REGION BÍLÉ KARPATY
 

Aktuality ERBBK

 

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI EUROREGIONŮ - 28.7.2021

20 ROKOV ZDRUŽENIA REGIÓN  BIELE KARPATY


UZNESENIE Z 21. VALNÉHO ZHROMAŽDENIA REGIÓNU BIELE KARPATY,

Plán činnosti združenia Región Biele Karpaty na rok 2019

 • Schválený Valným zhromaždením RBK dňa 24. 5. 2019 v Trenčíne - zde ke stažení.

Plnenie plánu činnosti združenia Región Biele Karpaty za rok 2018

 • Schválené Valným zhromážděním RBK dňa 24. 5. 2019 v Trenčíně - zde ke stažení.

Plán činnosti združenia Región Biele Karpaty na rok 2018

 • Schválený Valným zhromaždením RBK dňa 19. 4. 2018 v Trenčíne - zde ke stažení.

UZNESENIE Z 20. VALNÉHO ZHROMAŽDENIA REGIÓNU BIELE KARPATY,

Plnenie plánu činnosti združenia Región Biele Karpaty za rok 2017

 • Schválené Valným zhromážděním RBK dňa 19. 4. 2018 v Trenčíně - zde ke stažení.

Veškeré dokumenty ke stažení pod textem

UZNESENIE Z VALNÉHO ZHROMAŽDENIA REGIÓNU BIELE KARPATY,

 • Konaného dňa 24. 2. 2017 v Trenčíne

 

Plán činnosti združenia Región Biele Karpaty na rok 2017

 • Schválený Valným zhromaždením RBK dňa 24. 2. 2017 v Trenčíne

 

Plnenie plánu činnosti združenia Región Biele Karpaty za rok 2016

 • Schválené Valným zhromaždením RBK dňa 24. 2. 2017 v Trenčíne

 

Uskutočnili sa národné Valné zhromaždenia: 

 

 • 31.3.2016 – Valné shromáždení Regionu Bílé Karpaty ve Zlíně;
 • 5.5.2016 – Valné zhromaždenie V Trenčíne.

 

Uznesenia nájdete v Základných dokumentoch národných združení.

 

Región Biele Karpaty ukončil 30. 9. 2015 realizáciu projektu Štúdia Vážskej cyklotrasy 


24. 9. 2015 sa uskutočnila v kongresovej sále Trenčianskeho samosprávneho kraja závererečná prezentácia projektu Štúdia Vážskej cyklotrasy.  

 

Na Valnom zhromaždení k 15. výročiu založenia Euroregiónu prezentoval predseda združenia doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. podstatné časti zo správy 15 rokov združenia Euroregión Bílé-Biele Karpaty.

 

Vo štvrtok 18. 6. 2015 dopoludnia sa v zasadačke Trenčianskeho samosprávneho kraja sa uskutočnilo pracovné stretnutie k navrhovanému cezhraničnému prepojeniu cyklotrás, cyklochodníkov a k rozvoju cykloturistiky v území Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty, t. j. Trenčianskeho samosprávneho kraja a Zlínskeho kraja.

 

Pracovného stretnutia sa okrem partnerov projektu (Regiónu Biele Karpaty, Trenčianskeho samosprávneho kraja a Sdružení Bečva-Vlára-Váh) Štúdia Vážskej cyklotrasy a jej spracovateľa,zúčastnili starostky a starostovia prihraničných obcí Bošáckej doliny, Březovej a Lopeníka, Hornej Súče, Zemianskeho Podhradia a Trenčianskych Bohuslavíc, zástupcovia miest Nemšová a Valašské Klobouky, starostovia Horného Sŕnia, Brumova-Bylnice, Červenokamenskej doliny a Poteče, starostovia obcí Púchovskej a Papradňanskej doliny a zástupcovia MAS Hornolidečska. Po prezentáciách aktuálneho stavu spracovania štúdie Vážskej cyklotrasy, budovania cyklotrasy Bečva–Vlára–Váh, realizovaných a prebiehajúcich projektov cykloprepojenia Nemšová – Horné Srnie – Brumov-Bylnice,  odzneli možnosti financovania budovania cyklotrás v období do roku 2020 z národných zdrojov, ale najmä schváleného programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SR-ČR a pripravovaného Fondu mikroprojektov.

Väčšiu časť spoločného rokovania tvorila diskusia o cezhraničnom prepojení cyklotrás v prihraničnom území Euroregiónu, pripravenosti a možnostiam predkladadať cezhraničné projekty. Ukázalo sa, že k najpripravenejšiemu cezhraničnému prepojeniu patrí Horné Srnie-Brumov-Bylnice a veľký záujem je o cykloprepojenie Hornej Súče so Šanovom.

Foto 1logoFoto 3Foto 2

 

 

28. 5. 2015 o 11.00 h sa v konferenčnom centre Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne uskutoční VALNÉ  ZHROMAŽDENIE združenia EUROREGIÓN BÍLÉ-BIELE KARPATY k 15. výročiu jeho založenia.

 

26. 3. 2015 sa uskutočnila v kongresovej sále Trenčianskeho samosprávneho kraja prezentácia prvej pracovnej verzie štúdie Vážskej cyklotrasy. 

 

Podrobnosti k projektu Štúdia Vážskej cyklotrasy nájdete aj na stránke projektového partnera Trenčianskeho samosprávneho kraja: www.vazskacyklotrasa.sk

 

Región Biele Karpaty získal podporu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a finančný príspevok Trenčianskeho samosprávneho kraja na projekt Štúdia Vážskej cyklotrasy. 

 

Rozvojový Programový dokument cezhraničnej spolupráce v území Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty na roky 2014-2020 (9MB) je základný dokument, ktorým sa bude ER BBK riadiť do roku 2020. Na jeho spracovaní sa podieľali okrem členov a pracovníkov ER BBK odborní pracovníci Trenčianskeho samosprávneho a Zlínskeho kraja, regionálni odborníci a sociálni partneri z oboch strán hranice – spolu 48 členný tím odborných spracovávateľov. Proces spracovávania Programu a jeho následné vydanie bolo financované z mikroprojektu Programový dokument přeshraniční spolupráce na území ER BBK v letech 2014-2020 z Fondu mikroprojektov OPCS SR – ČR 2007-2013. Program obsahuje viacero užitočných informácií a štatistických údajov, použiteľných v budúcich projektoch z programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika na roky 2014-2020.

 

Sociální služby bez hranic

Hlavním přínosem projektu bylo zmapování doposud neanalyzovaných vnějších podmínek a současného stavu v oblasti poskytování sociálních služeb v České republice a na Slovensku, přístupů Zlínského kraje a Trenčianského samosprávneho kraja.   

Aktuálně je realizován mikroprojekt Rozvoj spolupráce ve Vitrum pro Futurum, který je podporován z Fondu mikroprojektů Operačního programu přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007 – 2013 (OPPS SR – ČR 2007 -2013).   

 

REKOGNOSKÁCIA, LEGALIZÁCIA A VYZNAČENIE NOVÝCH MTB CYKLOTURISTICKÝCH TRÁS V POHRANIČNOM ÚZEMÍ RBK – POVAŽSKÝ INOVEC

Cykloturistický projekt RBK bol realizovaný v oblasti pohoria Považský Inocec, jeho podhoria, doliny Váhu a prepojený cez Bošácku dolinu na Českú republiku. Partnermi projektu boli SACR, Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., Slovenský cykloklub, RRA Bílé Karpaty, o.p.s., Jurkovičův svět, Združenie obcí  Mikroregión Machnáč – Inovec, Mesto Trenčín a MAS Beckov – Čachtice – Tematín. 

 

BAŤOVE CYKLOTRASY – GENERÁLNA OBNOVA A MODERNIZÁCIA CYKLOTRÁS V ÚZEMÍ PÔSOBENIA BAŤU – HORNÁ NITRA – ZLÍN

Unikátny cykloprojekt RBK bol realizovaný v oblasti pôsobenia Baťovcov na oboch stranách hranice Euroregiónu Bílé – Biele Karpaty – najmä v oblasti mesta Zlín na Českej strane a mesta Partizánske na Slovenskej strane.  Partnermi projektu boli SACR, Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., Slovenský cykloklub, RRA Bílé Karpaty, o.p.s., Jurkovičův svět a obec Uhrovec.  

 

GENERÁLNA OBNOVA A MODERNIZÁCIA CYKLOTRÁS V POHRANIČNOM ÚZEMÍ RBK – BIELE KARPATY

Projekt RBK bol realizovaný v oblasti pohoria Biele Karpaty – na oboch stranách hranice a jeho podhoria.  Partnermi projektu boli SACR, Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., Slovenský cykloklub, RRA Bílé Karpaty, o.p.s., Jurkovičův svět, Regionálne združenie Mikroregión Vlára – Váh, Mesto Trenčín, MAS Beckov – Čachtice – Tematín a MAS Vršatec. 

 

Zmena sídla ER BBK i Regiónu Biele Karpaty:

 

Región Biele Karpaty (RBK SR)

TnUAD, Študentská 2,

911 50 Trenčín,

Slovenská republika

Tel.: +421 32 740 04 49, +421 32 743 76 09

 

Kontaktné osoby:

Doc. Ing. Jozef Habánik, PhD, predseda

E-mail: Jozef.habanik@PhD

Mobil: +421 32 740 01 07

 

RNDr. Juraj Hlatký, CSc., podpredseda

E-mail: scykloklub@mail.t-com.sk

Mobil:  + 421 0903 406 562

 

Dagmar Lišková, členka správnej rady, sekretariát RBK

E-mail: liskova@changenet.sk

Tel.: +421 32 743 76 09

 

Sekretariát – konzultačné hodiny:

Utorok – streda od 11.00 do 14.00 h (D. Lišková)

 

Záverečná správa

Región Biele Karpaty získal v rámci podpory euroregionálnych aktivít na Ministerstve dopravy,  výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 2 projekty súvisiace s podporou a rozvojom cykloturistiky na území Euroregiónu. Oba boli ukončené v decembri 2012. 

 

NOVÝ CYKLOSPRIEVODCA!

Región Biele Karpaty v rámci projektu „Generálna obnova a modernizácia cykloturistických trás v pohraničnom území ER BBK s dôrazom na hrady, zámky, kultúrne a prírodné bohatstvo“, podporenom z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, vydal elektronického voľne sťahovateľného sprievodcu  „16 najkrajších cykloturistických trás v Regióne Biele Karpaty“. Všetky cyklotrasy sú situované do slovensko-českého pohraničia, popisujú legálne cyklotrasy a najkrajšie turistické ciele na nich. K nim patria hlavne hrady, zámky, pamiatky a nový fenomén územia – rozhľadne. Sprievodca je vo formáte pdf. Sprievodcu je možné voľne stihnut pod textom. (20MB)

 

Tlačová správa:

Región Biele Karpaty získal v rámci podpory euroregionálnych aktivít na Ministerstve dopravy,  výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 2 projekty súvisiace s podporou a rozvojom cykloturistiky na území Euroregiónu. Oba boli ukončené v decembri 2012.

 

Euroregion Bílé – Biele Karpaty – prezentace a nové platformy spolupráce

Od 1. 9. 2011 do 31.7. 2012 realizuje Region Bílé Karpaty spolu s přeshraničním partnerem Regiónom Biele Karpaty další z řady společných projektů. Hlavním cílem mikroprojektu je přispět k upevnění a rozšíření přeshraniční spolupráce na území česko-slovenského příhraničí a přispět k prezentaci činnosti Euroregionu Bílé-Biele Karpaty v celém evropském prostoru s důrazem na území obou krajů. 

 

Priebežná správa:

Región Biele Karpaty získal v rámci podpory euroregionálnych aktivít na Ministerstve dopravy,  výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 2 projekty súvisiace s podporou a rozvojom cykloturistiky na území Euroregiónu. 

 

Tlačová správa:

Región Biele Karpaty získal v rámci podpory euroregionálnych aktivít na Ministerstve dopravy,  výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 2 projekty súvisiace s podporou a rozvojom cykloturistiky na území Euroregiónu. 

 

Vstupná správa:

Región Biele Karpaty získal v rámci podpory euroregionálnych aktivít na Ministerstve dopravy,  výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 2 projekty súvisiace s podporou a rozvojom cykloturistiky na území Euroregiónu. 

 

Region Bílé Karpaty vydal v rámci mikroprojektu Děti zpívají dětem aneb netradiční opera vzdělávací DVD.  DVD obsahuje záznam z představení Opera? JO! Opera! vítězů zlínské části soutěže s profesionálními zpěváky a Filharmonií Bohuslava Martinů, které se konalo 15.11.2009 v Městském divadle Zlín, záznamy a fotodokumentaci z přípravy, rozhovory a prezentaci opery jako hudebního oboru. V případě Vašeho zájmu o plnou verzi DVD nás prosím kontaktujte e-mailem: info@regionbilekarpaty.cz, nebo na telefonu 573 776 055. DVD Vám rádi obratem poskytneme.

 

Ponúkame Vám publikácie a CD:

 • Zborník referátov z konferencie Výmena znalostí a osvedčených postupov k udržateľnému rozvoju cezhraničnej spolupráce krajín V4, zostavila Mgr. Janka Masárová a Dagmar Lišková
 • KRAJINA – ĽUDIA – HOSPODÁRENIE v prihraničí Bílých-Bielych Karpát – Zborník referátov z 10. medzinárodnej Bielokarpatskej konferencie (IV. konferencie ER BBK), zostavila Lišková D.
 • Vademecum cezhraničnej spolupráce na Slovensku – Praktická príručka pre všetkých, ktorí sa zaoberajú alebo hodlajú zaoberať cezhraničnou spoluprácou, zostavila Lišková D.
 • Využitie obnoviteľných zdrojov a zvýšenie využitia jednotlivých foriem energie v obciach a mestách; zborník prezentácií zostavila Palkechová D.
 • Vzorový environmentálny školský vzdelávací program pre ZŠ; Medal R. a kolektív

 

HRADNÁ CESTA – POVESTI, LEGENDY A FEUDÁLNE OSOBNOSTI

Región Biele Karpaty ako člen Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty riešil v rámci programu Realizácie euroregionálnych aktivít na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja SR v máji až decembri 2010 projekt „HRADNÁ CESTA – POVESTI, LEGENDY A FEUDÁLNE OSOBNOSTI“. Projekt bol podporený zo štátneho rozpočtu SR. 

JAVORINA – SYMBOL SPOLUPRÁCE SLOVÁKOV A ČECHOV

Región Biele Karpaty, člen Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty riešil v rámci programu Realizácie euroregionálnych aktivít na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja SR v máji až decembri 2010 projekt „JAVORINA – SYMBOL SPOLUPRÁCE SLOVÁKOV A ČECHOV“ s podtitulom Prírodné perly Euroregiónu – vrcholy, rozhľadne a chaty“. 

 

Papierový model druhej Holubyho chaty, v podobe tesne po jej výstavbe v roku 1930, má mierku 1:150. Spracovanie modelu a jeho príprava boli financované zo štátneho rozpočtu SR. Vydal Región Biele Karpaty, spolupráca Matúšovo kráľovstvo spol. s r.o.. Autor modelu a návodu: Marián Hlaváč, podklady: Juraj Hlatký. Model je určený výhradne pre nekomerčné účely a podlieha autorským právam.

 

Závery z konferencie

 

Závery z konferencie „Výmena znalostí a osvedčených postupov k udržateľnému rozvoju cezhraničnej spolupráce krajín V4“, konanej 21. – 22. 10. 2010, na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka Trenčín, SK.

 

Oživenie drevenej rozhľadne na Veľkej Javorine z roku 1928.

Región Biele Karpaty, ako slovenská časť Euroregiónu Bílé – Biele Karpaty, realizuje v pohraničí projekt cestovného ruchu „Javorina – symbol spolupráce Slovákov a Čechov – prírodné perly Euroregiónu – vrcholy, rozhľadne a chaty“

 

Obrázkové smerovky v Euroregióne Bílé – Biele Karpaty

Región Biele Karpaty, ako slovenská časť Euroregiónu Bílé – Biele Karpaty, realizuje v pohraničí projekt cestovného ruchu „HRADNÁ CESTA – Legendy, povesti, feudálne osobnosti na Hradnej ceste“.

 

Imidžové poludníky a rozcestníky v Euroregióne Bílé – Biele Karpaty 

Región Biele Karpaty, ako slovenská časť Euroregiónu Bílé – Biele Karpaty, realizuje v pohraničí dva projekty cestovného ruchu . Prvým je „Javorina – symbol spolupráce Slovákov a Čechov – prírodné perly Euroregiónu – vrcholy, rozhľadne a chaty“. Druhým je „Hradná cesta – legendy, feudálne osobnosti na Hradnej ceste“.  


„Děti zpívají dětem, aneb netradiční opera“

V pátek 8.10.2010 se v Galerii M. A. Bazovského v Trenčíně uskutečnilo kvalifikační kolo pěvecké soutěže „Děti zpívají dětem, aneb netradiční opera“. Projekt byl zahájen již v roce 2009, kdy v červnu proběhla první pěvecká soutěž ve Zlíně. Její finalisté se následně podíleli na premiérovém představení „Opera? JO! Opera!“, které se konalo za…


Aktuálne informácie o dokumentoch a výzvach Fondu mikroprojektov

v rámci OP SR-ČR 2007 – 2013 nájdete na www.regionbilekarpaty.cz   alebo na stránkach Trenčianskeho Samosprávneho kraja.

 

V sekcii Ke stažení pod textom si môžete stiahnuť modely papierových rozhľadní. Rozhľadnu Brdo a rozhľadnu Svatý Hostýn.

 

Región Biele Karpaty uspel v rámci štandardných grantov Medzinárodného Višegrádskeho fondu projektom Výmena znalostí a osvedčených postupov k udržateľnému rozvoju cezhraničnej spolupráce krajín V4. Cieľom projektu je výmenou najlepších skúseností i špecifík z rozvoja prihraničných regiónov SK-CZ, SK-PL, SK-HU vzájomne si pomôcť k dlhodobo udržateľnému rozvoju vlastných prihraničných území a stredoeurópskeho priestoru ako celku do a po roku 2013. Výstupom projektu bude definovanie spoločných tém, špecifík, potrieb a trendov cezhraničnej spolupráce krajín V4, ktoré majú vzhľadom k svojej veľkosti najväčší počet hraníc v Európe.

Trvanie projektu: január – december 2010

Výška dotácie: 15.000 € (50 % projektu)

 

Partneri projektu sú: Region Bílé Karpaty Zlín, CZ * Združenie Euroregión „Tatry“ Nowy Targ, PL * Obchodná a priemyselná komora Novohradu Salgótarján, HU * Trenčianska obchodná a priemyselná komora SOPK Trenčín, SK * Obchodní a hospodářská komora Uherské Hradiště, CZ * Združenie maďarských podnikateľov Stredného Maďarska Vecsés, HU. 

 

Región Biele Karpaty v rámci projektu Podpora zachovania sklárstva na území ER BBK pripravil aktualizáciu a doplnenie Zoznamu malých, stredných a veľkých podnikov v oblasti skla a keramiky. 

 

Dňa 18. 11. 2009 sa uskutoční vzdelávací seminár „Environmentálna výchova v školských vzdelávacích programoch“ ktorého cieľom je profesionálny rast pracovníkov školstva v oblasti životného prostredia a rozvoj spolupráce medzi mestami, obcami a základnými školami v oblasti environmentálneho vzdelávania.

Miesto konania: malá zasadačka Obvodného úradu, Hviezdoslavova 3, Trenčín

Seminár je určený: učiteľom a koordinátorom environmentálnej výchovy ZŠ, pracovníkom štátnej správy a samosprávy, mimovládnym organizáciám.

 

Jubilejná 10. Bielokarpatská konferencia

V dňoch 14. a 15. októbra 2009 sa uskutočnila 10. Bielokarpatská konferencia.

 

Lednické Rovne, 23. – 25. september 2009

V dňoch 23. – 25. 9. 2009 sa na Strednej odbornej škole sklárskej v Lednických Rovniach bude konať V. slovensko-česká Sklárska škola stredoškolákov (SŠS). Trojdňové podujatie organizuje združenie Región Biele Karpaty v spolupráci so Slovenskou sklárskou spoločnosťou ako aktivitu projektu Podpora zachovania sklárstva na území Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty, dlhodobého programu VITRUM PRO FUTURUM, Euroregión Bílé-Biele Karpaty (ER BBK) – euroregión skla, financovanú zo štátneho rozpočtu SR, prostredníctvom MVRR SR. Hlavným poslaním školy je vzbudiť v stredoškolských študentoch z územia ER BBK záujem o vysokoškolské štúdium orientované na sklo a keramiku. Na programe sklárskej školy budú aktívne participovať vedeckí a peda­gogickí pracovníci Ústavu anorganickej chémie SAV, Ústavu anorganickej chémie Akadémie vied ČR, Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, Vysokej školy chemickotechnologickej v Prahe a ďalší.

 

16.3.2009

V Zlíne sa uskutoční Valné zhromaždenie ERBBK

5.3.2009

V Trenčíne sa uskutoční Valné zhromaždenie RBK

 

Ke stažení

15. Vyročie združenia Euroregión Bílé - Biele Karpaty15. Vyročie združenia Euroregión Bílé - Biele Karpaty
Uznesenie z Valného zhromaždenia - 24.2.2017 Trenčín Uznesenie z Valného zhromaždenia - 24.2.2017 Trenčín
Činnost RBK - 24.2.2017 Trenčín Činnost RBK - 24.2.2017 Trenčín
Plnenie činnosti RBK - 24.2.2017 - TrenčínPlnenie činnosti RBK - 24.2.2017 - Trenčín
Programový dokument cezhraničnej spolupráce v úzeí ER BBK na roky 2014-2020Programový dokument cezhraničnej spolupráce v úzeí ER BBK na roky 2014-2020
Sociální služby bez hranicSociální služby bez hranic
Mikroprojekt Viturum pro FuturumMikroprojekt Viturum pro Futurum
REKOGNOSKÁCIA, LEGALIZÁCIA A VYZNAČENIE NOVÝCH MTB CYKLOTURISTICKÝCH TRÁS V POHRANIČNOM ÚZEMÍ RBK – POVAŽSKÝ INOVECREKOGNOSKÁCIA, LEGALIZÁCIA A VYZNAČENIE NOVÝCH MTB CYKLOTURISTICKÝCH TRÁS V POHRANIČNOM ÚZEMÍ RBK – POVAŽSKÝ INOVEC
BAŤOVE CYKLOTRASY – GENERÁLNA OBNOVA A MODERNIZÁCIA CYKLOTRÁS V ÚZEMÍ PÔSOBENIA BAŤU – HORNÁ NITRA – ZLÍNBAŤOVE CYKLOTRASY – GENERÁLNA OBNOVA A MODERNIZÁCIA CYKLOTRÁS V ÚZEMÍ PÔSOBENIA BAŤU – HORNÁ NITRA – ZLÍN
GENERÁLNA OBNOVA A MODERNIZÁCIA CYKLOTRÁS V POHRANIČNOM ÚZEMÍ RBK – BIELE KARPATYGENERÁLNA OBNOVA A MODERNIZÁCIA CYKLOTRÁS V POHRANIČNOM ÚZEMÍ RBK – BIELE KARPATY
Závěrečná správa Závěrečná správa
Tlačová správa Tlačová správa
 CYKLOSPRIEVODCA! CYKLOSPRIEVODCA!
Euroregion Bílé – Biele Karpaty – prezentace a nové platformy spolupráceEuroregion Bílé – Biele Karpaty – prezentace a nové platformy spolupráce
Tlačová správaTlačová správa
Priebežná spravaPriebežná sprava
Vstupná správaVstupná správa
HRADNÁ CESTA – POVESTI, LEGENDY A FEUDÁLNE OSOBNOSTIHRADNÁ CESTA – POVESTI, LEGENDY A FEUDÁLNE OSOBNOSTI
JAVORINA – SYMBOL SPOLUPRÁCE SLOVÁKOV A ČECHOVJAVORINA – SYMBOL SPOLUPRÁCE SLOVÁKOV A ČECHOV
Návod - model druhej Holubyho chatyNávod - model druhej Holubyho chaty
Foto - model druhej Holubyho chatyFoto - model druhej Holubyho chaty
Model druhej Holubyho chatyModel druhej Holubyho chaty
Závěry konferencie - „Výmena znalostí a osvedčených postupov k udržateľnému rozvoju cezhraničnej spolupráce krajín V4Závěry konferencie - „Výmena znalostí a osvedčených postupov k udržateľnému rozvoju cezhraničnej spolupráce krajín V4
Oživenie drevenej rozhľadne na Veľkej Javorine z roku 1928Oživenie drevenej rozhľadne na Veľkej Javorine z roku 1928
Imidžové poludníky a rozcestníky v Euroregióne Bílé – Biele Karpaty Imidžové poludníky a rozcestníky v Euroregióne Bílé – Biele Karpaty
„Děti zpívají dětem, aneb netradiční opera“„Děti zpívají dětem, aneb netradiční opera“
Model papierovej rozhľadne - Rozhľadnu BrdoModel papierovej rozhľadne - Rozhľadnu Brdo
Model papierovej rozhľadne - Rozhľadna Svatý HostýnModel papierovej rozhľadne - Rozhľadna Svatý Hostýn
Výmena znalostí a osvedčených postupov k udržateľnému rozvoju cezhraničnej spolupráce krajín V4. Výmena znalostí a osvedčených postupov k udržateľnému rozvoju cezhraničnej spolupráce krajín V4.
Zoznamu malých, stredných a veľkých podnikov v oblasti skla a keramikyZoznamu malých, stredných a veľkých podnikov v oblasti skla a keramiky
 

logo

Kontakt


Tel.: +420 573 776 055 / 058

E-mail: fmp@regionbilekarpaty.cz

 

 

 

Adresa: nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín

GPS: 49°13’14.704″N, 17°39’47.806″E

IČ: 708 49 153

Zasílání novinek

 

Pro zasílání novinek zadejte Vaši e-mailovou adresu:

© Region Bílé Karpaty 2018