Aktuality

UZNESENIE Z VALNÉHO ZHROMAŽDENIA REGIÓNU BIELE KARPATY,

konaného dňa 24. 2. 2017 v Trenčíne

Plán činnosti združenia Región Biele Karpaty na rok 2017

Schválený Valným zhromaždením RBK dňa 24. 2. 2017 v Trenčíne

Plnenie plánu činnosti združenia Región Biele Karpaty za rok 2016

Schválené Valným zhromaždením RBK dňa 24. 2. 2017 v Trenčíne

18. 6. 2015 sa uskutočnilo v zasadačke Trenčianskeho samosprávneho kraja pracovné stretnutie k navrhovanému cezhraničnému prepojeniu cyklotrás.   Viac info…

26. 3. 2015 sa uskutočnila v kongresovej sále Trenčianskeho samosprávneho kraja prezentácia prvej pracovnej verzie štúdie Vážskej cyklotrasy.

Podrobnosti k projektu Štúdia Vážskej cyklotrasy nájdete aj na stránke projektového partnera Trenčianskeho samosprávneho kraja: www.vazskacyklotrasa.sk

ŠTÚDIA VÁŽSKEJ CYKLOTRASY

Región Biele Karpaty získal podporu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a finančný príspevok Trenčianskeho samosprávneho kraja na projekt Štúdia Vážskej cyklotrasy. VIAC O PROJEKTE…

Rozvojový Programový dokument cezhraničnej spolupráce v území Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty na roky 2014-2020 (9MB) je základný dokument, ktorým sa bude ER BBK riadiť do roku 2020. Na jeho spracovaní sa podieľali okrem členov a pracovníkov ER BBK odborní pracovníci Trenčianskeho samosprávneho a Zlínskeho kraja, regionálni odborníci a sociálni partneri z oboch strán hranice – spolu 48 členný tím odborných spracovávateľov. Proces spracovávania Programu a jeho následné vydanie bolo financované z mikroprojektu Programový dokument přeshraniční spolupráce na území ER BBK v letech 2014-2020 z Fondu mikroprojektov OPCS SR – ČR 2007-2013. Program obsahuje viacero užitočných informácií a štatistických údajov, použiteľných v budúcich projektoch z programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika na roky 2014-2020.

REKOGNOSKÁCIA, LEGALIZÁCIA A VYZNAČENIE NOVÝCH MTB CYKLOTURISTICKÝCH TRÁS V POHRANIČNOM ÚZEMÍ RBK – POVAŽSKÝ INOVEC

Cykloturistický projekt RBK bol realizovaný v oblasti pohoria Považský Inocec, jeho podhoria, doliny Váhu a prepojený cez Bošácku dolinu na Českú republiku. Partnermi projektu boli SACR, Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., Slovenský cykloklub, RRA Bílé Karpaty, o.p.s., Jurkovičův svět, Združenie obcí  Mikroregión Machnáč – Inovec, Mesto Trenčín a MAS Beckov – Čachtice – Tematín. VIAC O PROJEKTE…

BAŤOVE CYKLOTRASY – GENERÁLNA OBNOVA A MODERNIZÁCIA CYKLOTRÁS V ÚZEMÍ PÔSOBENIA BAŤU – HORNÁ NITRA – ZLÍN

Unikátny cykloprojekt RBK bol realizovaný v oblasti pôsobenia Baťovcov na oboch stranách hranice Euroregiónu Bílé – Biele Karpaty – najmä v oblasti mesta Zlín na Českej strane a mesta Partizánske na Slovenskej strane.  Partnermi projektu boli SACR, Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., Slovenský cykloklub, RRA Bílé Karpaty, o.p.s., Jurkovičův svět a obec Uhrovec.  VIAC O PROJEKTE…

GENERÁLNA OBNOVA A MODERNIZÁCIA CYKLOTRÁS V POHRANIČNOM ÚZEMÍ RBK – BIELE KARPATY

Projekt RBK bol realizovaný v oblasti pohoria Biele Karpaty – na oboch stranách hranice a jeho podhoria.  Partnermi projektu boli SACR, Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., Slovenský cykloklub, RRA Bílé Karpaty, o.p.s., Jurkovičův svět, Regionálne združenie Mikroregión Vlára – Váh, Mesto Trenčín, MAS Beckov – Čachtice – Tematín a MAS Vršatec. VIAC O PROJEKTE…

Program pro udržitelný rozvoj Euroregionu Bílé-Biele Karpaty

Realizace projektu: 1.10.2012 – 30.9.2013

Hlavním cílem projektu bylo vytvoření dlouhodobého programu Euroregionu Bílé-Biele Karpaty v oblasti udržitelného rozvoje pro území Zlínského kraje a Trenčianského samosprávného kraje a to prostřednictvím realizace dílčích na sebe navazujících cílů… VIAC O PROJEKTE SA DOZVIETE TU

Zmena sídla ER BBK i Regiónu Biele Karpaty:

Región Biele Karpaty (RBK SR)

TnUAD

Študentská 2,

911 50 Trenčín,

Slovenská republika

Tel.: +421 32 740 04 49

+421 32 743 76 09

Kontaktné osoby:

Doc. Ing. Jozef Habánik, PhD, predseda

E-mail: Jozef.habanik@PhD

Mobil: +421 32 740 01 07

RNDr. Juraj Hlatký, CSc., podpredseda

E-mail: scykloklub@mail.t-com.sk

Mobil:  + 421 0903 406 562

Dagmar Lišková, členka správnej rady, sekretariát RBK
E-mail: liskova@changenet.sk

Tel.: +421 32 743 76 09

Sekretariát – konzultačné hodiny:

Utorok – streda od 11.00 do 14.00 h (D. Lišková)

Záverečná správa

Región Biele Karpaty získal v rámci podpory euroregionálnych aktivít na Ministerstve dopravy,  výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 2 projekty súvisiace s podporou a rozvojom cykloturistiky na území Euroregiónu. Oba boli ukončené v decembri 2012. čitajte viac…

NOVÝ CYKLOSPRIEVODCA!

Región Biele Karpaty v rámci projektu „Generálna obnova a modernizácia cykloturistických trás v pohraničnom území ER BBK s dôrazom na hrady, zámky, kultúrne a prírodné bohatstvo“, podporenom z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, vydal elektronického voľne sťahovateľného sprievodcu  „16 najkrajších cykloturistických trás v Regióne Biele Karpaty“. Všetky cyklotrasy sú situované do slovensko-českého pohraničia, popisujú legálne cyklotrasy a najkrajšie turistické ciele na nich. K nim patria hlavne hrady, zámky, pamiatky a nový fenomén územia – rozhľadne. Sprievodca je vo formáte pdf.

Sprievodcu je možné voľne stiahnuť TU. (20MB)

Tlačová správa:

Región Biele Karpaty získal v rámci podpory euroregionálnych aktivít na Ministerstve dopravy,  výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 2 projekty súvisiace s podporou a rozvojom cykloturistiky na území Euroregiónu. Oba boli ukončené v decembri 2012. čítajte viac…

Priebežná správa:

Región Biele Karpaty získal v rámci podpory euroregionálnych aktivít na Ministerstve dopravy,  výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 2 projekty súvisiace s podporou a rozvojom cykloturistiky na území Euroregiónu. čítajte viac…

Tlačová správa:

Región Biele Karpaty získal v rámci podpory euroregionálnych aktivít na Ministerstve dopravy,  výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 2 projekty súvisiace s podporou a rozvojom cykloturistiky na území Euroregiónu. čítajte viac…

Vstupná správa:

Región Biele Karpaty získal v rámci podpory euroregionálnych aktivít na Ministerstve dopravy,  výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 2 projekty súvisiace s podporou a rozvojom cykloturistiky na území Euroregiónu. čítajte viac…

Ponúkame Vám publikácie a CD:

Zborník referátov z konferencie Výmena znalostí a osvedčených postupov k udržateľnému rozvoju cezhraničnej spolupráce krajín V4, zostavila Mgr. Janka Masárová a Dagmar Lišková

KRAJINA – ĽUDIA – HOSPODÁRENIE v prihraničí Bílých-Bielych Karpát – Zborník referátov z 10. medzinárodnej Bielokarpatskej konferencie (IV. konferencie ER BBK), zostavila Lišková D.

Vademecum cezhraničnej spolupráce na Slovensku – Praktická príručka pre všetkých, ktorí sa zaoberajú alebo hodlajú zaoberať cezhraničnou spoluprácou, zostavila Lišková D.

Využitie obnoviteľných zdrojov a zvýšenie využitia jednotlivých foriem energie v obciach a mestách; zborník prezentácií zostavila Palkechová D.

Vzorový environmentálny školský vzdelávací program pre ZŠ; Medal R. a kolektív

HRADNÁ CESTA – POVESTI, LEGENDY A FEUDÁLNE OSOBNOSTI

Región Biele Karpaty ako člen Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty riešil v rámci programu Realizácie euroregionálnych aktivít na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja SR v máji až decembri 2010 projekt „HRADNÁ CESTA – POVESTI, LEGENDY A FEUDÁLNE OSOBNOSTI“. Projekt bol podporený zo štátneho rozpočtu SR. VIAC INFO O REALIZOVANOM PROJEKTE TU

JAVORINA – SYMBOL SPOLUPRÁCE SLOVÁKOV A ČECHOV

Región Biele Karpaty, člen Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty riešil v rámci programu Realizácie euroregionálnych aktivít na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja SR v máji až decembri 2010 projekt „JAVORINA – SYMBOL SPOLUPRÁCE SLOVÁKOV A ČECHOV“ s podtitulom Prírodné perly Euroregiónu – vrcholy, rozhľadne a chaty“. VIAC INFO O REALIZOVANOM PROJEKTE TU

Holubyho chata – papierový model

Papierový model druhej Holubyho chaty, v podobe tesne po jej výstavbe v roku 1930, má mierku 1:150. Spracovanie modelu a jeho príprava boli financované zo štátneho rozpočtu SR. Vydal Región Biele Karpaty, spolupráca Matúšovo kráľovstvo spol. s r.o.. Autor modelu a návodu: Marián Hlaváč, podklady: Juraj Hlatký. Model je určený výhradne pre nekomerčné účely a podlieha autorským právam.

MODEL – na stiahnutie tu             NÁVOD – na stiahnutie tu

Závery z konferencie

Závery z konferencie „Výmena znalostí a osvedčených postupov k udržateľnému rozvoju cezhraničnej spolupráce krajín V4“, konanej 21. – 22. 10. 2010, na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka Trenčín, SK si môžete prečítať TU.

Oživenie drevenej rozhľadne na Veľkej Javorine z roku 1928.

Región Biele Karpaty, ako slovenská časť Euroregiónu Bílé – Biele Karpaty, realizuje v pohraničí projekt cestovného ruchu „Javorina – symbol spolupráce Slovákov a Čechov – prírodné perly Euroregiónu – vrcholy, rozhľadne a chaty“. VIAC INFO O PROJEKTE TU

Obrázkové smerovky v Euroregióne Bílé – Biele Karpaty

Región Biele Karpaty, ako slovenská časť Euroregiónu Bílé – Biele Karpaty, realizuje v pohraničí projekt cestovného ruchu „HRADNÁ CESTA – Legendy, povesti, feudálne osobnosti na Hradnej ceste“. VIAC INFO O PROJEKTE TU

Imidžové poludníky a rozcestníky v Euroregióne Bílé – Biele Karpaty

„Děti zpívají dětem, aneb netradiční opera“

V pátek 8.10.2010 se v Galerii M. A. Bazovského v Trenčíně uskutečnilo kvalifikační kolo pěvecké soutěže „Děti zpívají dětem, aneb netradiční opera“. Projekt byl zahájen již v roce 2009, kdy v červnu proběhla první pěvecká soutěž ve Zlíně. Její finalisté se následně podíleli na premiérovém představení „Opera? JO! Opera!“, které se konalo za… VIAC INFO V TLAČOVEJ SPRÁVE

Spevácka súťaž detských spevákov.

Dne 8.10.2010 se uskuteční v Galerii M. Bazovského v Trenčíně slovenské kolo pěvecké soutěže dětských zpěváků, která je součástí našeho projektu „Děti zpívají dětem aneb netradiční opera“, jehož česká část vyvrcholila 15.listopadu 2009 v Městském divadle Zlín úspěšným premiérovým představením „Opera?Jo!Opera!“. Celý projekt je realizován pod záštitou poslance parlamentu ČR Mgr. Tomáše Úlehly a v odborné garanci sólistky Státní opery Praha MgA. Pavlíny Senič.

Odborná exkurzia „Obnoviteľné zdroje energie“

V dňoch 25. – 26. 05. 2010 sa uskutoční dvojdňová exkurzia na tému Využitie obnoviteľných zdrojov energie a zvýšenie efektívneho využitia energie v obciach a mestách:

  • Domov seniorov v Nezdenicích (využitie solárnej energie na ohrev TÚV)
  • Vidiecke kúpalisko vo Valašskom Meziříčí (využitie solárnej energie na ohrev bazénovej vody)
  • Verejné osvetlenie v obci Modrá (využitie solárnej energie)
  • Centrum Veronica Hostětín (pasívny dom, zatepľovanie slamou, kotolňa na biomasu)

Seminár je určený: primátorom, starostom, pracovníkom štátnej správy a samosprávy, mimovládnym organizáciám

25. 5. o 10.00 sa uskutoční Valné zhromaždenie Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty v NTS Nemšová

Odborná exkurzia do Centra Veronica Hostětín

Dňa 30. 3. 2010 sa uskutoční jednodňová exkurzia do seminárneho Centra Veronica na tému Obnoviteľné zdroje energie pre základné školy v pohraničí  (návšteva a prehliadka ekocentra v Hostětíne vybudovaného v pasívnom štandarde, zatepľovanie slamou, využitie solárnej energie, kotolňa na biomasu). Seminár je určený: riaditeľom, učiteľom a koordinátorom environmentálnej výchovy ZŠ, pracovníkom, štátnej správy a samosprávy, mimovládnym organizáciám.

25. 3. o 13.00 sa uskutoční Valné zhromaždenie Regiónu Biele Karpaty v Trenčíne

15. 3. o 10.00 sa uskutoční Valné zhromaždenie Regionu Bílé Karpaty v Zlíně

11. 3. o 14.00 sa uskutoční 2. Správna rada Regiónu Biele Karpaty v roku 2010

Ponuka služieb na rok 2010

Predmetom činnosti Regiónu Biele Karpaty je všestranný rozvoj regiónu Trenčianskeho kraja so zameraním na cezhraničnú spoluprácu s partnerskými organizáciami pôsobiacich na území Zlínskeho kraja. V záujme vytvárania podmienok na vzájomné spoznávanie, kooperáciu a koordináciu činnosti, konkrétne v oblastiach a aktivitách:

* životné prostredie * rozvoj cestovného ruchu * vzdelávacia, informačná, publikačná činnosť * konzultovanie a spracovanie projektových žiadostí * školstvo, výskum, kultúra * poriadanie seminárov a konferencií * spolupráca s ďalšími euroregiónmi,

Tu si môžete stiahnuť modely papierových rozhľadní. Rozhľadnu Brdo a rozhľadnu Svatý Hostýn.

Región Biele Karpaty uspel v rámci štandardných grantov Medzinárodného Višegrádskeho fondu projektom Výmena znalostí a osvedčených postupov k udržateľnému rozvoju cezhraničnej spolupráce krajín V4. Cieľom projektu je výmenou najlepších skúseností i špecifík z rozvoja prihraničných regiónov SK-CZ, SK-PL, SK-HU vzájomne si pomôcť k dlhodobo udržateľnému rozvoju vlastných prihraničných území a stredoeurópskeho priestoru ako celku do a po roku 2013.

Výstupom projektu bude definovanie spoločných tém, špecifík, potrieb a trendov cezhraničnej spolupráce krajín V4, ktoré majú vzhľadom k svojej veľkosti najväčší počet hraníc v Európe.

Trvanie projektu: január – december 2010

Výška dotácie: 15.000 € (50 % projektu)

Partneri projektu sú: Region Bílé Karpaty Zlín, CZ * Združenie Euroregión „Tatry“ Nowy Targ, PL * Obchodná a priemyselná komora Novohradu Salgótarján, HU * Trenčianska obchodná a priemyselná komora SOPK Trenčín, SK * Obchodní a hospodářská komora Uherské Hradiště, CZ * Združenie maďarských podnikateľov Stredného Maďarska Vecsés, HU.  viac tu

Región Biele Karpaty v rámci projektu Podpora zachovania sklárstva na území ER BBK pripravil aktualizáciu a doplnenie Zoznamu malých, stredných a veľkých podnikov v oblasti skla a keramiky. Zoznam nájdete tu.

Dňa 18. 11. 2009 sa uskutoční vzdelávací seminár „Environmentálna výchova v školských vzdelávacích programoch“ ktorého cieľom je profesionálny rast pracovníkov školstva v oblasti životného prostredia a rozvoj spolupráce medzi mestami, obcami a základnými školami v oblasti environmentálneho vzdelávania.

Miesto konania: malá zasadačka Obvodného úradu, Hviezdoslavova 3, Trenčín

Seminár je určený: učiteľom a koordinátorom environmentálnej výchovy ZŠ, pracovníkom štátnej správy a samosprávy, mimovládnym organizáciám.

V dňoch 14. a 15. októbra 2009 sa uskutočnila 10. Bielokarpatská konferencia. Závery z tejto konferenie si môžete prečítať tu.

V dňoch 23. – 25. 9. 2009 sa na Strednej odbornej škole sklárskej v Lednických Rovniach bude konať V. slovensko-česká Sklárska škola stredoškolákov (SŠS). Trojdňové podujatie organizuje združenie Región Biele Karpaty v spolupráci so Slovenskou sklárskou spoločnosťou ako aktivitu projektu Podpora zachovania sklárstva na území Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty, dlhodobého programu VITRUM PRO FUTURUM, Euroregión Bílé-Biele Karpaty (ER BBK) – euroregión skla, financovanú zo štátneho rozpočtu SR, prostredníctvom MVRR SR. Hlavným poslaním školy je vzbudiť v stredoškolských študentoch z územia ER BBK záujem o vysokoškolské štúdium orientované na sklo a keramiku. Na programe sklárskej školy budú aktívne participovať vedeckí a peda­gogickí pracovníci Ústavu anorganickej chémie SAV, Ústavu anorganickej chémie Akadémie vied ČR, Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, Vysokej školy chemickotechnologickej v Prahe a ďalší.

Predbežný program SŠS nájdete tu