REGION BÍLÉ KARPATY
 

Dokumentace k 2. výzvě

 

Zde ke stažení: 

  • Formulář žádosti 6c 
  • Přehled povinných příloh k žádosti o NFP na malý projekt
  • Přílohy k žádosti o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku
  • Přílohy PpŽaKU č. III.1-III.11a jsou shodné s 1. výzvou. Ke stažení jsou v části Dokumentace k 1. výzvám. Zde
  • Intervenčí logiku projektu FMP  
  • Příručka pro žadatele a konečné uživatele

 

Měsíční kurz EUR/CZK - zde.

 

Ke stažení

Formulář žádosti 6c.Formulář žádosti 6c.
Přehled povinných příloh k žádosti o NFP na malý projekt. Přehled povinných příloh k žádosti o NFP na malý projekt.
ŽoNFP příl. č. 4a Vzor plné moci.ŽoNFP příl. č. 4a Vzor plné moci.
ŽoNFP příl. č. 4b Vzor splnomocnenia.ŽoNFP příl. č. 4b Vzor splnomocnenia.
ŽoNFP příl. č. 6a Čestné prohlášení pro malé projekty ČR.ŽoNFP příl. č. 6a Čestné prohlášení pro malé projekty ČR.
ŽoNFP příl. č. 6b Čestné vyhlásenie pro malé projekty SR.ŽoNFP příl. č. 6b Čestné vyhlásenie pro malé projekty SR.
ŽoNFP příl. č. 7 ČP žadatele o NFP ke zjištění finančního zdraví. ŽoNFP příl. č. 7 ČP žadatele o NFP ke zjištění finančního zdraví.
ŽoNFP přil. č. II.8a Dohoda o spolupráci partnerů na malém projektu pro žadatele z ČR. ŽoNFP přil. č. II.8a Dohoda o spolupráci partnerů na malém projektu pro žadatele z ČR.
ŽoNFP přil. č. II.8b Dohoda o spolupráci partnerů na malém projektu pro žadatele ze SR.ŽoNFP přil. č. II.8b Dohoda o spolupráci partnerů na malém projektu pro žadatele ze SR.
PpŽaKU příl. č. II.1 Příklady žadatelů v návaznosti na typy oprávněných žadatelů.PpŽaKU příl. č. II.1 Příklady žadatelů v návaznosti na typy oprávněných žadatelů.
PpŽaKU příl. č. II.2 Horizontální principy.PpŽaKU příl. č. II.2 Horizontální principy.
PpŽaKU příl. č. II.3 Seznam měřitelných ukazatelů.PpŽaKU příl. č. II.3 Seznam měřitelných ukazatelů.
PpŽaKU příl. č. II.4 Postup v rámci programu Natura 2000. PpŽaKU příl. č. II.4 Postup v rámci programu Natura 2000.
PpŽaKU příl. č. II.4b Čestné prohlášení v rámci programu Natura pro žadatele ze SR.PpŽaKU příl. č. II.4b Čestné prohlášení v rámci programu Natura pro žadatele ze SR.
PpŽaKU příl. č. II.5 Hodnotící kritéria MP FMP. PpŽaKU příl. č. II.5 Hodnotící kritéria MP FMP.
PpŽaKU přil. č. II.6 Oprávněnost výdajů FMP. PpŽaKU přil. č. II.6 Oprávněnost výdajů FMP.
Příl. č. 1 Oprávněnosti výdajů – Základní právní rámec. Příl. č. 1 Oprávněnosti výdajů – Základní právní rámec.
Příl. č. 2 Oprávněnosti výdajů – Limity osobních nákladů.Příl. č. 2 Oprávněnosti výdajů – Limity osobních nákladů.
PpŽaKU přil. č. II.7 Seznam povinných příloh k žádosti o NFP na malý projekt. PpŽaKU přil. č. II.7 Seznam povinných příloh k žádosti o NFP na malý projekt.
PpŽaKU přil. č. II.8a Dohoda o spolupráci partnerů na malém projektu pro žadatele z ČR. PpŽaKU přil. č. II.8a Dohoda o spolupráci partnerů na malém projektu pro žadatele z ČR.
PpŽaKU přil. č. II.8b Dohoda o spolupráci partnerů na malém projektu pro žadatele ze SR.PpŽaKU přil. č. II.8b Dohoda o spolupráci partnerů na malém projektu pro žadatele ze SR.
PpŽaKU přil. č. II.9a Vzor Smlouvy o poskytnutí NFP z FMP pro žadatele z ČR PpŽaKU přil. č. II.9a Vzor Smlouvy o poskytnutí NFP z FMP pro žadatele z ČR
PpŽaKU přil. č. II.9b Vzor Smlouvy o poskytnutí NFP z FMP pro žadatele ze SR.PpŽaKU přil. č. II.9b Vzor Smlouvy o poskytnutí NFP z FMP pro žadatele ze SR.
PpŽaKU přil. č. II.10a Všeobecné smluvní podmínky pro žadatele z ČR PpŽaKU přil. č. II.10a Všeobecné smluvní podmínky pro žadatele z ČR
PpŽaKU přil. č. II.10b Všeobecné smluvní podmínky pro žadatele ze SR.PpŽaKU přil. č. II.10b Všeobecné smluvní podmínky pro žadatele ze SR.
ntervenční logika projektu FMP platná pro 2. výzvu pro prioritní osu 6cntervenční logika projektu FMP platná pro 2. výzvu pro prioritní osu 6c
Příručka pro žadatele a konečné uživatele – kompletní.Příručka pro žadatele a konečné uživatele – kompletní.
 

logo

Kontakt


Tel.: +420 573 776 055 / 058

E-mail: fmp@regionbilekarpaty.cz

 

 

 

Adresa: nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín

GPS: 49°13’14.704″N, 17°39’47.806″E

IČ: 708 49 153

Zasílání novinek

 

Pro zasílání novinek zadejte Vaši e-mailovou adresu:

© Region Bílé Karpaty 2018