REGION BÍLÉ KARPATY
 

4. Programový dokument přeshraniční spolupráce na území Euroregionu Bílé-Biele Karpaty v letech 2014-2020

 

Hlavním výstupem projektu je vytvoření společného dokumentu pro přeshraniční spolupráci na území Zlínského a Trenčínského samosprávného kraje, který může být ze strany obou samosprávných krajů využit jako strategický dokument přeshraniční spolupráce pro plánovací období 2014+. Vzniklý dokument posílí identitu přeshraničního území a na jeho základě bude stimulována přeshraniční spolupráce. Produktem spolupráce na realizaci projektu je také vznik nových partnerství mezi participujícími subjekty. Struktura dokumentu vychází ze společné dohody zainteresovaných subjektů – obsahuje popis území, analýzu a SWOT analýzu, porovnání statistických údajů v časové ose, strategickou část dle priorit a opatření, implementaci a hodnocení, zároveň vytvoří seznam prioritních projektů přeshraniční spolupráce. Upevnění sítě je krokem k další institucionalizaci vzájemných vztahů a ke vzniku přeshraničního komplexu vazeb, majícího ve svých strukturách širokou škálu aktérů přeshraniční spolupráce, zejména s ohledem na její udržitelnost. Vedlejším výstupem projektu je přenos know-how mezi všemi zúčastněnými subjekty a odborníky.

logo

Kontakt


Tel.: +420 573 776 055 / 058

E-mail: fmp@regionbilekarpaty.cz

 

 

 

Adresa: nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín

GPS: 49°13’14.704″N, 17°39’47.806″E

IČ: 708 49 153

Zasílání novinek

 

Pro zasílání novinek zadejte Vaši e-mailovou adresu:

© Region Bílé Karpaty 2018