REGION BÍLÉ KARPATY
 

FAQ

 

Kolik lze podat žádostí do jedné výzvy za jednoho žadatele?

Počet žádostí předložených během jedné výzvy jedním žadatelem není omezen.

 

Od kdy lze uplatňovat způsobilé výdaje do FMP?

Datum způsobilosti výdajů je shodné s datem přijatelnosti mikroprojektu. Toto datum bude žadateli oznámeno dopisem, který mu zašle Administrátor FMP.

 

Jsou výdaje na zpracování žádosti způsobilé?

Nejsou. Jedná se o výdaj, který byl vynaložen před datem přijatelnosti výdajů mikroprojektu.

 

Máme v úmyslu předložit žádost zaměřenou na síťování se slovenskou stranou. Jedná se o poměrně dlouhodobou záležitost – je doba realizace mikroprojektu nějak časově omezena?

Ano, doba realizace projektu je možná v maximální délce 12 kalendářních měsíců. Zároveň také platí, že realizace mikroprojektu musí být ukončena nejpozději do 30. 6. 2012.

 

Jaké jsou dotační možnosti z FMP co se týče poskytnuté výše dotace?

Dotace z FMP je poskytována v limitu EUR 3.000,- – EUR 20.000,-, přičemž zároveň je výše podpory pro české žadatele v max. výši 85 % celkových způsobilých výdajů. Výše celkového rozpočtu nesmí přesáhnout hranici EUR 40.000,-.

 

Dotace z FMP je tedy poskytována v EURech?

Ano. Žádost o finanční příspěvek, žádost o platbu po ukončení mikroprojektu i proplacení dotace probíhá v měně EURO.

 

Lze realizovat mikroprojekt v Olomouckém kraji v místě, které realizaci dané aktivity vyhovuje z hlediska vhodných přírodních podmínek? Jedná se o společné soustředění žáků sportovních škol z české i slovenské strany.

Ano, lze. Je ale třeba v žádosti důkladně popsat, proč bylo vybráno místo realizace mimo území 6 příhraničních krajů v územní působnosti Správců a také řádně zdůvodnit, jaké dopady bude mít realizace mikroprojektu do těchto 6 příhraničních krajů.

logo

Kontakt


Tel.: +420 576 510 073

E-mail: fmp@regionbilekarpaty.cz

 

 

 

Adresa: nám. T. G. Masaryka 1280, 760 01 Zlín

GPS: 49°13’14.704″N, 17°39’47.806″E

IČ: 708 49 153

Zasílání novinek

 

Pro zasílání novinek zadejte Vaši e-mailovou adresu:

© Region Bílé Karpaty 2018