REGION BÍLÉ KARPATY
 

11. Výzva

 

Region Bílé Karpaty jako Správce – vedoucí partner Fondu malých projektů programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020 vyhlašuje:

 

VÝZVU Č. 11/FMP/6c/I, N

 

Dne 10. 1. 2022 Region Bílé Karpaty vyhlašuje 11. výzvu na předkládání žádostí o nenávratný finanční příspěvek v rámci Fondu malých projektů programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020.

 

Kód výzvy: 11/FMP/6c/I, N

 

Typ výzvy: uzavřená se zásobníkem malých projektů

Datum vyhlášení: 10. 1. 2022

Datum uzavření: 22. 2. 2022

Prioritní osa: 2. Kvalitní životní prostředí

Investiční priorita: 3. Zachování, ochrana, podpora a rozvoj přírodního a kulturního dědictví (6c)

Specifický cíl: 2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu


UPOZORNĚNÍ:

Pro investiční malé projekty v ČR je maximální celková výše způsobilých výdajů malého projektu 35 294,12 EUR, přičemž maximální výše příspěvku EFRR je 30 000,00 EUR, tj. 85 % z celkové výše způsobilých výdajů.

Pro neinvestiční malé projekty v ČR je maximální celková výše způsobilých výdajů malého projektu 23 529,42 EUR, přičemž maximální výše příspěvku EFRR je 20 000,00 EUR, tj. 85 % z celkové výše způsobilých výdajů.Zde ke stažení: Výzva č. 11 FMP 6c

Veškeré informace včetně regionální dokumentace pro tuto výzvu naleznete v záložce Ke stažení - Dokumentace k 11. výzvě 


Propagace 11. výzvy - informační leták - ke stažení zde

Leták 11. výzva

logo

Kontakt


Tel.: +420 573 776 055 / 058

E-mail: fmp@regionbilekarpaty.cz

 

 

 

Adresa: nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín

GPS: 49°13’14.704″N, 17°39’47.806″E

IČ: 708 49 153

Zasílání novinek

 

Pro zasílání novinek zadejte Vaši e-mailovou adresu:

© Region Bílé Karpaty 2018