REGION BÍLÉ KARPATY
 

Aktuality

 

01.03.2022, 07:28:38

Informace o 10. a 11. výzvě

 

Vážení žadatelé,

dovolujeme si vás informovat, že v rámci 10. výzvy (Investiční priorita: 5. Podpora právní a administrativní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi (11b)) na předkládání žádostí o nenávratný finanční příspěvek z Fondu malých projektů programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika byl ukončen příjem žádostí 22.2.2022.

Bylo přijato celkem 23 žádostí s požadovanou výškou příspěvku z EFRR 398 295,54 €. Výška finančních prostředků vyčleněných na výzvu je 395 498,45 € a na základě přijatých žádostí je poptávka 100,71 %.

 

V rámci 11. výzvy (Investiční priorita: 3. Zachování, ochrana, podpora a rozvoj přírodního a kulturního dědictví (6c)) na předkládání žádostí o nenávratný finanční příspěvek z Fondu malých projektů programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika byl ukončen příjem žádostí 22.2.2022.

Bylo přijato celkem 11 žádostí s požadovanou výškou příspěvku z EFRR 240 419,43 €. Výška finančních prostředků vyčleněných na výzvu je 124 759, 94 € a na základě přijatých žádostí je poptávka 192,71 %.

Žadatelům doporučujeme sledovat naše webové stránky, na nichž budou následně zveřejněny výsledky jednání Regionálního výboru, na kterém budou posuzovány projektové žádosti z 10. a 11. výzvy. Jednání 9. Regionálního výboru by mělo proběhnout dne 27.04.2022. 

O výsledcích budete informováni na tomto webu, příp. e-mailem, nejdříve 27.05.2022

logo

Kontakt


Tel.: +420 573 776 055 / 058

E-mail: fmp@regionbilekarpaty.cz

 

 

 

Adresa: nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín

GPS: 49°13’14.704″N, 17°39’47.806″E

IČ: 708 49 153

Zasílání novinek

 

Pro zasílání novinek zadejte Vaši e-mailovou adresu:

© Region Bílé Karpaty 2018