Cestovný ruch v ER BBK

JAVORINA – SYMBOL SPOLUPRÁCE SLOVÁKOV A ČECHOV

HRADNÁ CESTA – POVESTI, LEGENDY A FEUDÁLNE OSOBNOSTI

HRADNÁ CESTA V ERRBK – PREZENTÁCIA KONKRÉTNYCH PRODUKTOV

PROJEKT VIDIEK

PROJEKT ZA VÝHĽADMI, NA CHATY, ZA PERLAMI A UNIKÁTMI V ER BBK

HRADNÁ CESTA – STRED:

Projekt: Prieskum a vytvorenie siete projektov a služieb Hradná cesta Stred.

Obálka štúdie.

STRATÉGIA ROZVOJA CEZHRANIČNÉHO CESTOVNÉHO RUCHU V EUROREGIÓNE BÍLÉ-BIELE KARPATY

Predprojektová štúdia osadenia infraštrukturálnych prvkov na značených cyklotrasách  v území Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty

Predprojektová štúdia infraštruktúry ciest kultúrnym dedičstvom v území Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty