Prehľad realizovaných projektov združenia

Prehľadná tabuľka realizovanych projektov združením Región Biele Karpaty za roky 2001-2015. (pre zobrazenie tabuľky kliknite SEM)

Názov projektu

v období roku 2010

Názov projektu

Projekty sú financované z prostriedkov štátneho rozpočtu SR.

v období roku 2009

Názov projektu

Všetky štyri projekty sú financované z prostriedkov štátneho rozpočtu, prostredníctvom finančného príspevku Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR.

v období roku 2008

Názov projektu

v období roku 2007

Názov projektu

v období rokov 2006 – 2001

rok     Názov projektu

2006    Spracovanie Spoločného programového dokumentu Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty na roky 2007 – 2013 

2006    Dotácia na činnosť regionálneho združenia 

2005    Euroregión Bílé-Biele Karpaty – euroregión skla

2005    Príprava Spoločného programového dokumentu Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty na roky 2007 – 2013

2005    Zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce v propagačných aktivitách kultúrneho a prírodného potenciálu v oblasti Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty

2005    Dotácia na činnosť regionálneho združenia

2005    Vzdelávanie v oblasti rozvoja vidieckych komunít (stratégie, partnerstvá, monitoring)

2004    Príprava implementácie iniciatívy Spoločenstva INTERREG III A v Euroregióne Bílé-Biele Karpaty

2004    Predprojektová štúdia osadenia infraštruktúrnych prvkov na značených cyklotrasách v území Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty

2004    Posilnenie líderských schopností žien z prihraničných vidieckych komunít Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty

2004    Predprojektová štúdia infraštruktúry Ciest kultúrnym dedičstvom v území Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty

2003 – 2004    Činnosť Európskeho informačného centra pre Trenčiansky kraj
2003    Posilnenie líderských schopností žien z prihraničných vidieckych komunít Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty

2003    Druhotné spracovanie drevného odpadu (drevnej biomasy)

2003    Činnosť Európskeho informačného centra pre Trenčiansky kraj pre rok 2003

2002 – 2003    Rozvoj a prezentácia cezhraničnej spolupráce v Euroregióne Bílé-Biele Karpaty

2002    Dlhodobý rozvoj ľudského potenciálu Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty

2002    Činnosť Európskeho informačného centra pre Trenčiansky kraj pre rok 2002

2001    Vybudovanie sekretariátu Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty

2001    Vybudovanie Európskeho informačného centra pre Trenčiansky kraj v 2001

2001    Semináre o procese uchádzania sa a manažmente projektov z predvstupových fondov EÚ