REGION BÍLÉ KARPATY
 

O nás

 

RBK je sdružením právnických osob podle Občanského zákoníku, založeným zakladatelskou smlouvou dne 10.2.2000. V současné době má sdružení 13 členů.  Orgány sdružení jsou Valné shromáždění, Správní rada a Dozorčí rada.

 

Předsedou Správní rady a statutárním zástupcem je od 1.10.2021 Ing. Daniel Šulák.

Region Bílé Karpaty (RBK) je spolu se slovenským sdružením Región Biele Karpaty zakládajícím členem sdružení právnických osob Euroregión Bílé – Biele Karpaty.

 

Předmětem činnosti RBK je všestranný rozvoj regionu Zlínského kraje a přilehlých příhraničních mikroregionů se zaměřením na přeshraniční spolupráci s partnerskými organizacemi ve Slovenské republice působícími na území Trenčínského kraje, kooperace a koordinace aktivit pro vytváření podmínek harmonického rozvoje příhraničních regionů a oblastí, jichž se dohoda týká v oblastech:

 

 • regionální rozvoj a územní plánování
 • doprava a komunikace, veřejná doprava
 • ochrana životního prostředí, především ochrana přírody
 • problematika nezaměstnanosti, dopravní obslužnosti, bydlení aj.
 • hospodářský rozvoj, zejména podpora drobného a středního podnikání
 • rozvoj zemědělství, údržba krajiny a rozvoj venkovských sídel
 • zdravotnictví a sociální péče
 • kultura, školství, volný čas, sport, prevence kriminality
 • turistika, agroturistika, cykloturistika a cestování
 • vzájemná pomoc v případě živelných pohrom a jiných katastrof
 • vzdělávací, informační a publikační činnost
 • zajištění jiných činností k dosažení cílů vyplývajících z těchto stanov

Zde ke stažení: 

logo

Kontakt


Tel.: +420 576 510 073

E-mail: fmp@regionbilekarpaty.cz

 

 

 

Adresa: nám. T. G. Masaryka 1280, 760 01 Zlín

GPS: 49°13’14.704″N, 17°39’47.806″E

IČ: 708 49 153

Zasílání novinek

 

Pro zasílání novinek zadejte Vaši e-mailovou adresu:

© Region Bílé Karpaty 2018