REGION BÍLÉ KARPATY
 

1. Děti zpívají dětem aneb netradiční opera

 

Hlavním cílem projektu bylo přispět k prohloubení přeshraniční spolupráce s důrazem na soudržnost a atraktivnost příhraničního regionu a zachování kulturního dědictví a tradic přenesením základních informací o opeře, jejím pojetí a historii v česko-slovenském příhraničí směrem k mladé generaci, a to formou nenásilného vzdělávání a vlastní činnosti při přípravě operního přestavení. Byl vytvořen a zrealizován vzdělávací pořad ve Zlíně, jehož interprety byli výherci soutěže ve Zlíně společně s profesionálními pěvci, došlo k prezentaci operního žánru netradiční formou divákům, kteří byli složeni ze žáků základních a uměleckých škol na české i slovenské straně hranice, z dětí dětských domovů, a dalších diváků z řad široké veřejnosti. Vzdělávací pořad zaujal svou formou nejen diváky, ale i mladé a začínající interprety, kteří měli možnost prezentovat své vlastní dovednosti před publikem a získat tak cenné zkušenosti a dovednosti pod vedením odborníků a tyto pak využít v dalším profesním či společenském uplatnění.

logo

Kontakt


Tel.: +420 573 776 055 / 058

E-mail: fmp@regionbilekarpaty.cz

 

 

 

Adresa: nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín

GPS: 49°13’14.704″N, 17°39’47.806″E

IČ: 708 49 153

Zasílání novinek

 

Pro zasílání novinek zadejte Vaši e-mailovou adresu:

© Region Bílé Karpaty 2018