REGION BÍLÉ KARPATY
 

Členové sdružení CZ

 

Region Bílé Karpaty je spolu se slovenským sdružením Región Biele Karpaty zakladajícím členem združení právnických osob Euroregión Bílé-Biele Karpaty.

Členové sdružení Region Bílé Karpaty:

Sdružení Mikroregion Rožnovsko

Mikroregion Rožnovsko se rozprostírá na severovýchodě zlínského kraje. Je tvořen městy Rožnov pod Radhoštěm, Zubří a obcemi Vidče, Dolní Bečva, Prostřední Bečva, Horní Bečva, Hutisko-Solanec, Vigantice, Valašská Bystřice.

Kontakt: Město R. pod Radhoštěm, Masarykovo nám 128-129, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,  web: http://www.roznovsko.cz/


Mikroregion Vizovicko

Mikroregion Vizovicko je svazek sedmi obcí (Bratřejov, Jasenná, Lhotsko, Lutonina, Ublo, Vizovice, Zádveřice-Raková), jehož účelem je spolupráce a koordinace záměrů v oblasti hospodářství, zemědělství, kultury, sportu a sociální péče v členských obcích. Činnost mikroregionu zasahuje zejména do kategorií jako je cestovní ruch, doprava, regionální rozvoj, vodní hospodářství, životní prostředí a příroda.

Kontakt: Mikroregion Vizovicko, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice, web: http://www.masvas.cz/


Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko

Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko je dobrovolným svazkem obcí dle § 49 a následujících zákona číslo 128/200 Sb., o obcích. Sdružení je právnickou osobou. Předmětem činnosti sdružení je koordinace postupů při řešení problémů týkajících se rozvoje samosprávy obcí, hospodářského, sociálního a kulturního života obcí a vztahů k orgánům státní správy a vyšších samosprávných celků. Mezi další aktivity mikroregionu patří podpora zemědělského a nezemědělského podnikání, řešení problémů a důsledků nezaměstnanosti, rozvoj a diversifikace nezemědělských půd, společná péče o památky v mikroregionu či využití netradičních zdrojů energie, zejména biomasy.

Kontakt: Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, web: http://www.mikroregion-vsetinsko.cz/, e-mail: hovorakova@mikroregion-vsetinsko.cz


Regionální rozvojová agentura Východní Moravy

Regionální rozvojová agentura Východní Moravy je už od roku 1998 partnerem veřejné správy, podnikatelů i neziskových organizací při snaze o efektivní čerpání evropských i státních dotací. Agentura je zájmovým sdružením právnických osob. V současnosti jsou členy sdružení Krajská hospodářská komora, Sdružením měst a obcí Východní Moravy, Institut pro regionální spolupráci a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Agentura je aktivní především ve Zlínském a Olomouckém kraji.

Kontrakt: Regionální rozvojová agentura Východní Moravy, třída Tomáše Bati 5146, 760 01 Zlín, web: http://www.rravm.cz, e-mail: rravm@rravm.cz

 

Statutární město Zlín

Statutární město Zlín vzniklo na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a je základním územním samosprávným společenstvím občanů. Město Zlín je s 85 tisíci obyvateli průmyslově-podnikatelským centrem regionu střední Moravy, jehož historie sahá daleko do středověku (první písemná zmínka se pojí k roku 1322), kdy byl Zlín řemeslnicko-cechovním střediskem pro okolní valašské osídlení, živící se převážně pastevectvím. Zlín byl sídelním městem majitelů panství a žil postupným rozvojem městské samosprávy. Změnu v tomto poklidném vývoji přinesla až průmyslová revoluce. Důležitým mezníkem zlínské historie se stal rok 1894, kdy zde byla založena obuvnická firma rodiny Baťových. Díky zcela vyjímečnému růstu a prosperitě firmy a vlivu Tomáše Bati, který byl též starostou města, se stal Zlín v meziválečném období moderním městským centrem, vynikající architektonickým stylem i životním tempem. Magistratměsta Zlína, v návaznosti na tradici, jež na zlínské radnici založil Tomáš Baťa v období jeho působení ve funkci starosty, podporuje podnikatelské aktivity a zve investory k účasti na společných projektech.

Kontakt: Statutární město Zlín, nám. Míru 12, 761 40 Zlín, web: http://www.zlin.eu


Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) je vrcholná vzdělávací a vědecko-výzkumná instituce, kterou lze charakterizovat velmi rychlým rozvojem, otevřeností světu, důrazem na vědu a výzkum a na spolupráci s praxí. Se svými 12 000 studenty se řadí ke středně velkým univerzitám v České republice.

Kontakt: UTB ve Zlíně, náměstí T.G.M. 5555, 760 01 Zlín, web: http://www.utb.cz


Sdružení pro rozvoj Soláně

Sdružení pro rozvoj Soláně je občanské sdružení založené v roce 2000. Vychází z myšlenek akademického malíře F. Podešvy a jeho myšlenky také realizuje. Zaměřuje se na kulturní a architektonickou tradici Valašska. V tomto duchu bylo vybudováno také Informační centrum a galerie Zvonice na Soláni. Sdružení aktivně přispívá k udržení a rozvoji kulturních a společenských akcí na Soláni.

Kontakt: Sdružení pro rozvoj Soláně, IC-Zvonice, Bzové 325, 756 05 Karolinka, web: www.zvonice.eu


Mikroregion Valašskomeziříčsko – Kelečsko

Mikroregion Valašskomeziříčsko – Kelečsko vznikl v roce 2001. Toto sdružení obývá v současné době více než 42 tisíc obyvatel a sestává se ze 18 obcí s rozlohou asi 230 km². Území mikroregionu leží v severní části okresu Vsetín a hraničí s mikroregiony Podhostýnsko, Vsetínsko, Rožnovsko a Hranicko. Do mikroregionu patří obce Branky, Choryně, Jarcová, Kelč, Kladeruby, Kunovice, Krhová, Lešná, Loučka, Mikulůvka, Oznice, Podolí, Police, Poličná, Střítež nad Bečvou, Valašské Meziříčí, Velká Lhota a Zašová.

 

Kontakt: Mikroregion Valašskomeziříčsko – Kelečsko, Náměstí 7/5, 757 01  Valašské Meziříčí, web: http://www.meziricsko.cz/, e-mail: sulak@muvalmez.cz

 

Mikroregion Ploština

Sdružení obcí mikroregionu Ploština vzniklo jako volný svazek obcí vyčleněním z mikroregionu Jižní Valašsko v roce 2002. Byl pojmenován podle pasekářské osady Ploština ležící na úpatí Vizovických vrchů, která byla vypálena nacisty na sklonku 2. světové války. Nyní je areál pietním místem a národní kulturní památkou. 

Mikroregion v současné době zahrnuje 9 členských  obcí od nejmenších Haluzic s necelými 80 stálými obyvateli až po město Valašské Klobouky s více než 5 000 obyvateli. Na jeho území žije přibližně deset tisíc občanů, přičemž rozloha všech katastrů jednotlivých obcí přesahuje 100 km2. 

Cílem sdružení obcí je udržovat a zkvalitňovat tradičně dobrou vzájemnou spolupráci v oblasti regionálního rozvoje a cestovního ruchu. 

Kontakt: Mikroregion Ploština, Újezd 272, 763 25 Újezd u Valaš. Klobouk  Web: http://mikroregion.plostina.cz/

 

ZO ČSOP Bílé Karpaty

Ochranářské aktivity ve Veselí nad Moravou mají dlouholetou tradici. V 70. letech minulého století pracovala skupina nadšenců pod organizací TIS, která měla úzké kontakty se vznikající Správou CHKO Bílé Karpaty. TIS však byl na příkaz komunistických funkcionářů zrušen a v roce 1979 nahrazen Českým svazem ochránců přírody (ČSOP), který funguje doposud.

Činnost ZO ČSOP Bílé Karpaty je velmi pestrá – od péče o více než 200 ha druhově bohatých luk v Bílých Karpatech a Pomoraví, odborných botanických a zoologických průzkumů, sledování rozdílného vlivu obhospodařování na luční porosty, zpracování plánů péče maloplošných, zvláště chráněných území, populárně naučnou činnost formou přednášek, informačních panelů a exkurzí přes vydávání časopisu Bílé-Biele Karpaty, až po ekovýchovu formou kroužku Mladých ochránců přírody a příměstských táborů.

KontaktZO ČSOP Bílé Karpaty, nám. Bartolomějské 47, 698 01  Veselí nad Moravou  Web: www.bilekarpaty.cz

 

logo

Kontakt


Tel.: +420 573 776 055 / 058

E-mail: fmp@regionbilekarpaty.cz

 

 

 

Adresa: nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín

GPS: 49°13’14.704″N, 17°39’47.806″E

IČ: 708 49 153

Zasílání novinek

 

Pro zasílání novinek zadejte Vaši e-mailovou adresu:

© Region Bílé Karpaty 2018