REGION BÍLÉ KARPATY
 

Aktuality

 

11.11.2019, 13:13:01

Informace o 4. výzvě

 

Vážení žadatelé,

dovolujeme si vás informovat, že v rámci 4. výzvy (Investiční priorita: 3. Zachování, ochrana, podpora a rozvoj přírodního a kulturního dědictví (6c)) na předkládání žádostí o nenávratný finanční příspěvek z Fondu malých projektů programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika byl ukončen příjem žádostí 4. 11. 2019

Bylo přijato celkem 31 žádostí s požadovanou výškou příspěvku z EFRR 725 098,14 €. Výška finančních prostředků vyčleněných na výzvu je 410 000 € a na základě přijatých žádostí je poptávka skoro dvojnásobná (převis poptávky 1,77).

 

Žadatelům doporučujeme sledovat naše webové stránky, na nichž budou následně zveřejněny výsledky jednání Regionálního výboru, na kterém budou posuzovány projektové žádosti ze 4. výzvy. Jednání 4. Regionálního výboru, proběhne v první polovině měsíce února 2020. O výsledcích budete informováni na tomto webu, příp. e-mailem, nejdříve od 5. 3. 2020.

logo

Kontakt


Tel.: +420 573 776 055 / 058

E-mail: fmp@regionbilekarpaty.cz

 

 

 

Adresa: nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín

GPS: 49°13’14.704″N, 17°39’47.806″E

IČ: 708 49 153

Zasílání novinek

 

Pro zasílání novinek zadejte Vaši e-mailovou adresu:

© Region Bílé Karpaty 2018