REGION BÍLÉ KARPATY
 

6. Výzva

 

Region Bílé Karpaty jako Správce – vedoucí partner Fondu malých projektů programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020, ve spolupráci s hlavním přeshraničním partnerem, Žilinským samosprávným krajem, vyhlašuje:

 

VÝZVU Č. 6/FMP/6c


Dne 3.11.2020 Region Bílé Karpaty ve spolupráci s hlavním přeshraničním partnerem, Žilinským samosprávným krajem, vyhlašuje 6. výzvu na předkládání žádostí o nenávratný finanční příspěvek v rámci Fondu malých projektů programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020.

 

Typ výzvy: uzavřená

Datum vyhlášení: 3. 11. 2020

Datum uzavření: 11. 1. 2021

Prioritní osa 2:  Kvalitní životní prostředí 

Investiční priorita: 3. Zachování, ochrana, podpora a rozvoj přírodního a kulturního dědictví (6c)

Specifický cíl: 2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu 

 

Zde ke stažení:

 

Veškeré informace včetně regionální dokumentace pro tuto výzvu naleznete v záložce Ke stažení - Dokumentace k 6. výzvě.


Prodloužení lhůty předložení projektů

Po vzájemné dohodě obou Správců Fondu malých projektů Vám oznamujeme, že kvůli zhoršující se mimořádné situaci spojené s onemocněním COVID-19 a problémům s doručováním písemností přes hranice, se lhůta na předložení projektů z 6. výzvy prodlužuje do pátku 15.1.2021 do 13:00 hod.

V případě osobního doručení je termín předkládání žádostí do 15. 1. 2021 do 13:00 hod., pro předložení žádosti poštovní zásilkou nebo kurýrem na adresu Správce je rozhodující datum podání na poštu nebo příslušnému přepravci.

 

 

logo

Kontakt


Tel.: +420 573 776 055 / 058

E-mail: fmp@regionbilekarpaty.cz

 

 

 

Adresa: nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín

GPS: 49°13’14.704″N, 17°39’47.806″E

IČ: 708 49 153

Zasílání novinek

 

Pro zasílání novinek zadejte Vaši e-mailovou adresu:

© Region Bílé Karpaty 2018