REGION BÍLÉ KARPATY
 

Aktuality

 

22.03.2023, 11:56:13

Vznikla Asociace euroregionů České republiky z.s.

 

 

Na Ministerstvu pro místní rozvoj proběhla v pondělí 20. března ustavující schůze Asociace euroregionů České republiky (AEČR). Cílem AEČR je společně sdílet zkušenosti, předávat informace a inspirovat se při práci s problémy a příležitostmi, které přináší život v příhraničí.

Asociace euroregionů ČR přijala Stanovy spolku a zvolila orgány Asociace. Předsedou se stal do konce roku 2023 zástupce Euroregionu Šumava, pan Libor Picek, a tajemníkem Ondřej Havlíček, zástupce jednatele Euroregionu Nisa. 

„Asociace bude prosazovat společné zájmy příhraničních oblastí a vyjadřovat se k legislativnímu zakotvení přeshraniční spolupráce na národní i evropské úrovni. Euroregiony díky ní budou moci lépe spolupracovat na přípravě a realizaci přeshraničních dotačních programů a správě fondů malých projektů tak, aby byly evropské peníze, které půjdou do příhraničí, využity na skutečné potřeby těchto regionů a jejich obyvatel,“ uvedl náměstek ministra pro místní rozvoj Radim Sršeň s tím, že Asociace bude rovněž usilovat o snížení administrativní zátěže fondů malých projektů, které euroregiony tradičně spravují.

Akce se konala pod záštitou vicepremiéra a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše. Stanovy i orgány spolku odsouhlasilo všech 13 subjektů, které se aktivně hlásí ke spolupráci Euroregionů na všech 5 hranicích, kde se realizují přeshraniční aktivity. Jde o česko - rakouskou, česko - slovenskou, česko - polskou, česko - saskou a česko - bavorskou hranici. Ve všech těchto příhraničních regionech bude fungovat Program Interreg 2021 - 2027, a Euroregiony budou vykonávat funkci administrátorů Fondů malých projektů. 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj s euroregiony spolupracuje dlouhodobě. Jednou z oblastí této spolupráce jsou přeshraniční dotační programy Interreg, které usilují o rozvoj přeshraniční spolupráce, zjednodušení kontroly přeshraničních projektů a zacílení dotačních programů na skutečné potřeby příhraničí. Společně také připravují a realizují fondy malých projektů, které se zaměřují na budování vzájemné důvěry a porozumění mezi obyvateli na obou stranách hranice a zkvalitnění života v příhraničí.  

 

V těchto projektech bylo jen v minulém programovém období 2014-2020 zapojeno na statisíce obyvatel České republiky a okolních států. Jen na česko-saské hranici to bylo přes 160 tisíc účastníků a přes 4 tisíce institucích. Spolupráce mezi ministerstvem a euroregiony funguje také při řešení větších institucionálních problémů. Jedná se například o řešení horší dostupnosti zdravotní péče pro obyvatele příhraničí, jehož snahou je možnost využívat nemocnice na obou stranách hranice.


Další oblastí spolupráce je snaha o vytvoření podmínek pro zdravotnické záchranné služby a další složky IZS k zasahování za hranicemi. Projekty se zaměřují také na oblast přeshraničního dopravního napojení a krizového řízení. Založení Asociace euroregionů České republiky je dalším logickým krokem, který pomůže stávající spolupráci prohloubit a přen
ese společné aktivity na vyšší úroveň.

 

logo

Kontakt


Tel.: +420 576 510 073

E-mail: fmp@regionbilekarpaty.cz

 

 

 

Adresa: nám. T. G. Masaryka 1280, 760 01 Zlín

GPS: 49°13’14.704″N, 17°39’47.806″E

IČ: 708 49 153

Zasílání novinek

 

Pro zasílání novinek zadejte Vaši e-mailovou adresu:

© Region Bílé Karpaty 2018