REGION BÍLÉ KARPATY
 

Prehľad realizovaných projektov združenia

 

Prehľadná tabuľka realizovanych projektov združením Región Biele Karpaty za roky 2001-2015. 

Názov projektu

 

 • Program pro udržitelný rozvoj Euroregionu Bílé-Biele Karpaty

v období roku 2010

 

Názov projektu

 • Javorina – symbol spolupráce Slovákov a Čechov
 • Hradná cesta – Povesti, legendy a feudálne osobnosti
 • Obrázkové rozcestníky
 • Výmena znalostí a osvedčených postupov k udržateľnému rozvoju cezhraničnej spolupráce krajín V4.
 • Projekty sú financované z prostriedkov štátneho rozpočtu SR.

 

v období roku 2009

 

Názov projektu

 • Prezentácia vidieckeho priestoru Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty II.
 • Hradná cesta v ER BBK – prezentácia konkrétnych produktov
 • Za výhľadmi, na chaty, za perlami a unikátmi ER BBK
 • Podpora zachovania sklárstva na území Euroregiónu BÍlé – Biele Karpaty
 • Všetky štyri projekty sú financované z prostriedkov štátneho rozpočtu, prostredníctvom finančného príspevku Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR.

 

v období roku 2008

 

Názov projektu

 • Projektový rozvoj členskej základne a územia Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty – servisná činnosť pre územie ER BBK a rozvoj partnerstiev
 • Vytváranie partnerstiev v oblasti využitia obnoviteľných zdrojov energie
 • Modelový vzdelávací environmentálny program pre základné školy v Regióne Biele Karpaty
 • Euroregión skla – posilnenie verejného a súkromného partnerstva
 • Prezentácia vidieckeho priestoru Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty
 • Podpora na činnosť regionálneho združenia

 

v období roku 2007

 

Názov projektu

 • Príprava na implementáciu Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR na roky 2007-2013 v ER BBK 
 • EUROREGIÓNY SPOLOČNE IV. 
 • Cezhraničné vzdelávanie na posilnenie a rozvoj vidieckych komunít v ER BBK
 • Environmentálna stratégia ER BBK
 • HRADNÁ CESTA – STREDNÁ ČASŤ 

 

v období rokov 2006 – 2001


rok     Názov projektu

 

2006    Spracovanie Spoločného programového dokumentu Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty na roky 2007 – 2013 

 

2006    Dotácia na činnosť regionálneho združenia 

 

2005    Euroregión Bílé-Biele Karpaty – euroregión skla

 

2005    Príprava Spoločného programového dokumentu Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty na roky 2007 – 2013

 

2005    Zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce v propagačných aktivitách kultúrneho a prírodného potenciálu v oblasti Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty

 

2005    Dotácia na činnosť regionálneho združenia

 

2005    Vzdelávanie v oblasti rozvoja vidieckych komunít (stratégie, partnerstvá, monitoring)

 

2004    Príprava implementácie iniciatívy Spoločenstva INTERREG III A v Euroregióne Bílé-Biele Karpaty

 

2004    Predprojektová štúdia osadenia infraštruktúrnych prvkov na značených cyklotrasách v území Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty

 

2004    Posilnenie líderských schopností žien z prihraničných vidieckych komunít Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty

 

2004    Predprojektová štúdia infraštruktúry Ciest kultúrnym dedičstvom v území Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty

 

2003 – 2004    Činnosť Európskeho informačného centra pre Trenčiansky kraj

2003    Posilnenie líderských schopností žien z prihraničných vidieckych komunít Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty

 

2003    Druhotné spracovanie drevného odpadu (drevnej biomasy)

 

2003    Činnosť Európskeho informačného centra pre Trenčiansky kraj pre rok 2003

 

2002 – 2003    Rozvoj a prezentácia cezhraničnej spolupráce v Euroregióne Bílé-Biele Karpaty

 

2002    Dlhodobý rozvoj ľudského potenciálu Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty

 

2002    Činnosť Európskeho informačného centra pre Trenčiansky kraj pre rok 2002

 

2001    Vybudovanie sekretariátu Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty

 

2001    Vybudovanie Európskeho informačného centra pre Trenčiansky kraj v 2001

 

2001    Semináre o procese uchádzania sa a manažmente projektov z predvstupových fondov EÚ

 

Ke stažení

Prehľadná tabuľka realizovanych projektov združením Región Biele Karpaty za roky 2001-2015Prehľadná tabuľka realizovanych projektov združením Región Biele Karpaty za roky 2001-2015
Program pro udržitelný rozvoj Euroregionu Bílé-Biele KarpatyProgram pro udržitelný rozvoj Euroregionu Bílé-Biele Karpaty
Javorina – symbol spolupráce Slovákov a ČechovJavorina – symbol spolupráce Slovákov a Čechov
Hradná cesta – Povesti, legendy a feudálne osobnostiHradná cesta – Povesti, legendy a feudálne osobnosti
Obrázkové rozcestníkyObrázkové rozcestníky
Výmena znalostí a osvedčených postupov k udržateľnému rozvoju cezhraničnej spolupráce krajín V4.Výmena znalostí a osvedčených postupov k udržateľnému rozvoju cezhraničnej spolupráce krajín V4.
Prezentácia vidieckeho priestoru Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty II.Prezentácia vidieckeho priestoru Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty II.
Hradná cesta v ER BBK – prezentácia konkrétnych produktovHradná cesta v ER BBK – prezentácia konkrétnych produktov
Za výhľadmi, na chaty, za perlami a unikátmi ER BBKZa výhľadmi, na chaty, za perlami a unikátmi ER BBK
Podpora zachovania sklárstva na území Euroregiónu BÍlé – Biele KarpatyPodpora zachovania sklárstva na území Euroregiónu BÍlé – Biele Karpaty
Projektový rozvoj členskej základne a územia Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty – servisná činnosť pre územie ER BBK a rozvoj partnerstievProjektový rozvoj členskej základne a územia Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty – servisná činnosť pre územie ER BBK a rozvoj partnerstiev
Vytváranie partnerstiev v oblasti využitia obnoviteľných zdrojov energieVytváranie partnerstiev v oblasti využitia obnoviteľných zdrojov energie
Modelový vzdelávací environmentálny program pre základné školy v Regióne Biele KarpatyModelový vzdelávací environmentálny program pre základné školy v Regióne Biele Karpaty
EUROREGIÓNY SPOLOČNE IV. EUROREGIÓNY SPOLOČNE IV.
Cezhraničné vzdelávanie na posilnenie a rozvoj vidieckych komunít v ER BBKCezhraničné vzdelávanie na posilnenie a rozvoj vidieckych komunít v ER BBK
Environmentálna stratégia ER BBKEnvironmentálna stratégia ER BBK
HRADNÁ CESTA – STREDNÁ ČASŤ HRADNÁ CESTA – STREDNÁ ČASŤ
2006  Spracovanie Spoločného programového dokumentu Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty na roky 2007 – 2013 2006 Spracovanie Spoločného programového dokumentu Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty na roky 2007 – 2013
2006  Dotácia na činnosť regionálneho združenia 2006 Dotácia na činnosť regionálneho združenia
2005  Euroregión Bílé-Biele Karpaty – euroregión skla2005 Euroregión Bílé-Biele Karpaty – euroregión skla
2005  Príprava Spoločného programového dokumentu Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty na roky 2007 – 20132005 Príprava Spoločného programového dokumentu Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty na roky 2007 – 2013
2005  Zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce v propagačných aktivitách kultúrneho a prírodného potenciálu v oblasti Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty2005 Zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce v propagačných aktivitách kultúrneho a prírodného potenciálu v oblasti Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty
2005  Dotácia na činnosť regionálneho združenia2005 Dotácia na činnosť regionálneho združenia
2005  Vzdelávanie v oblasti rozvoja vidieckych komunít (stratégie, partnerstvá, monitoring)2005 Vzdelávanie v oblasti rozvoja vidieckych komunít (stratégie, partnerstvá, monitoring)
2004  Príprava implementácie iniciatívy Spoločenstva INTERREG III A v Euroregióne Bílé-Biele Karpaty2004 Príprava implementácie iniciatívy Spoločenstva INTERREG III A v Euroregióne Bílé-Biele Karpaty
Príprava na implementáciu Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR na roky 2007-2013 v ER BBK Príprava na implementáciu Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR na roky 2007-2013 v ER BBK
Podpora na činnosť regionálneho združeniaPodpora na činnosť regionálneho združenia
Prezentácia vidieckeho priestoru Euroregiónu Bílé-Biele KarpatyPrezentácia vidieckeho priestoru Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty
Euroregión skla – posilnenie verejného a súkromného partnerstvaEuroregión skla – posilnenie verejného a súkromného partnerstva
2004  Predprojektová štúdia osadenia infraštruktúrnych prvkov na značených cyklotrasách v území Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty2004 Predprojektová štúdia osadenia infraštruktúrnych prvkov na značených cyklotrasách v území Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty
2004  Posilnenie líderských schopností žien z prihraničných vidieckych komunít Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty2004 Posilnenie líderských schopností žien z prihraničných vidieckych komunít Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty
2004  Predprojektová štúdia infraštruktúry Ciest kultúrnym dedičstvom v území Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty2004 Predprojektová štúdia infraštruktúry Ciest kultúrnym dedičstvom v území Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty
2003 – 2004  Činnosť Európskeho informačného centra pre Trenčiansky kraj2003 – 2004 Činnosť Európskeho informačného centra pre Trenčiansky kraj
2003  Posilnenie líderských schopností žien z prihraničných vidieckych komunít Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty2003 Posilnenie líderských schopností žien z prihraničných vidieckych komunít Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty
2003  Druhotné spracovanie drevného odpadu (drevnej biomasy)2003 Druhotné spracovanie drevného odpadu (drevnej biomasy)
2003  Činnosť Európskeho informačného centra pre Trenčiansky kraj pre rok 20032003 Činnosť Európskeho informačného centra pre Trenčiansky kraj pre rok 2003
2002 – 2003  Rozvoj a prezentácia cezhraničnej spolupráce v Euroregióne Bílé-Biele Karpaty2002 – 2003 Rozvoj a prezentácia cezhraničnej spolupráce v Euroregióne Bílé-Biele Karpaty
2002  Dlhodobý rozvoj ľudského potenciálu Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty2002 Dlhodobý rozvoj ľudského potenciálu Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty
2002  Činnosť Európskeho informačného centra pre Trenčiansky kraj pre rok 20022002 Činnosť Európskeho informačného centra pre Trenčiansky kraj pre rok 2002
2001  Vybudovanie Európskeho informačného centra pre Trenčiansky kraj v 20012001 Vybudovanie Európskeho informačného centra pre Trenčiansky kraj v 2001
2001  Vybudovanie sekretariátu Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty2001 Vybudovanie sekretariátu Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty
2001  Semináre o procese uchádzania sa a manažmente projektov z predvstupových fondov EÚ2001 Semináre o procese uchádzania sa a manažmente projektov z predvstupových fondov EÚ
 

logo

Kontakt


Tel.: +420 573 776 055 / 058

E-mail: fmp@regionbilekarpaty.cz

 

 

 

Adresa: nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín

GPS: 49°13’14.704″N, 17°39’47.806″E

IČ: 708 49 153

Zasílání novinek

 

Pro zasílání novinek zadejte Vaši e-mailovou adresu:

© Region Bílé Karpaty 2018