REGION BÍLÉ KARPATY
 

Aktuality

 

21.01.2021, 12:30:51

Informace o 6. výzvě

 

Vážení žadatelé,

dovolujeme si vás informovat, že v rámci 6. výzvy (Investiční priorita: 3. Zachování, ochrana, podpora a rozvoj přírodního a kulturního dědictví (6c)) na předkládání žádostí o nenávratný finanční příspěvek z Fondu malých projektů programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika byl ukončen příjem žádostí 15. 01. 2021. 

Bylo přijato celkem 21 žádostí s požadovanou výškou příspěvku z EFRR 487 302,73 €. Výška finančních prostředků vyčleněných na výzvu je 600 000 € a na základě přijatých žádostí je poptávka 81,22 %

Žadatelům doporučujeme sledovat naše webové stránky, na nichž budou následně zveřejněny výsledky jednání Regionálního výboru, na kterém budou posuzovány projektové žádosti z 6. výzvy. Jednání 6. Regionálního výboru by mělo proběhnout dne 31. 3. 2021. 

O výsledcích budete informováni na tomto webu, příp. e-mailem, nejdříve od 30.4.2021.

logo

Kontakt


Tel.: +420 573 776 055 / 058

E-mail: fmp@regionbilekarpaty.cz

 

 

 

Adresa: nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín

GPS: 49°13’14.704″N, 17°39’47.806″E

IČ: 708 49 153

Zasílání novinek

 

Pro zasílání novinek zadejte Vaši e-mailovou adresu:

© Region Bílé Karpaty 2018