro žadatele včetně příloh a potřebných formulářů je uvedena v odkazu Ke stažení.

Region Bílé Karpaty přeje všem příznivcům přeshraniční spolupráce v roce 2014 mnoho zdraví, štěstí a úspěchů v profesním i soukromém životě.

Těšíme se na další spolupráci!

Region Bílé Karpaty ve spolupráci s partnerem – Trenčianským samosprávnym krajom vyhlašuje 15. výzvu na předkládání Žádostí o finanční příspěvek v oblasti podpory 1.6. Fond mikroprojektů v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013. Výzva je zaměřena na neinvestiční mikroprojekty a je určena pouze pro slovenské žadatele. Podrobnosti o podporovaných aktivitách jsou uvedeny ve výzvě.

Platnost výzvy 16.12.2013 14:00 hodin – 31.01.2014 14:00 hodin.

Informace k výzvě jsou uvedeny v odkazu Výzva, Příručka pro žadatele včetně příloh a potřebných formulářů je uvedena v odkazu Ke stažení.

Správce Fondu mikroprojektů zveřejnil výsledky zasedání 13. Regionálního výboru konaného 14.11.- 15.11. 2013 k žádostem o finanční příspěvek předloženým v 12. výzvě FMP.
Výsledky najdete v sekci Ke stažení.

Správce Fondu mikroprojektů pořádá v rámci vyhlášených výzev k předkládání žádostí o finanční příspěvek č. 13 a č. 14 Semináře pro žadatele.

Zlín – 19.9.2013. Podrobnosti zde

Ostrava – 23.9.2013. Podrobnosti zde

Brno – 26.9.2013. Podrobnosti zde

Region Bílé Karpaty vyhlašuje 14. výzvu na předkládání Žádostí o finanční příspěvek v oblasti podpory 1.6. Fond mikroprojektů v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013. Výzva je zaměřena na neinvestiční mikroprojekty. Podrobnosti o podporovaných aktivitách jsou uvedeny ve výzvě.

Platnost výzvy 9.9.2013 14:00 hodin – 21.10.2013 14:00 hodin.

Informace k výzvě jsou uvedeny v odkazu Výzva, Příručka pro žadatele včetně příloh a potřebných formulářů je uvedena v odkazu Ke stažení.

Region Bílé Karpaty vyhlašuje 13. výzvu na předkládání Žádostí o finanční příspěvek v oblasti podpory 1.6. Fond mikroprojektů v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013. Výzva je zaměřena na investiční mikroprojekty. Podrobnosti o podporovaných aktivitách jsou uvedeny ve výzvě.

Platnost výzvy 9.9.2013 14:00 hodin – 21.10.2013 14:00 hodin.

Informace k výzvě jsou uvedeny v odkazu Výzva, Příručka pro žadatele včetně příloh a potřebných formulářů je uvedena v odkazu Ke stažení.

Vážení žadatelé v rámci 12. výzvy FMP,
Jelikož jsou již zaplněny kapacity pro osobní konzultace, bude možné od 1.8.2013 konzultovat Vaše dotazy pouze telefonicky na 573 776 058 – Ing. Janíková, nebo na e-mailu: fmp@regionbilekarpaty.cz.
Děkujeme za pochopení.

Správce Fondu mikroprojektů zveřejnil výsledky zasedání 12. Regionálního výboru konaného 25.6.2013 k žádostem o finanční příspěvek předloženým v 11. výzvě FMP.
Výsledky najdete v sekci Ke stažení.

Region Bílé Karpaty přijme spolupracovnici / spolupracovníka na pozici projektový pracovník Fondu mikroprojektů. Více informací  najdete zde

Správce Fondu mikroprojektů pořádá v rámci vyhlášené 12. výzvy k předkládání žádostí o finanční příspěvek semináře pro žadatele.

Brno – 26.06.2013. Podrobnosti zde

Zlín – 27.06.2013. Podrobnosti zde

Ostrava – 02.07.2013. Podrobnosti zde

Správce Fondu mikroprojektů zveřejnil výsledky zasedání 11. Regionálního výboru konaného 2.5.2013 k žádostem o finanční příspěvek předloženým v 10. výzvě FMP.
Výsledky najdete v sekci Ke stažení.

Správce Fondu mikroprojektů zveřejnil výsledky zasedání 10. Regionálního výboru konaného 14. – 15.2.2013 k žádostem o finanční příspěvek předloženým v 9. výzvě FMP.
Výsledky najdete v sekci Ke stažení.

Správce Fondu mikroprojektů pořádá v rámci vyhlášené 11. výzvy k předkládání žádostí o finanční příspěvek semináře pro žadatele.

Zlín – 12.3.2013. Podrobnosti zde

Brno – 13.3.2013. Podrobnosti zde

Ostrava – 26.3.2013. Podrobnosti zde

Region Bílé Karpaty vyhlašuje 11. výzvu na předkládání Žádostí o finanční příspěvek v oblasti podpory 1.6. Fond mikroprojektů v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013. Výzva je zaměřena na investiční mikroprojekty. Podrobnosti o podporovaných aktivitách jsou uvedeny ve výzvě.

Platnost výzvy 25.2.2013 14:00 hodin – 10.4.2013 14:00 hodin.

Informace k výzvě jsou uvedeny v odkazu Výzva, Příručka pro žadatele včetně příloh a potřebných formulářů je uvedena v odkazu Ke stažení.

Vážení žadatelé z technických důvodů bude 11. výzva Fondu mikroprojektů vyhlášena v pondělí 25. února 2013. Zároveň Správce zveřejňuje aktualizovaný harmonogram výzev na rok 2013. Děkujeme za pochopení.

Region Bílé Karpaty vyhlašuje 10. výzvu na předkládání Žádostí o finanční příspěvek v oblasti podpory 1.6. Fond mikroprojektů v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013. Výzva bude zaměřena na neinvestiční mikroprojekty. Podrobnosti o podporovaných aktivitách jsou uvedeny ve výzvě.

Platnost výzvy 5.12.2012 10:00 hodin – 31.1.2013 14:00 hodin.

Informace k výzvě jsou uvedeny v odkazu Výzva, Příručka pro žadatele včetně příloh a potřebných formulářů je uvedena v odkazu Ke stažení.

Správce Fondu mikroprojektů pořádá v rámci vyhlášené 10. Výzvy k předkládání žádostí o finanční příspěvek semináře pro žadatele.

Brno – 12.12.2012. Podrobnosti zde

Zlín – 14.12.2012. Podrobnosti zde

Ostrava – 18.12.2012. Podrobnosti zde

Správce Fondu mikroprojektů zveřejnil výsledky zasedání 9. Regionálního výboru konaného 13.9.2012 k žádostem o finanční příspěvek předloženým v 8. výzvě FMP.
Výsledky najdete v sekci Ke stažení.

Správce Fondu mikroprojektů pořádá v rámci vyhlášené 9. Výzvy k předkládání žádostí o finanční příspěvek semináře pro žadatele.

Brno – 03.10.2012. Podrobnosti zde

Ostrava – 05.10.2012. Podrobnosti zde

Zlín – 10.10.2012. Podrobnosti zde

Region Bílé Karpaty přijme spolupracovnici / spolupracovníka na pozici projektový pracovník Fondu mikroprojektů. Více informací  najdete zde

Region Bílé Karpaty ve spolupráci s Trenčianskym samoprávnym krajom vyhlašuje 9. výzvu na předkládání Žádostí o finanční příspěvek v oblasti podpory 1.6. Fond mikroprojektů v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013. Výzva bude zaměřena na investiční mikroprojekty. Podrobnosti o podporovaných aktivitách jsou uvedeny ve výzvě.
Platnost výzvy 4.9.2012 14:00 hodin – 16.11.2012 14:00 hodin.
Informace k výzvě jsou uvedeny v odkazu Výzva, Příručka pro žadatele včetně příloh a potřebných formulářů je uvedena v odkazu Ke stažení.

Správce Fondu mikroprojektů zveřejnil výsledky zasedání 8. Regionálního výboru konaného 21.6.2012 k žádostem o finanční příspěvek předloženým v 7. výzvě FMP.
Výsledky najdete v sekci Ke stažení.

Upozornění pro příjemce FMP!!!
Správce FMP upozorňuje příjemce, že od 1.7.2012 byly aktualizovány postupy zadávání zakázek v souvislosti s novelizací zákona o veřejných zakázkách. Aktuálně platný dokument naleznete zde