REGION BÍLÉ KARPATY
 

Vydané materiály

 

Propagačné materiály, programy, publikácie a zborníky:

2008

Skladačka základných informácií o ER BBK, anglická verzia, preklad Molnárová A., jún 2008

SPOD SKÁL. Mimoriadne číslo k 15 ročnej existencii odbočky STUŽ Biele Karpaty; zostavila Lišková D.; august 2008

Využitie obnoviteľných zdrojov a zvýšenie využitia jednotlivých foriem energie v obciach a mestách; zborník prezentácií zostavila Palkechová D., december 2008

Vzorový environmentálny školský vzdelávací program pre ZŠ; Medal R. a kolektív; december 2008

Spravodaj ER BBK– ročenka o dianí v oblasti cezhraničnej spolupráce od regionálnej po medzinárodnú úroveň

Klasické sklárske technológie III – tvarovanie džbánka, problematika vrstvených skiel a ich tvarovanie, kaménkový výbrus na váze; multimediálne vzdelávacie DVD; Roška R., Zimák Z.; december 2008

2007

Skladačka základných informácií o ER BBK, zostavila Lišková D., september 2007

Budúcnosť cezhraničnej spolupráce a regionálneho rozvoja v území ER BBK – zborník referátov z III. konferencie ER BBK, Belušské Slatiny; zostavila Lišková D., november 2007

Cezhraničné vzdelávanie na posilnenie a rozvoj vidieckych komunít v ER BBK. Príprava a realizácia projektu; zostavila Molnárová A., december 2007

Spravodaj ER BBK – ročenka o dianí v oblasti cezhraničnej spolupráce od regionálnej po medzinárodnú úroveň

Klasické sklárske technológie II – hutne tvarovaný pohár, výroba fúkanej vázy do formy; multimediálne vzdelávacie DVD; Roška R., Zimák Z.; december 2007

Environmentálna stratégia Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty – zborník prezentácií zo vzdelávacieho seminára, zostavila Palkechová D., november 2007

Návrh priorít environmentálnej stratégie Euroregiónu Bílé- Biele Karpaty na roky 2007 – 2013, spracoval cezhraničný odborný tím pre životné prostredie ER BBK, december 2007

2006

VITRUM PRO FUTURUM, ER BBK – euroregión skla. Katalóg zo súťaže o návrh sklárskeho výrobku pre cestovný ruch v ER BBK; zostavila Lišková D., september 2006

Skladačka základných informácií o ER BBK, zostavila Lišková D., júl 2006

Klasické sklárske technológie a postupy I – história skla, sklárska pec a náradie, sklovina, výroba kalíšku, hutné tvarovanie vázy a misa; multimediálne vzdelávacie DVD, Roška R., Zimák Z., december 2006

Spoločný programový dokument ER BBK o cezhraničnej spolupráci na roky 2007-2013; spracovala Programová pracovná skupina SPD ER BBK, november 2006;

anglická verzia preklad Molnárová A.

2005

Región Biele Karpaty 1999 – 2004. Vznik a päťročný vývoj cezhraničného združenia právnických osôb a 5. výročie ER BBK; Lišková D., február 2005

Program ER BBK – euroregión skla; Vitrum pro futurum – 2 ks propagačných letákov o programe; zostavila Lišková D., Masárová J.; september 2005

Spravodaj ER BBK – ročenka o dianí v oblasti cezhraničnej spolupráce od regionálnej po medzinárodnú úroveň

Vzdelávanie v oblasti rozvoja vidieckych komunít (stratégia, partnerstvá, monitoring). Príprava a realizácia projektu; zostavila Holá E. a OZ VAŠA OBEC, december 2005

2004

Skladačka základných informácií o ER BBK, zostavila Lišková D., september 2004

Možnosti uplatnenia absolventov sklárskych škôl z ER BBK – propagačný leták pre ZŠ, burzy a úrady práce, výchovných poradcov;  Základný tím VPF ER BBK; september 2004

Spracovanie a vydanie 2 sád po 7 ks putovných výstavných panelov o ER BBK

Implementácia Iniciatívy INTERREG III A, C na území ER BBK v období rokov 2004 – 2006 – zborník referátov z II. konferencie ER BBK; zostavila Lišková, D., november 2004

2003

Euroregionálne listy II. ročník č. 1 apríl 2003, č. 2 december 2003

Manuál Komunitná iniciatíva cezhraničnej spolupráce INTERREG III A; Lišková D., Lachnitová S., november 2003

VITRUM PRO FUTURUM, ER BBK – euroregión skla; Proces vzniku programu; Liška M., Lišková D., december 2003

2002

Euroregionálne listy č. 1, máj 2002, č. 2 december 2002

Skladačka základných informácií o ER BBK, zostavila Lišková D., máj 2002

Skladačka základných informácií o ER BBK, anglická verzia, preklad Hajašová A., máj 2002

Spoločná stratégia cezhraničnej spolupráce a regionálneho rozvoja do roku 2006 – zborník referátov z I. konferencie ER BBK; zostavila Lišková, D., august 2002

Stratégia rozvoja cezhraničného cestovného ruchu v Euroregióne Bílé-Biele Karpaty na roky 2002 – 2006; Hlatký J., Belásová M., Huličiaková A., december 2002

2001

Manuál Proces uchádzania sa a manažovania projektov z predvstupových fonodov EÚ, Hajašová A., Hlatký J., Lišková D., Pupišová J., október 2001

2000

Propagačný obal ER BBK na materiály formátu A4, júl 2000

Skladačka základných informácií o ER BBK, zostavila Lišková D., júl 2000

CD nosiče

2009

Zborník referátov z 10.medzinárodnej Bielokarpatskej konferencie (IV. konferencie Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty) KRAJINA – ĽUDIA – HOSPODÁRENIE v prihraničí Bílých – Bielych Karpát, 14.-15.10.2009 Starý Hrozenkov

2008

Realizácia environmentálnej výchovy v Školskom vzdelávacom programe – zborník prezentácií zo vzdelávacieho seminára, konaného dňa 25. 11. 2008 v Trenčianskych Tepliciach.

Vzorový environmentálny školský vzdelávací program pre základné školy, R. Medal a kolektív, december 2008

2007

Euroregióny spoločne IV. – 5. – 7. 9. 2007 Papradno, priebeh a prednášky

Návrh priorít environmentálnej stratégie ER BBK na roky 2007-2013; Pracovná skupina Životné prostredie SPD ER BBK; december 2007

2006

Spoločný programový dokument ER BBK o cezhraničnej spolupráci na roky 2007 – 2013 (rozšírené vydanie o mapové prílohy), december 2006

2005

VITRUM PRO FUTURUM – I. sklárska škola stredoškolákov v Lednických Rovniach, 21. – 23. 9. 2005

Prírodné a kultúrne dedičstvo Považia, december 2005

2002

Stratégia rozvoja cezhraničného cestovného ruchu v ER BBK na roky 2002-2006 – zborník referátov z konferencie, 22.10.2002 Púchov

Spracované štúdie pre ER BBK:

Štúdia Prieskum a vytvorenie siete projektov a služieb HRADNÁ CESTA – STRED; Hlatký J., Hlatký M., Krajčík Ľ.; december 2008

Štúdia Hradná cesta – stred; Hlatký J., Hlatký M.; december 2007

Predprojektová štúdia osadenia infraštrukturálnych prvkov na značených cyklotrasách v území ER BBK; Hlatký J., Holá E., Zuzaniaková M.; december 2004

Predprojektová štúdia infraštruktúry ciest kultúrnym dedičstvom v území ER BBK; Hlatký J., Luňáková J., Holá E.; december 2004

Druhotné spracovanie drevného odpadu (drevnej biomasy); štúdia pre investičný zámer; Zemánek R., Bednařík R., Holá E.; december 2003

Štúdia monitoringu ovzdušia v prihraničnej oblasti ER BBK; ENVItech s.r.o. Trenčín; august 2002

Analýza skutočných potrieb obyvateľov prihraničia socio-ekonomickým prieskumom; Vojtovič S., Michalka J., Betáková J., Giraltoš P.; december 2002

logo

Kontakt


Tel.: +420 573 776 055 / 058

E-mail: fmp@regionbilekarpaty.cz

 

 

 

Adresa: nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín

GPS: 49°13’14.704″N, 17°39’47.806″E

IČ: 708 49 153

Zasílání novinek

 

Pro zasílání novinek zadejte Vaši e-mailovou adresu:

© Region Bílé Karpaty 2018