REGION BÍLÉ KARPATY
 

Realizace a vyúčtování malého projektu

 

 

1. Při vyúčtování projektu se překročila schválená výdajová položka? Jak toto překročení administrovat?

Každá změna v rozpočtu, a i překročení rozpočtu musí být administrováno oznámením této změny v Závěrečné zprávy (dále jen ZZ) anebo předložením standartní změny. Tyto změny musí být jednoznačně předloženy do ukončení realizace projektu, tedy do podaní ZZ.

Všechny změny musí být administrovány v průběhu realizace, před podáním ZZ. Nepodstatné změny do 15 % jsou hlášeny v ZZ.

 

2. Jsou uznatelné výdaje za dodání (poštovné, dopravné) např. propagačních materiálů?

Pokud se tento výdaj váže k hlavní aktivitě, uznává se externí výdaj jako přímý výdaj. Pokud se jedná pro potřeby realizačního týmu se jedná o nepřímý výdaj.

 

3. Může být projekt dofinancován dalšími uživateli, např. příspěvky rodičů u kempu? Jsou dary do tomboly příjmy projektu?

Takové příjmy se počítají do spolufinancování projektu. Pokud by tyto příjmy převýšili zdroje, musí se dotace krátit. Dary do tomboly se nepočítají za příjmy projektu.

 

4. Je nutné předkládat při realizaci výstavních prostor či expozic v muzeích, galeriích soupis předpokládaných příjmů ze vstupného? Jaký způsobem se tyto příjmy administrují do vyúčtování MP?

Je třeba se podívat, zda je celkově provoz muzea či galerie z investic FMP natolik ziskový, aby mohl projekt generovat příjmy. Příjmy se sledují až v době udržitelnosti a tyto informace jsou předkládány ve zprávě o udržitelnosti.
Správce požaduje vyčíslení příjmu projektu dle výstavní plochy.

 

logo

Kontakt


Tel.: +420 573 776 055 / 058

E-mail: fmp@regionbilekarpaty.cz

 

 

 

Adresa: nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín

GPS: 49°13’14.704″N, 17°39’47.806″E

IČ: 708 49 153

Zasílání novinek

 

Pro zasílání novinek zadejte Vaši e-mailovou adresu:

© Region Bílé Karpaty 2018