Dozorná rada

Členovia Dozornej rady / kontrolór Regiónu Biele Karpaty:

– Ing. Ján Václav, Trenčianska regionálna komora SOPK