REGION BÍLÉ KARPATY
 

Aktuality

 

09.04.2020, 17:31:51

Informace o Výzvě k doplnění ŽoNFP

 

Vážení žadatelé, 

 

vzhledem k prodloužení nouzového stavu v ČR do 30. 4. 2020 a zavedení mimořádných opatření spojených s výskytem COVID-19 Vám Správce FMP sděluje, že v souladu s Pokynem Správce FMP ze dne 23. 3. 2020 lze v případě, že budete potřebovat prodloužit lhůtu na doplnění dokumentů dle Výzvy k doplnění Žádosti o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku k Vašemu malému projektu, požádat si o prodloužení této lhůty max. o 14 kalendářních dnů, tj. max. do 5. 5. 2020. 

 

Pokud nebude z důvodu mimořádné situace možné z vaší strany dokumenty dodat ve stanoveném termínu (v tom, který vám byl výzvou stanoven), zašlete email projektovému manažerovi, který Vám odeslal Výzvu k doplnění a uveďte zde název žadatele, název projektu, kód projektu a PÁDNÉ důvody vedoucí k nemožnosti doplnění doručit v termínu. Zároveň v emailu uveďte výčet dokumentů/připomínek, u kterých potřebujete lhůtu prodloužit a stanovte termín, do kdy dokumenty doložíte. Zbývající dokumenty zašlete dle instrukcí ve stanoveném termínu.

logo

Kontakt


Tel.: +420 573 776 055 / 058

E-mail: fmp@regionbilekarpaty.cz

 

 

 

Adresa: nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín

GPS: 49°13’14.704″N, 17°39’47.806″E

IČ: 708 49 153

Zasílání novinek

 

Pro zasílání novinek zadejte Vaši e-mailovou adresu:

© Region Bílé Karpaty 2018