Správna rada

Zloženie Správnej rady Regiónu Biele Karpaty

Predseda združenia:       Doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.,

Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne

Podpredseda združenia: Ing. Zuzana Máčeková,

Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia 

členovia:

– Ing.Anna Krupičková, Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne

– Ing. Anna Sýkorová, Združenie obcí Mikroregión Machnáč – Inovec

– Ing. Milan Ovseník, Mesto Trenčín