REGION BÍLÉ KARPATY
 

Fond malých projektů 2014 - 2020

 

 

Strategický záměr projektu Fond malých projektů (FMP): 

- přispět k zvýšení atraktivnosti přeshraničního regionu pro obyvatele a návštěvníky prostřednictvím inteligentního využívání vnitřního potenciálu území. 

 

Správce FMP na české straně - Region Bílé Karpaty - vedoucí partner.

Správce FMP na slovenské straně - Žilinský samosprávný kraj -hlavní přeshraniční partner. 

 

Základní informace: 

  • Podpora malých projektů na regionální úrovni.
  • Evidentní přeshraniční dopad.
  • Zapojení přeshraničního partnera.
  • Objem vyčleněných prostředků z ERDF 9 013 945 EUR (10% z celkové alokace programu).
  • Objem prostředků v ČR i SR přibližně stejný (ČR 4 513 945 EUR, v SR 4 500 000 EUR). 
  • Celková vyčleněná částka podpory z ERDF pro malé projekty v ČR činí 3 791 713,66 EUR.
Cílem podpory FMP je jednak vytváření přeshraniční integrace a posílení dlouhodobých forem spolupráce, stejně tak jako vytváření a posilování kontaktů, trvalá přeshraniční spolupráce obyvatel, regionů a regionálních struktur.
Naplnění těchto cílů umožňuje Fond svým přístupem k financování menších akcí, které jsou založeny na bázi regionálních potřeb a mají evidentní přeshraniční dopad. Fond bude tedy podporovat zejména neinvestiční projekty menšího rozsahu v oblasti přeshraničních aktivit.
Zkušenosti ukázaly, že Fond malých projektů je účinným mechanismem k podpoře akcí malého rozsahu a umožňuje využívání prostředků na podporu rozpočtově malých, ale z hlediska významu velmi přínosných projektů pro navazování a rozšiřování kontaktů mezi partnery z obou částí hranice.

logo

Kontakt


Tel.: +420 573 776 055 / 058

E-mail: fmp@regionbilekarpaty.cz

 

 

 

Adresa: nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín

GPS: 49°13’14.704″N, 17°39’47.806″E

IČ: 708 49 153

Zasílání novinek

 

Pro zasílání novinek zadejte Vaši e-mailovou adresu:

© Region Bílé Karpaty 2018