REGION BÍLÉ KARPATY
 

Dokumentace k 11. výzvě

 

Zde ke stažení: 

  • Formulář žádosti 6c
  • Přehled povinných příloh k žádosti o NFP na malý projekt
  • Přílohy k žádosti o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku
  • Příručka pro žadatele a konečné uživatele 1.6 (aktualizace 10.1.2022)
  • Přílohy PpŽaKU č. III.1-III.11a jsou ke stažení v Dokumentaci pro konečné uživatele. 
  • Intervenční logika projektu FMP  
  • PpŽaKU příloha č. III 5 - Publicita 1.4 (aktualizace 7.12.2020) ke stažení zde 

 

Měsíční kurz EUR/CZK - zde.


VÝZVA:

Výzva č. 11  FMP 6c

1. Výzva příl. č. 1 Formulář žádosti pro MP 6c 1.1 pro KU z CZ - aktualizace 3.11.2020
2. Výzva příl. č. 2 Vzor náležitostí obálky projektu - aktualizace 3.11.2020
3. Výzva příl. č. 3 PpŽaKU 1.6   - aktualizace 10.1.2022
4. Výzva Příl. č. 4 Intervenční logika projektu 1.1


ŽoNFP PŘÍLOHY:
1. ŽoNFP-příl. č. 4a Plná moc 1.1
2. ŽoNFP-příl. č. 4b Vzor splnomocnenia 1.1
3. ŽoNFP-příl. č. 6a Čestné prohlášení pro malé projekty 1.1
4. ŽoNFP-příl. č. 6b Čestné vyhlásenie pro MP SR 1.1
5. ŽoNFP-příl. č. 7 ČP žadatele o NFP ke zjištění finančního zdraví 1.2
6. ŽoNFP-příl. č. 8a Dohoda o spolupráci partnerů na MP 1.2
7. ŽoNFP-příl. č. 8b Dohoda o spolupráci partnerov na MP 1.1


PŘÍLOHY PpŽaKU II.:
1. PpŽaKU příl. č. II.1 Příklady žadatelů 1.1
2. PpŽaKU příl. č. II.2 Horizontální principy 1.2
3. PpŽaKU příl. č. II.3 Seznam měřitelných ukazatelů 1.0
4. PpŽaKU příl. č. II.4 Postup v rámci Natura 2000 1.1
5. PpŽaKU příl. č. II.4b Čestné prohlášení SR v rámci Natura 2000 1.0
6. PpŽaKU příl. č. II.5 Hodnotící kritéria MP FMP 1.3 - aktualizace 3.11.2020
7. PpŽaKU příl. č. II.6 Oprávněnost vydajů FMP 1.3 - aktualizace 6.9.2021
8. PpŽaKU příl. č. II.6 Oprávněnost Výdajů příl. č. 1 základní právní rámec 1.0
9. PpŽaKU příl. č. II.6 Oprávněnost výdajů příl. č. 2b limity personalních výdajů  FMP SR 1.1
10. PpŽaKU příl. č. II.7 Povinné přílohy 1.6 - aktualizace 05.05.2022
11. PpŽaKU příl. č. II.8a Dohoda o spolupráci partnerů na MP ČR 1.2
12. PpŽaKU příl. č. II.8b Dohoda o spolupráci partnerov na MP 1.1
13. PpŽaKU příl. č. II.9a Smlouva o poskytnuti NFP CZ 1.3 - aktualizace 3.11.2020
14. PpŽaKU příl. č. II.9b Zmluva NFP SK 1.1
15. PpŽaKU příl. č. II.10a VSP k ZoNFP CZ 1.5 
16. PpŽaKU příl. č. II.10b VZP k ZoNFP SK 1.5 

 

logo

Kontakt


Tel.: +420 573 776 055 / 058

E-mail: fmp@regionbilekarpaty.cz

 

 

 

Adresa: nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín

GPS: 49°13’14.704″N, 17°39’47.806″E

IČ: 708 49 153

Zasílání novinek

 

Pro zasílání novinek zadejte Vaši e-mailovou adresu:

© Region Bílé Karpaty 2018