REGION BÍLÉ KARPATY
 

Dokumentace k 4. výzvě

 

Zde ke stažení: 

  • Formulář žádosti 6c 
  • Přehled povinných příloh k žádosti o NFP na malý projekt
  • Přílohy k žádosti o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku
  • Příručka pro žadatele a konečné uživatele 1.4
  • Přílohy PpŽaKU č. III.1-III.11a jsou ke stažení v Dokumentaci pro konečné uživatele. 
  • Intervenčí logika projektu FMP  

 

Měsíční kurz EUR/CZK - zde.

 


VÝZVA:
Výzva č. 4  FMP 6c 
1. Výzva příl. č. 1 Formulář žádosti pro MP 6c 1.2 pro KU z CZ 
2. Výzva příl. č. 2 Přehled povinných příloh 1.1
3. Výzva příl. č. 3 PpŽaKU 1.4  (aktualizace 15.11.2019)
4. Výzva Příl. č. 4 Intervenční logika projektu 1.1


ŽoNFP PŘÍLOHY:
1. ŽoNFP-příl. č. 4a Plná moc 1.1
2. ŽoNFP-příl. č. 4b Vzor splnomocnenia 1.1
3. ŽoNFP-příl. č. 6a Čestné prohlášení pro malé projekty 1.1
4. ŽoNFP-příl. č. 6b Čestné vyhlásenie pro MP SR 1.1
5. ŽoNFP-příl. č. 7 ČP žadatele o NFP ke zjištění finančního zdraví 1.1
6. ŽoNFP-příl. č. 8a Dohoda o spolupráci partnerů na MP 1.1
7. ŽoNFP-příl. č. 8b Dohoda o spolupráci partnerov na MP 1.1


PŘÍLOHY PpŽaKU II.:
1. PpŽaKU příl. č. II.1 Příklady žadatelů 1.1
2. PpŽaKU příl. č. II.2 Horizontální principy 1.2
3. PpŽaKU příl. č. II.3 Seznam měřitelných ukazatelů 1.0
4. PpŽaKU příl. č. II.4 Postup v rámci Natura 2000 1.1
5. PpŽaKU příl. č. II.4b Čestné prohlášení SR v rámci Natura 2000 1.0
6. PpŽaKU příl. č. II.5 Hodnotící kritéria MP FMP 1.2
7. PpŽaKU příl. č. II.6 Oprávněnost vydajů FMP 1.1
8. PpŽaKU příl. č. II.6 Oprávněnost Výdajů příl. č. 1 základní právní rámec 1.0
9. PpŽaKU příl. č. II.6 Oprávněnost výdajů příl. č. 2b limity personalních výdajů  FMP SR 1.1
10. PpŽaKU příl. č. II.7 Povinné přílohy 1.0
11. PpŽaKU příl. č. II.8a Dohoda o spolupráci partnerů na MP ČR 1
12. PpŽaKU příl. č. II.8b Dohoda o spolupráci partnerov na MP 1.1
13. PpŽaKU příl. č. II.9a Smlouva o poskytnuti NFP CZ
14. PpŽaKU příl. č. II.9b Zmluva NFP SK 1.1
15. PpŽaKU příl. č. II.10a VSP k ZoNFP CZ 1.3 - aktualizace 12.5.2020
16. PpŽaKU příl. č. II.10a VSP k ZoNFP CZ 1.3 - aktualizace 12.5.2020 - revize
17. PpŽaKU příl. č. II.10b VZP k ZoNFP SK 1.1

 

 

 

logo

Kontakt


Tel.: +420 573 776 055 / 058

E-mail: fmp@regionbilekarpaty.cz

 

 

 

Adresa: nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín

GPS: 49°13’14.704″N, 17°39’47.806″E

IČ: 708 49 153

Zasílání novinek

 

Pro zasílání novinek zadejte Vaši e-mailovou adresu:

© Region Bílé Karpaty 2018