Obnoviteľné zdroje energie

  1. Databáza zámerov , koncepcií a projektov na úrovni samospráv

Celý dokument si môžete prezrieť na tomto mieste.

  1. Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu

Dotazníkový prieskum.doc

  1. Závery z pracovného stretnutia odborného tímu pre ŽP ER BBK, konaného 15. – 16. 12. 2008 v Nemšovej

Zápis z pracovného stretnutia odborného timu nájdete TU.

  1. Závery z pracovného stretnutia predstaviteľov samospráv, konaného dňa 16. 9. 2008 v Trenčíne.

Zápis z pracovného stretnutia predstaviteľov samospráv nájdete TU. Niekoľko dalších informácíí sa nachádza v prílohe.