REGION BÍLÉ KARPATY
 

Prebiehajúce projekty

 

Prečítajte si Záverečnú správu projektu Štúdia Vážskej cyklotrasy.

 

 • Príloha č.1 (Finančné vyúčtovanie finančného príspevku na projekt)

 

 • Príloha č.2 (Finančné vyúčtovanie vlastných zdrojov vynaložených na spolufinancovanie projektu)

 

Región Biele Karpaty ukončil 30. 9. 2015 realizáciu projektu Štúdia Vážskej cyklotrasy  

Miesto realizácie: Euroregión Bílé-Biele Karpaty, t. j. územie Trenčianskeho a Zlínskeho kraja

Partneri projektu: Trenčiansky samosprávny kraj, Centrála cestovního ruchu Východní Moravy o.p.s., Sdružení Bečva – Vlára – Váh, Slovenský cykloklub Piešťany

Cieľ projektu: Vypracovanie podkladového materiálu (predprojektovej štúdie) k projektu Vážskej cyklotrasy a jej napojenie na sieť cyklistických chodníkov na českej strane v prihra-ničnej oblasti Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty, vytvorenie väzby na cyklodopravnú, resp. cykloturistickú trasu Bečva – Vlára – Váh a posilnenie cezhraničnej spolupráce bol projektom naplnený.

 

 Konkrétny prínos projektu pre región:

 • Vypracovaná predprojektová štúdia s 13-timi alternatívnymi návrhmi je základom budúcej realizácie Vážskej cyklotrasy Trenčianskym samosprávnym krajom, ktorá predstavuje hlavnú sieť cyklistickej komunikácie na Považí, s jej napojením na sieť cyklistických cestičiek na českej strane a vytvorením väzby cyklodopravného, resp. cykloturistického prepojenia Bečva – Vlára – Váh.
 • Pilotný projekt prispel k rozvoju cezhraničnej spolupráce spoločnými plánmi prepojenia slovensko-českých cyklotrás, vytvorením cezhraničného tímu cykloodborníkov Euroregiónu, schopného participovať na príprave ďalších spoločných cykloprojektov do Interregu V-A, programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR na roky 2014-2020. Tento projekt ako prvý zahájil realizáciu priorít a opatrení Programového dokumentu cezhraničnej spolupráce v území Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty na roky 2014-2020.
 • Pracovnými stretnutiami a publicitou aktivít projekt prispel k zvýšeniu povedomia odbornej i širšej verejnosti o cykloprogramoch na oboch stranách hranice.
 • Rozvoj mäkkého turizmu a cestovného ruchu s dominujúcou cykloturistikou je významným prvkom sociálneho rozvoja celého územia ER BBK, ktorý prispeje k podpore zamestnanosti a vytváraniu tržieb počas letnej turistickej sezóny; k športovému vyžitiu rodín s deťmi, korčuliarov a všetkých, ktorí sa radi vyberú za hojnými kultúrnymi pamiatkami Euroregiónu.
 • Realizácia Vážskej cyklotrasy prispeje k riešeniu bezpečnej nemotorovej dopravy Euroregiónu, spojeniu medzinárodných trás EuroVelo 4 a EuroVelo 6.

Trvanie projektu: od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2015

Náklady na projekt: 20.235,38 € (z toho 3.634,- € vlastný vklad)

 

Zápis z 2. pracovného stretnutia cyklotímu ER BBK, konaného dňa 24. 3. 2015 v teréne od 10.00 do 17.30 h

 

26. 3. 2015 sa uskutočnila v kongresovej sále Trenčianskeho samosprávneho kraja prezentácia prvej pracovnej verzie Štúdie Vážskej cyklotrasy. Prečítajte si aktuálnu tlačovú správu zo štvrtkového stretnutia.

 

Prečíajte si aktuálnu Priebežnú správu o prebiehajúcom projekte Štúdia Vážskej cyklotrasy

 

Zápis  z  úvodného pracovného stretnutia Cyklotímu Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty, konaného na úrade TSK 11. 12. 2014 v Trenčíne 

 

Región Biele Karpaty získal podporu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a finančný príspevok Trenčianskeho samosprávneho kraja na projekt Štúdia Vážskej cyklotrasy

Miesto realizácie: Euroregión Bílé-Biele Karpaty, t.j. územie Trenčianskeho a Zlínskeho kraja

Cieľ projektu: Vypracovanie podkladového materiálu (predprojektovej štúdie) k projektu Vážskej cyklotrasy a jej napojenie na sieť cyklistických chodníkov na českej strane v prihraničnej oblasti Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty, vytvorenie väzby na cyklodopravnú, resp. cykloturistickú trasu Bečva – Vlára – Váh a posilnenie cezhraničnej spolupráce

Partneri projektu: Centrála cestovního ruchu Východní Moravy o.p.s., Trenčiansky samosprávny kraj, Sdružení Bečva – Vlára – Váh, Slovenský cykloklub Piešťany

 

Konkrétny prínos projektu:

 • spracovanie štúdie Vážskej cyklotrasy ako podklad na vypracovanie následnej projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie, ktoré už bude realizovať Trenčiansky samosprávny kraj;
 • vytvorenie odborného cezhraničného cyklotímu ER BBK na prípravu spoločných cykloprojektov a programov do Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2014-2020;
 • zvýšenie povedomia verejnosti o cykloprogramoch na oboch stranách hranice;
 • riešenie bezpečnej nemotorovej dopravy Euroregiónu, spojenie medzinárodných trás EuroVelo 4 (Európa od západu na východ – mesto Přerov) a EuroVelo 6 (od Atlantického oceánu – Francúzsko – k Čiernemu moru – mesto Bratislava;
 • rozvoj cezhraničnej spolupráce v území ER BBK v rokoch 2014-2020 všetkých zainteresovaných partnerov, zaoberajúcich sa rozvojom cyklodopravy a cykloturistiky na Slovensku, v Čechách aj v EÚ;
 • športové vyžitie pre rodiny s deťmi, korčuliarov a všetkých, ktorí sa radi vyberú aj za kultúrnymi pamiatkami Euroregiónu, ktorých je v jeho území nadostač.

Doba trvania projektu: od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2015

Náklady na projekt: 32.236,80 € (z toho vlastný vklad 3.721,80 €)

 

Ke stažení

Záverečna správa projektu Štúdia Vážskej cyklotrasy.Záverečna správa projektu Štúdia Vážskej cyklotrasy.
Príloha č.1 (Finančné vyúčtovanie finančného príspevku na projekt)Príloha č.1 (Finančné vyúčtovanie finančného príspevku na projekt)
Príloha č.2 (Finančné vyúčtovanie vlastných zdrojov vynaložených na spolufinancovanie projektu)Príloha č.2 (Finančné vyúčtovanie vlastných zdrojov vynaložených na spolufinancovanie projektu)
Zápis z 2. pracovného stretnutia cyklotímu ER BBK, konaného dňa 24. 3. 2015 v teréne od 10.00 do 17.30 hZápis z 2. pracovného stretnutia cyklotímu ER BBK, konaného dňa 24. 3. 2015 v teréne od 10.00 do 17.30 h
Tlačová správa - Štúdie Vážskej cyklotrasy Tlačová správa - Štúdie Vážskej cyklotrasy
Priebežnú správu o prebiehajúcom projekte Štúdia Vážskej cyklotrasyPriebežnú správu o prebiehajúcom projekte Štúdia Vážskej cyklotrasy
Zápis z úvodného pracovného stretnutia Cyklotímu Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty, konaného na úrade TSK 11. 12. 2014 v Trenčíne Zápis z úvodného pracovného stretnutia Cyklotímu Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty, konaného na úrade TSK 11. 12. 2014 v Trenčíne
 

logo

Kontakt


Tel.: +420 573 776 055 / 058

E-mail: fmp@regionbilekarpaty.cz

 

 

 

Adresa: nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín

GPS: 49°13’14.704″N, 17°39’47.806″E

IČ: 708 49 153

Zasílání novinek

 

Pro zasílání novinek zadejte Vaši e-mailovou adresu:

© Region Bílé Karpaty 2018