REGION BÍLÉ KARPATY
 

3. Program pro udržitelný rozvoj Euroregionu Bílé-Biele Karpaty

 

Cílem projektu bylo vytvoření dlouhodobého programu Euroregionu Bílé-Biele Karpaty v oblasti udržitelného rozvoje pro území Zlínského a Trenčianského samosprávného kraje. Během projektu byly zmapovány hlavní potřeby a problémy území ER BBK – byla zpracována SWOT analýza území, hloubková analýza území, nastaveny specifické cíle Programu. Dále byly vytyčeny tři hlavní pilíře Programu v oblasti udržitelného rozvoje – 1. Lidský potenciál a podnikání, 2. Životní prostředí a doprava, 3. Cestovní ruch a kultura. Identifikací společných problémů a hledáním společných řešení na území ER BBK a společnou přípravou dlouhodobého programu došlo k síťování aktérů v území a k vytvoření fungujícího pracovního týmu Programu, který dále pokračuje na realizaci projektu, jehož cílem je vytvoření Programového dokumentu přeshraniční spolupráce ER BBK pro léta 2014-2020.

 

Publicita

 
1.
2.
3.

logo

Kontakt


Tel.: +420 573 776 055 / 058

E-mail: fmp@regionbilekarpaty.cz

 

 

 

Adresa: nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín

GPS: 49°13’14.704″N, 17°39’47.806″E

IČ: 708 49 153

Zasílání novinek

 

Pro zasílání novinek zadejte Vaši e-mailovou adresu:

© Region Bílé Karpaty 2018