Príprava a spracovanie SPD ER BBK na roky 2007–2013

Spoločný programový dokument Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty o cezhraničnej spolupráci na roky 2007 – 2013 (ďalej SPD) je rámcovým dokumentom cezhraničného rozvoja územia Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty .

Proces spracovania SPD začal v novembri 2005, bol ukončený v auguste 2006 a podielala sa na ňom 31-členná Programová pracovná skupina Spoločného programového dokumentu Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty (ďalej PPS SPD ER BBK).

Dokument bol financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu, prostredníctvom finančnému príspevku Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, v rámci Systému podpory euroregionálnych aktivít na roky 2005 a 2006.