REGION BÍLÉ KARPATY
 

Region Bílé Karpaty

 

Hlavní činnosti: 

Předmětem činnosti RBK je všestranný rozvoj regionu Zlínského kraje a přilehlých příhraničních mikroregionů se zaměřením na přeshraniční spolupráci (kraje Zlínský, Jihomoravský, Moravskoslezský) s partnerskými organizacemi ze Slovenské republiky působícími na vymezeném území (kraje Žilinský, Trenčínský a Trnavský). 

Mezi další činnosti RBK patří kooperace a koordinace aktivit pro vytváření podmínek harmonického rozvoje příhraničních regionů a oblastí v sociální, hospodářské, kulturní a společenské sféře.

Hlavním cílem sdružení je zajistit vzájemnou spolupráci subjektů na obou stranách hranice, poskytovat starostům a představitelům dalších institucí informace o dotačních možnostech a organizovat společné projekty, jež budou přínosem pro celý region.

RBK je dlouholetý Správce fondu mikroprojektů/malých projektů (Phare CBC 2002-03, INTERREG III-A 2004-2006, OPPS SR-ČR 2007-2014, INTERREG V-A SR-ČR 2014-2020). 

 • Podílení se na rozvoji regionu prostřednictvím realizace Fondu malých projektů,
 • zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu,
 • zvýšení kvalitní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů,
 • konzultace projektových záměrů v rámci Fondu malých projektů,
 • zajištění konzultačního servisu všem členům sdružení v průběhu realizace malého projektu a při přípravě Závěrečné zprávy a vyúčtování projektu,
 • možnost účasti zástupce RBK na konání Valné hromady člena, 
 • možnost uspořádání semináře/konzultačního dne pro obce sdružení v sídle člena RBK,
 • příklady dobré praxe – typy na dobré projektové záměry.
 • Možnost předání kontaktu na nového přeshraničního partnera ze Slovenska k navázání aktivní přeshraniční spolupráce,
 • prezentace členů RBK na webových stránkách Regionu Bílé Karpaty, 
 • zapojení se do činnosti Euroregionu Bílé-Biele Karpaty, jehož je RBK členem společně se slovenský Regionem Biele Karpaty se sídlem v Trenčíně,
 • na pravidelných zasedáních mohou členové RBK společně konzultovat možnosti spolupráce a vyměňovat si zkušenosti s projekty z obou stran hranice,
 • vytváření platformy efektivnější spolupráce aj.

Roční členský příspěvek od roku 2019 činí 30 000 Kč.

 

Cílem sdružení je podpora vzájemné spolupráce subjektů na obou stranách hranice, poskytování informací o dotačních možnostech starostům či představitelům dalších institucí a organizování společných projektů, jež budou přínosem pro celý region.

 

 

 

 

 

 
 

logo

Kontakt


Tel.: +420 576 510 073

E-mail: fmp@regionbilekarpaty.cz

 

 

 

Adresa: nám. T. G. Masaryka 1280, 760 01 Zlín

GPS: 49°13’14.704″N, 17°39’47.806″E

IČ: 708 49 153

Zasílání novinek

 

Pro zasílání novinek zadejte Vaši e-mailovou adresu:

© Region Bílé Karpaty 2018