REGION BÍLÉ KARPATY
 

Dokumentace k 1. výzvám

 

Zde ke stažení: 

  • Formuláře žádostí 6c a 11b 
  • Přehled povinných příloh k žádosti o NFP na malý projekt
  • Přílohy k žádosti o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku
  • Příručky pro žadatele a konečné uživatele
  • Přílohy k příručkám 
  • Intervenční logiku projektu FMP  
  • Aktualizace přílohy č. III.5 PpŽaKU Publicita, verze 1.1 s platností od 8.4.2019

 

Měsíční kurz - zde.

 

Ke stažení

Příloha č.1 Formulář žádosti - 6cPříloha č.1 Formulář žádosti - 6c
Příloha č.1 Formulář žádosti - 11bPříloha č.1 Formulář žádosti - 11b
Přehled povinných příloh k žádosti o NFP na malý projektPřehled povinných příloh k žádosti o NFP na malý projekt
ŽoNFP příl. č. 4a Vzor plné moci.ŽoNFP příl. č. 4a Vzor plné moci.
ŽoNFP příl. č. 4b Vzor splnomocnenia.ŽoNFP příl. č. 4b Vzor splnomocnenia.
ŽoNFP příl. č. 6a Čestné prohlášení pro malé projekty ČR.ŽoNFP příl. č. 6a Čestné prohlášení pro malé projekty ČR.
ŽoNFP příl. č. 6b Čestné vyhlásenie pro malé projekty SR.ŽoNFP příl. č. 6b Čestné vyhlásenie pro malé projekty SR.
ŽoNFP příl. č. 7 ČP žadatele o NFP ke zjištění finančního zdraví.ŽoNFP příl. č. 7 ČP žadatele o NFP ke zjištění finančního zdraví.
Příručka pro žadatele a konečné uživatele – kompletní.Příručka pro žadatele a konečné uživatele – kompletní.
Příručka pro žadatele a konečné uživatele, část pro žadatele.Příručka pro žadatele a konečné uživatele, část pro žadatele.
PpŽaKU příl. č. II.1 Příklady žadatelů v návaznosti na typy oprávněných žadatelů.PpŽaKU příl. č. II.1 Příklady žadatelů v návaznosti na typy oprávněných žadatelů.
PpŽaKU příl. č. II.2 Horizontální principy.PpŽaKU příl. č. II.2 Horizontální principy.
PpŽaKU příl. č. II.2 Horizontální principy, verze 1.1 platná od 20. 2. 2018.PpŽaKU příl. č. II.2 Horizontální principy, verze 1.1 platná od 20. 2. 2018.
PpŽaKU příl. č. II.3 Seznam měřitelných ukazatelů.PpŽaKU příl. č. II.3 Seznam měřitelných ukazatelů.
PpŽaKU příl. č. II.4 Postup v rámci programu Natura 2000.PpŽaKU příl. č. II.4 Postup v rámci programu Natura 2000.
PpŽaKU příl. č. II.4b Čestné prohlášení v rámci programu Natura pro žadatele ze SR.PpŽaKU příl. č. II.4b Čestné prohlášení v rámci programu Natura pro žadatele ze SR.
PpŽaKU příl. č. II.5 Hodnotící kritéria MP FMP.PpŽaKU příl. č. II.5 Hodnotící kritéria MP FMP.
PpŽaKU příl. č. II.5 Hodnotící kritéria MP FMP platná od 20. 2. 2018.PpŽaKU příl. č. II.5 Hodnotící kritéria MP FMP platná od 20. 2. 2018.
PpŽaKU přil. č. II.6 Oprávněnost výdajů FMP.PpŽaKU přil. č. II.6 Oprávněnost výdajů FMP.
Příl. č. 1 Oprávněnosti výdajů – Základní právní rámec.Příl. č. 1 Oprávněnosti výdajů – Základní právní rámec.
Příl. č. 2 Oprávněnosti výdajů – Limity osobních nákladů.Příl. č. 2 Oprávněnosti výdajů – Limity osobních nákladů.
PpŽaKU přil. č. II.7 Seznam povinných příloh k žádosti o NFP na malý projekt.PpŽaKU přil. č. II.7 Seznam povinných příloh k žádosti o NFP na malý projekt.
PpŽaKU přil. č. II.8a Dohoda o spolupráci partnerů na malém projektu pro žadatele z ČR. PpŽaKU přil. č. II.8a Dohoda o spolupráci partnerů na malém projektu pro žadatele z ČR.
PpŽaKU přil. č. II.8b Dohoda o spolupráci partnerů na malém projektu pro žadatele ze SR. PpŽaKU přil. č. II.8b Dohoda o spolupráci partnerů na malém projektu pro žadatele ze SR.
PpŽaKU přil. č. II.9a Vzor Smlouvy o poskytnutí NFP z FMP pro žadatele z ČR platný od 1.11.2018PpŽaKU přil. č. II.9a Vzor Smlouvy o poskytnutí NFP z FMP pro žadatele z ČR platný od 1.11.2018
PpŽaKU přil. č. II.9a Vzor Smlouvy o poskytnutí NFP z FMP pro žadatele z ČR platný do 31.10.2018PpŽaKU přil. č. II.9a Vzor Smlouvy o poskytnutí NFP z FMP pro žadatele z ČR platný do 31.10.2018
PpŽaKU přil. č. II.9b Vzor Smlouvy o poskytnutí NFP z FMP pro žadatele ze SR.PpŽaKU přil. č. II.9b Vzor Smlouvy o poskytnutí NFP z FMP pro žadatele ze SR.
PpŽaKU přil. č. II.10a Všeobecné smluvní podmínky pro žadatele z ČR platné od 1.11.2018PpŽaKU přil. č. II.10a Všeobecné smluvní podmínky pro žadatele z ČR platné od 1.11.2018
PpŽaKU přil. č. II.10a Všeobecné smluvní podmínky pro žadatele z ČR platné do 31.10.2018PpŽaKU přil. č. II.10a Všeobecné smluvní podmínky pro žadatele z ČR platné do 31.10.2018
PpŽaKU přil. č. III.1 Formulář závěrečné zprávy MP. (Aktualizováno od 7. 1. 2019)PpŽaKU přil. č. III.1 Formulář závěrečné zprávy MP. (Aktualizováno od 7. 1. 2019)
PpŽaKU přil. č. III.1 Formulář závěrečné zprávy MP (Platný do 6. 1. 2019).PpŽaKU přil. č. III.1 Formulář závěrečné zprávy MP (Platný do 6. 1. 2019).
PpŽaKU přil. č. III.2a) SDV MP v ČR.PpŽaKU přil. č. III.2a) SDV MP v ČR.
PpŽaKU příl. č. III.3 Žádost o změnu MP.PpŽaKU příl. č. III.3 Žádost o změnu MP.
PpŽaKU příl. č. III.4a Náležitosti dokladování v ČR.PpŽaKU příl. č. III.4a Náležitosti dokladování v ČR.
PpŽaKU příl. č. III.4b Náležitosti dokladování v SR.PpŽaKU příl. č. III.4b Náležitosti dokladování v SR.
PpŽaKU příl. č. III.6 Typy a postupy ověřování. PpŽaKU příl. č. III.6 Typy a postupy ověřování.
PpŽaKU příl. č. III.6a Zpráva o udržitelnosti.PpŽaKU příl. č. III.6a Zpráva o udržitelnosti.
PpŽaKU příl. č. III.7a) Pracovní výkaz pro KU z ČR.PpŽaKU příl. č. III.7a) Pracovní výkaz pro KU z ČR.
PpŽaKU příl. č. III.7b) Pracovný výkaz pre KU zo SR.PpŽaKU příl. č. III.7b) Pracovný výkaz pre KU zo SR.
PpŽaKU příl. č. III.8a) Rekapitulace mzdových nákladů pro KU z ČR. PpŽaKU příl. č. III.8a) Rekapitulace mzdových nákladů pro KU z ČR.
PpŽaKU příl. č. III.8b) Rekapitulacia mzdovych nakladov pre KÚ zo SR.PpŽaKU příl. č. III.8b) Rekapitulacia mzdovych nakladov pre KÚ zo SR.
PpŽaKU příl. č. III.9a) Rekapitulace pracovních cest pro KU z ČR. PpŽaKU příl. č. III.9a) Rekapitulace pracovních cest pro KU z ČR.
PpŽaKU příl. č. III.10a) Zadávání veřejných zakázek pro KU v ČR. PpŽaKU příl. č. III.10a) Zadávání veřejných zakázek pro KU v ČR.
PpŽaKU příl. č. III.10 b) Verejné obstarávanie pre KÚ zo SR.PpŽaKU příl. č. III.10 b) Verejné obstarávanie pre KÚ zo SR.
PpŽaKU příl. č. III.11a) Propočet režijních nákladů v ČR. PpŽaKU příl. č. III.11a) Propočet režijních nákladů v ČR.
Intervenční logika projektu FMP platná pro 1. výzvy pro prioritní osy 6c i 11b. Intervenční logika projektu FMP platná pro 1. výzvy pro prioritní osy 6c i 11b.
PpŽaKU-příl.-č.-III.5_Publicita-1.1-aktu.-8.4.2019PpŽaKU-příl.-č.-III.5_Publicita-1.1-aktu.-8.4.2019
 

logo

Kontakt


Tel.: +420 573 776 055 / 058

E-mail: fmp@regionbilekarpaty.cz

 

 

 

Adresa: nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín

GPS: 49°13’14.704″N, 17°39’47.806″E

IČ: 708 49 153

Zasílání novinek

 

Pro zasílání novinek zadejte Vaši e-mailovou adresu:

© Region Bílé Karpaty 2018