REGION BÍLÉ KARPATY
 

Program VITRUM PRO FUTURUM

 

O programe VITRUM PRO FUTRUM (VPF), Euroregión Bílé-Biele Karpaty – euroregión skla

 

Program vznikol s cieľom prispieť k:

 • zachovaniu sklárskeho remesla a ekonomickému rozvoju prihraničných regiónov Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty,
 • rozvoju a stabilizácii ľudských zdrojov v sklárstve,
 • rozvoju cestovného ruchu, umeleckých a kultúrnych podujatí prezentujúcich sklárske umenie a nové technológie.

Program stojí na troch pilieroch:

* výchova – vzdelávanie *  veda a výskum *  výroba.

 

Zástupcovia týchto 3 pilierov vytvorili 15-členný slovensko-český Základný tím VPF, pripravujúci stratégie, projekty a aktivity programu, okrem Základného tímu VPF sa na realizácii programu VITRUM PRO FUTURUM, Euroregión Bílé-Biele Karpaty – euroregión skla podieľa sieť 31 partnerov z Čiech a Slovenska.

 

Prvá prezentácia programu sa uskutočnila na Sklárskej konferencii vo Valašskom Meziříčí  v apríli 2003: Prof. Ing. Marek Liška, DrSc.,  Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne – PASSWORD GLASS – NA OBOCH STRANÁCH HRANICE SKLO.

 

V rokoch 2003 – 2006 prostredníctvom štyroch čiastkových projektov združenia Región Biele Karpaty vzišli v partnerstve s českou stranou z programu VPF nasledovné výstupy:

 • 12. 11. 2003 v Trenčíne uskutočnená jednodňová konferencia, určený 15-členný Základný tím VPF 3 pilierov a ich smerovanie,
 • pravidelná práca Základného tímu VPF = priemerne ročne 2 – 5 realizovaných 1 a 2-dňových pracovných stretnutí; vytvorená e-mailová diskusná konferencia,
 • vytvorená databáza partnerov a ad-hoc špecializovaných pracovných tímov,
 • spracovaná a vydaná publikácia o procese vzniku programu VITRUM PRO FUTURUM,
 • vydaný farebný materiál propagujúci sklárske remeslo v náklade 6.000 ks v slovenskom a českom jazyku,
 • spracovaná samostatná stránka programu VPF na www.erbbk.sk,
 • vyhlásená súťaž pre sklárske školy v ER BBK, vybrané a ocenené 3 najlepšie návrhy ceny programu VPF
 • spracované 2 samostatné výstavné panely o programe VPF do série panelov o ER BBK,
 • priebežná prezentácia programu VPF na špecializovaných konferenciách, seminároch a 16.11.2004 na Slovensko-Českej medzivládnej komisii pre cezhraničnú spoluprácu v Čeladnej,
 • založenie novej tradície na posilnenie záujmu o inžinierske štúdium realizovaním I. slovensko-českej Sklárskej školy stredoškolákov v Lednických Rovniach, september 2005 – spracované prezentačné CD (viac informácií nájdete tu),
 • vydané 2 propagačné farebné letáky o programe VITRUM PRO FUTURUM, Euroregión Bílé-Biele Karpaty – euroregión skla,
 • vyhlásená a vyhodnotená súťaž o návrh sklárskeho suveníru ER BBK pre cestovný ruch
 • vydaný prezentačný katalóg zo súťaže,
 • vyrobené prvé 4 ceny ER BBK a spracovaný návrh pravidiel ich udeľovania za výnimočný čin pre zachovanie sklárskeho remesla,
 • príprava a spracovanie prvého multimediálneho vzdelávacieho DVD troch ručných sklárskych technológií v ZSŠ sklárskej Lednické Rovne – váza z hutného skla a v SUPŠ sklářske ve Valašskem Meziříčí – kalíšek.
 • stratégia pokračovania programu VPF v rokoch 2007 – 2013.

 

Rok 2007 – 2008

Euroregión Bílé – Biele Karpaty – euroregión skla III.

 

Rok 2009

Podpora zachovania sklárstva na území Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty

 

 

Ke stažení

Konferencia VITRUM PRO FUTURUMKonferencia VITRUM PRO FUTURUM
Euroregión Bílé – Biele Karpaty – euroregión skla III.Euroregión Bílé – Biele Karpaty – euroregión skla III.
Podpora zachovania sklárstva na území Euroregiónu Bílé-Biele KarpatyPodpora zachovania sklárstva na území Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty
 

logo

Kontakt


Tel.: +420 573 776 055 / 058

E-mail: fmp@regionbilekarpaty.cz

 

 

 

Adresa: nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín

GPS: 49°13’14.704″N, 17°39’47.806″E

IČ: 708 49 153

Zasílání novinek

 

Pro zasílání novinek zadejte Vaši e-mailovou adresu:

© Region Bílé Karpaty 2018