REGION BÍLÉ KARPATY
 

Aktuality

 

15.11.2021, 08:15:39

Informace o 8. a 9. výzvě

 

Vážení žadatelé,

dovolujeme si vás informovat, že v rámci 8. výzvy (Investiční priorita: 3. Zachování, ochrana, podpora a rozvoj přírodního a kulturního dědictví (6c)) na předkládání žádostí o nenávratný finanční příspěvek z Fondu malých projektů programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika byl ukončen příjem žádostí 8.11.2021.

Bylo přijato celkem 26 žádostí s požadovanou výškou příspěvku z EFRR 649 409,21 €. Výška finančních prostředků vyčleněných na výzvu je 581 335,00 € a na základě přijatých žádostí je poptávka 111,71 %.

 

V rámci 9. výzvy (Investiční priorita: 5. Podpora právní a administrativní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi (11b)) na předkládání žádostí o nenávratný finanční příspěvek z Fondu malých projektů programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika byl ukončen příjem žádostí 8.11.2021.

Bylo přijato celkem 28 žádostí s požadovanou výškou příspěvku z EFRR 513 134,21 €. Výška finančních prostředků vyčleněných na výzvu je 843 111,00 € a na základě přijatých žádostí je poptávka 60,86 %.

Žadatelům doporučujeme sledovat naše webové stránky, na nichž budou následně zveřejněny výsledky jednání Regionálního výboru, na kterém budou posuzovány projektové žádosti z 8. a 9. výzvy. Jednání 8. Regionálního výboru by mělo proběhnout dne 24.02.2022. 

O výsledcích budete informováni na tomto webu, příp. e-mailem, nejdříve 25.03.2022.

logo

Kontakt


Tel.: +420 573 776 055 / 058

E-mail: fmp@regionbilekarpaty.cz

 

 

 

Adresa: nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín

GPS: 49°13’14.704″N, 17°39’47.806″E

IČ: 708 49 153

Zasílání novinek

 

Pro zasílání novinek zadejte Vaši e-mailovou adresu:

© Region Bílé Karpaty 2018