REGION BÍLÉ KARPATY
 

4.Výzva

 

Region Bílé Karpaty jako Správce – vedoucí partner Fondu malých projektů programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020, ve spolupráci s hlavním přeshraničním partnerem, Žilinským samosprávným krajem, vyhlašuje:

 

VÝZVU č. 4/FMP/6c/I, N

 

Dne 2.9.2019 Region Bílé Karpaty ve spolupráci s hlavním přeshraničním partnerem, Žilinským samosprávným krajem, vyhlašuje 4. výzvu na předkládání žádostí o nenávratný finanční příspěvek v rámci Fondu malých projektů programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020.

 

Kód výzvy: 4/FMP/6c/I, N

 

Typ výzvy: uzavřená

Datum vyhlášení: 2.9.2019

Datum uzavření: 4.11.2019

Prioritní osa: 2. Kvalitní životní prostředí

Investiční priorita: 3. Zachování, ochrana, podpora a rozvoj přírodního a kulturního dědictví (6c)

Specifický cíl: 2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu

 

 

Veškeré informace včetně regionální dokumentace pro tuto výzvu naleznete v záložce Ke stažení.

 

Ke stažení

Text výzvy č. 4 -  6c Text výzvy č. 4 - 6c
 

logo

Kontakt


Tel.: +420 573 776 055 / 058

E-mail: fmp@regionbilekarpaty.cz

 

 

 

Adresa: nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín

GPS: 49°13’14.704″N, 17°39’47.806″E

IČ: 708 49 153

Zasílání novinek

 

Pro zasílání novinek zadejte Vaši e-mailovou adresu:

© Region Bílé Karpaty 2018