REGION BÍLÉ KARPATY
 

Realizované projekty

 

Fond mikroprojektů

projekt v rámci programu přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013

     RBK      TSK

Celkové náklady projektu 10 910 604,82 EUR, celkové náklady v ČR 6 874 228 EUR

 

V rámci projektu bylo zadministrováno na moravské straně hranice celkem 738 projektů. Z tohoto počtu bylo realizováno a následně zkontrolováno a proplaceno celkem 388 mikroprojektů, na jejichž financování šlo celkem 5 876 238,70 EUR. Projekty byly realizovány v celém zájmovém území, tj. ve Zlínském, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji.

 

Spolupráce na projektech realizovaných RBK SK

Projektový rozvoj členskej základne a územia Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty – servisná činnosť pre územie ER BBK a rozvoj partnerstiev

Prieskum a vytvorenie siete projektov a služieb – HRADNÁ CESTA STRED

Cílem projektů bylo vytvořit společné produkty, námětové projekty a filozofie služeb pro produkt přeshraniční spolupráce založené na kulturním dědictví oblasti, která je tvořena hrady, zámky, památkami, které tvoří náměty pro společné projekty a produkty. Vrcholem projektů byla HRADNÁ CESTA STRED, tedy vytvoření sítě projektů a služeb. Výstupem projektů bylo vytvoření studie jako podkladu pro produkt přeshraniční spolupráce.

 

Vytváranie partnerstiev v oblasti využitia obnoviteľnýh zdrojov energie (OZE)

Cílem projektu bylo zvýšení podvědomí laické a odborné veřejnosti v oblasti využívání OZE se záměrem dosáhnout zvýšení podílu těchto zdrojů na celkové spotřebě a v oblasti snižování energetické náročnosti zvýšením efektivnosti využití jednotlivých forem energie a navazování vzájemné spolupráce a tvorba vhodných partnerství k prohloubení přeshraniční spolupráce v oblasti využívání a zavádění OZE. Projekt tak přispěl k rozvoji spolupráce v oblasti energetiky, v propagaci a aplikaci OZE v městech a obcích slovenské a české strany euroregtionu s pozitivním přeshraničním dopadem.

 

Modelový vzdelávací environmentálny program pre základné školy v Regióne Biele Karpaty

Hlavním cílem projektu byla změna obsahu vzdělávání a tvorba modelového vzdělávacího programu v oblasti environmentálního vzdělávání pro základní školy s využitím know-how České republiky a jejich dlouhodobých zkušeností v environmentálním vzdělávání. Na základě tří pracovních jednání byla vydána tisková zpráva a sborník ze semináře na CD nosičích a dále byla vydána publikace Vzorový environmentálny školský vzdelávací program pre základné školy v nákladu 400 ks + 400 ks rozšířené verze o náměty projektů na CD nosičích.

 

Euroregión skla – posilnenie verejného a súkromného partnerstva

Cílem projektu bylo podpořit rozvoj propojení veřejného a soukromého sektoru pomocí přípravy elektronické verze seznamu malých, středních a velkých sklářských a keramických podnikatelů a pokračovat v dokumentaci zanikajících ručních sklářských technologií pro budoucí generace.

 

Realizované vlastní mikroprojekty RBK:

 

Ke stažení

Udržitelnost vlastních projektůUdržitelnost vlastních projektů
Udržitelnost vlastních projektů – návrhy nových projektůUdržitelnost vlastních projektů – návrhy nových projektů
 Fond mikroprojektů Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Slovenská republika – Česká republika 2004-2006 Fond mikroprojektů Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Slovenská republika – Česká republika 2004-2006
 Fond mikroprojektů Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Slovenská republika – Česká republika 2004-2006 Fond mikroprojektů Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Slovenská republika – Česká republika 2004-2006
 

Celkové náklady projektu 1 018 351,90 Kč, dotace z ERDF 479 433,79 Kč

Více

Celkové náklady projektu 492 186,23 Kč, dotace z ERDF 378 718,27 Kč

Více

Celkové náklady projektu 427 800,41 Kč, dotace z ERDF 340 795,70 Kč

Více

Celkové náklady projektu 549 068,74 Kč, dotace z ERDF 467 055,07 Kč

Více

Celkové náklady projektu 531 694,90 Kč, dotace z ERDF 399 643,92 Kč

Více

Celkové náklady projektu 517 052,97 Kč, dotace z ERDF 436 677,73 Kč

Více

Celkové náklady projektu 377 718,17 Kč, dotace z ERDF 317 420,82 Kč

Více

logo

Kontakt


Tel.: +420 576 510 073

E-mail: fmp@regionbilekarpaty.cz

 

 

 

Adresa: nám. T. G. Masaryka 1280, 760 01 Zlín

GPS: 49°13’14.704″N, 17°39’47.806″E

IČ: 708 49 153

Zasílání novinek

 

Pro zasílání novinek zadejte Vaši e-mailovou adresu:

© Region Bílé Karpaty 2018