REGION BÍLÉ KARPATY
 

Aktuality

 

Vyhodnotenie elektronického hlasovania Valného zhromaždenia RBK 

vyhodnotené 3.10.2023 v Trenčíne.

 

UZNESENIE Z VALNÉHO ZHROMAŽDENIA REGIÓNU BIELE KARPATY,

konaného dňa 24. 2. 2017 v Trenčíne

 

Plán činnosti združenia Región Biele Karpaty na rok 2017

Schválený Valným zhromaždením RBK dňa 24. 2. 2017 v Trenčíne


Plnenie plánu činnosti združenia Región Biele Karpaty za rok 2016

Schválené Valným zhromaždením RBK dňa 24. 2. 2017 v Trenčíne

 

18. 6. 2015 sa uskutočnilo v zasadačke Trenčianskeho samosprávneho kraja pracovné stretnutie k navrhovanému cezhraničnému prepojeniu cyklotrás. 

 

26. 3. 2015 sa uskutočnila v kongresovej sále Trenčianskeho samosprávneho kraja prezentácia prvej pracovnej verzie štúdie Vážskej cyklotrasy.

 

Podrobnosti k projektu Štúdia Vážskej cyklotrasy nájdete aj na stránke projektového partnera Trenčianskeho samosprávneho kraja: www.vazskacyklotrasa.sk

 

ŠTÚDIA VÁŽSKEJ CYKLOTRASY

Región Biele Karpaty získal podporu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a finančný príspevok Trenčianskeho samosprávneho kraja na projekt Štúdia Vážskej cyklotrasy. VIAC O PROJEKTE…

 

Rozvojový Programový dokument cezhraničnej spolupráce v území Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty na roky 2014-2020 je základný dokument, ktorým sa bude ER BBK riadiť do roku 2020. Na jeho spracovaní sa podieľali okrem členov a pracovníkov ER BBK odborní pracovníci Trenčianskeho samosprávneho a Zlínskeho kraja, regionálni odborníci a sociálni partneri z oboch strán hranice – spolu 48 členný tím odborných spracovávateľov. Proces spracovávania Programu a jeho následné vydanie bolo financované z mikroprojektu Programový dokument přeshraniční spolupráce na území ER BBK v letech 2014-2020 z Fondu mikroprojektov OPCS SR – ČR 2007-2013. Program obsahuje viacero užitočných informácií a štatistických údajov, použiteľných v budúcich projektoch z programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika na roky 2014-2020.


REKOGNOSKÁCIA, LEGALIZÁCIA A VYZNAČENIE NOVÝCH MTB CYKLOTURISTICKÝCH TRÁS V POHRANIČNOM ÚZEMÍ RBK – POVAŽSKÝ INOVEC

Cykloturistický projekt RBK bol realizovaný v oblasti pohoria Považský Inocec, jeho podhoria, doliny Váhu a prepojený cez Bošácku dolinu na Českú republiku. Partnermi projektu boli SACR, Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., Slovenský cykloklub, RRA Bílé Karpaty, o.p.s., Jurkovičův svět, Združenie obcí  Mikroregión Machnáč – Inovec, Mesto Trenčín a MAS Beckov – Čachtice – Tematín. 

 

BAŤOVE CYKLOTRASY – GENERÁLNA OBNOVA A MODERNIZÁCIA CYKLOTRÁS V ÚZEMÍ PÔSOBENIA BAŤU – HORNÁ NITRA – ZLÍN

Unikátny cykloprojekt RBK bol realizovaný v oblasti pôsobenia Baťovcov na oboch stranách hranice Euroregiónu Bílé – Biele Karpaty – najmä v oblasti mesta Zlín na Českej strane a mesta Partizánske na Slovenskej strane.  Partnermi projektu boli SACR, Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., Slovenský cykloklub, RRA Bílé Karpaty, o.p.s., Jurkovičův svět a obec Uhrovec. 

GENERÁLNA OBNOVA A MODERNIZÁCIA CYKLOTRÁS V POHRANIČNOM ÚZEMÍ RBK – BIELE KARPATY

Projekt RBK bol realizovaný v oblasti pohoria Biele Karpaty – na oboch stranách hranice a jeho podhoria.  Partnermi projektu boli SACR, Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., Slovenský cykloklub, RRA Bílé Karpaty, o.p.s., Jurkovičův svět, Regionálne združenie Mikroregión Vlára – Váh, Mesto Trenčín, MAS Beckov – Čachtice – Tematín a MAS Vršatec. 

 

Program pro udržitelný rozvoj Euroregionu Bílé-Biele Karpaty

Realizace projektu: 1.10.2012 – 30.9.2013

Hlavním cílem projektu bylo vytvoření dlouhodobého programu Euroregionu Bílé-Biele Karpaty v oblasti udržitelného rozvoje pro území Zlínského kraje a Trenčianského samosprávného kraje a to prostřednictvím realizace dílčích na sebe navazujících cílů… VIAC O PROJEKTE SA DOZVIETE TU

 

Záverečná správa

Región Biele Karpaty získal v rámci podpory euroregionálnych aktivít na Ministerstve dopravy,  výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 2 projekty súvisiace s podporou a rozvojom cykloturistiky na území Euroregiónu. Oba boli ukončené v decembri 2012. 

 

NOVÝ CYKLOSPRIEVODCA!

Región Biele Karpaty v rámci projektu „Generálna obnova a modernizácia cykloturistických trás v pohraničnom území ER BBK s dôrazom na hrady, zámky, kultúrne a prírodné bohatstvo“, podporenom z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, vydal elektronického voľne sťahovateľného sprievodcu  „16 najkrajších cykloturistických trás v Regióne Biele Karpaty“. Všetky cyklotrasy sú situované do slovensko-českého pohraničia, popisujú legálne cyklotrasy a najkrajšie turistické ciele na nich. K nim patria hlavne hrady, zámky, pamiatky a nový fenomén územia – rozhľadne. Sprievodca je vo formáte pdf.

 


Tlačová správa:

Región Biele Karpaty získal v rámci podpory euroregionálnych aktivít na Ministerstve dopravy,  výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 2 projekty súvisiace s podporou a rozvojom cykloturistiky na území Euroregiónu. Oba boli ukončené v decembri 2012. 

 

Priebežná správa:

Región Biele Karpaty získal v rámci podpory euroregionálnych aktivít na Ministerstve dopravy,  výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 2 projekty súvisiace s podporou a rozvojom cykloturistiky na území Euroregiónu. 

 

Tlačová správa:

Región Biele Karpaty získal v rámci podpory euroregionálnych aktivít na Ministerstve dopravy,  výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 2 projekty súvisiace s podporou a rozvojom cykloturistiky na území Euroregiónu. 

 

Vstupná správa:

Región Biele Karpaty získal v rámci podpory euroregionálnych aktivít na Ministerstve dopravy,  výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 2 projekty súvisiace s podporou a rozvojom cykloturistiky na území Euroregiónu. 

 

Ponúkame Vám publikácie a CD:

Zborník referátov z konferencie Výmena znalostí a osvedčených postupov k udržateľnému rozvoju cezhraničnej spolupráce krajín V4, zostavila Mgr. Janka Masárová a Dagmar Lišková

 

KRAJINA – ĽUDIA – HOSPODÁRENIE v prihraničí Bílých-Bielych Karpát – Zborník referátov z 10. medzinárodnej Bielokarpatskej konferencie (IV. konferencie ER BBK), zostavila Lišková D.

 

Vademecum cezhraničnej spolupráce na Slovensku – Praktická príručka pre všetkých, ktorí sa zaoberajú alebo hodlajú zaoberať cezhraničnou spoluprácou, zostavila Lišková D.

 

Využitie obnoviteľných zdrojov a zvýšenie využitia jednotlivých foriem energie v obciach a mestách; zborník prezentácií zostavila Palkechová D.

 

Vzorový environmentálny školský vzdelávací program pre ZŠ; Medal R. a kolektív


HRADNÁ CESTA – POVESTI, LEGENDY A FEUDÁLNE OSOBNOSTI

Región Biele Karpaty ako člen Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty riešil v rámci programu Realizácie euroregionálnych aktivít na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja SR v máji až decembri 2010 projekt „HRADNÁ CESTA – POVESTI, LEGENDY A FEUDÁLNE OSOBNOSTI“. Projekt bol podporený zo štátneho rozpočtu SR.

 

JAVORINA – SYMBOL SPOLUPRÁCE SLOVÁKOV A ČECHOV

Región Biele Karpaty, člen Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty riešil v rámci programu Realizácie euroregionálnych aktivít na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja SR v máji až decembri 2010 projekt „JAVORINA – SYMBOL SPOLUPRÁCE SLOVÁKOV A ČECHOV“ s podtitulom Prírodné perly Euroregiónu – vrcholy, rozhľadne a chaty“.

 

Holubyho chata – papierový model

Papierový model druhej Holubyho chaty, v podobe tesne po jej výstavbe v roku 1930, má mierku 1:150. Spracovanie modelu a jeho príprava boli financované zo štátneho rozpočtu SR. Vydal Región Biele Karpaty, spolupráca Matúšovo kráľovstvo spol. s r.o.. Autor modelu a návodu: Marián Hlaváč, podklady: Juraj Hlatký. Model je určený výhradne pre nekomerčné účely a podlieha autorským právam.

 

 

Závery z konferencie

 

Závery z konferencie „Výmena znalostí a osvedčených postupov k udržateľnému rozvoju cezhraničnej spolupráce krajín V4“, konanej 21. – 22. 10. 2010, na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka Trenčín, SK.

 

Oživenie drevenej rozhľadne na Veľkej Javorine z roku 1928.

Región Biele Karpaty, ako slovenská časť Euroregiónu Bílé – Biele Karpaty, realizuje v pohraničí projekt cestovného ruchu „Javorina – symbol spolupráce Slovákov a Čechov – prírodné perly Euroregiónu – vrcholy, rozhľadne a chaty“. 

 

Obrázkové smerovky v Euroregióne Bílé – Biele Karpaty

Región Biele Karpaty, ako slovenská časť Euroregiónu Bílé – Biele Karpaty, realizuje v pohraničí projekt cestovného ruchu „HRADNÁ CESTA – Legendy, povesti, feudálne osobnosti na Hradnej ceste“. 

 

Imidžové poludníky a rozcestníky v Euroregióne Bílé – Biele Karpaty

 

„Děti zpívají dětem, aneb netradiční opera“

V pátek 8.10.2010 se v Galerii M. A. Bazovského v Trenčíně uskutečnilo kvalifikační kolo pěvecké soutěže „Děti zpívají dětem, aneb netradiční opera“. Projekt byl zahájen již v roce 2009, kdy v červnu proběhla první pěvecká soutěž ve Zlíně. Její finalisté se následně podíleli na premiérovém představení „Opera? JO! Opera!“, které se konalo za… 

 

Spevácka súťaž detských spevákov.

Dne 8.10.2010 se uskuteční v Galerii M. Bazovského v Trenčíně slovenské kolo pěvecké soutěže dětských zpěváků, která je součástí našeho projektu „Děti zpívají dětem aneb netradiční opera“, jehož česká část vyvrcholila 15.listopadu 2009 v Městském divadle Zlín úspěšným premiérovým představením „Opera?Jo!Opera!“. Celý projekt je realizován pod záštitou poslance parlamentu ČR Mgr. Tomáše Úlehly a v odborné garanci sólistky Státní opery Praha MgA. Pavlíny Senič.

 

Odborná exkurzia „Obnoviteľné zdroje energie“

V dňoch 25. – 26. 05. 2010 sa uskutoční dvojdňová exkurzia na tému Využitie obnoviteľných zdrojov energie a zvýšenie efektívneho využitia energie v obciach a mestách:

 

  • Domov seniorov v Nezdenicích (využitie solárnej energie na ohrev TÚV)
  • Vidiecke kúpalisko vo Valašskom Meziříčí (využitie solárnej energie na ohrev bazénovej vody)
  • Verejné osvetlenie v obci Modrá (využitie solárnej energie)
  • Centrum Veronica Hostětín (pasívny dom, zatepľovanie slamou, kotolňa na biomasu)
  • Seminár je určený: primátorom, starostom, pracovníkom štátnej správy a samosprávy, mimovládnym organizáciám

 

25. 5. o 10.00 sa uskutoční Valné zhromaždenie Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty v NTS Nemšová

 

Odborná exkurzia do Centra Veronica Hostětín

Dňa 30. 3. 2010 sa uskutoční jednodňová exkurzia do seminárneho Centra Veronica na tému Obnoviteľné zdroje energie pre základné školy v pohraničí  (návšteva a prehliadka ekocentra v Hostětíne vybudovaného v pasívnom štandarde, zatepľovanie slamou, využitie solárnej energie, kotolňa na biomasu). Seminár je určený: riaditeľom, učiteľom a koordinátorom environmentálnej výchovy ZŠ, pracovníkom, štátnej správy a samosprávy, mimovládnym organizáciám.

 

25. 3. o 13.00 sa uskutoční Valné zhromaždenie Regiónu Biele Karpaty v Trenčíne

 

15. 3. o 10.00 sa uskutoční Valné zhromaždenie Regionu Bílé Karpaty v Zlíně

 

11. 3. o 14.00 sa uskutoční 2. Správna rada Regiónu Biele Karpaty v roku 2010

 

Ponuka služieb na rok 2010

Predmetom činnosti Regiónu Biele Karpaty je všestranný rozvoj regiónu Trenčianskeho kraja so zameraním na cezhraničnú spoluprácu s partnerskými organizáciami pôsobiacich na území Zlínskeho kraja. V záujme vytvárania podmienok na vzájomné spoznávanie, kooperáciu a koordináciu činnosti, konkrétne v oblastiach a aktivitách:

 

* životné prostredie * rozvoj cestovného ruchu * vzdelávacia, informačná, publikačná činnosť * konzultovanie a spracovanie projektových žiadostí * školstvo, výskum, kultúra * poriadanie seminárov a konferencií * spolupráca s ďalšími euroregiónmi,

 

 

Región Biele Karpaty uspel v rámci štandardných grantov Medzinárodného Višegrádskeho fondu projektom Výmena znalostí a osvedčených postupov k udržateľnému rozvoju cezhraničnej spolupráce krajín V4. Cieľom projektu je výmenou najlepších skúseností i špecifík z rozvoja prihraničných regiónov SK-CZ, SK-PL, SK-HU vzájomne si pomôcť k dlhodobo udržateľnému rozvoju vlastných prihraničných území a stredoeurópskeho priestoru ako celku do a po roku 2013.

 

Výstupom projektu bude definovanie spoločných tém, špecifík, potrieb a trendov cezhraničnej spolupráce krajín V4, ktoré majú vzhľadom k svojej veľkosti najväčší počet hraníc v Európe.

Trvanie projektu: január – december 2010

Výška dotácie: 15.000 € (50 % projektu)

 

Partneri projektu sú: Region Bílé Karpaty Zlín, CZ * Združenie Euroregión „Tatry“ Nowy Targ, PL * Obchodná a priemyselná komora Novohradu Salgótarján, HU * Trenčianska obchodná a priemyselná komora SOPK Trenčín, SK * Obchodní a hospodářská komora Uherské Hradiště, CZ * Združenie maďarských podnikateľov Stredného Maďarska Vecsés, HU.  viac tu

 

Región Biele Karpaty v rámci projektu Podpora zachovania sklárstva na území ER BBK pripravil aktualizáciu a doplnenie Zoznamu malých, stredných a veľkých podnikov v oblasti skla a keramiky. Zoznam nájdete tu.

 

Dňa 18. 11. 2009 sa uskutoční vzdelávací seminár „Environmentálna výchova v školských vzdelávacích programoch“ ktorého cieľom je profesionálny rast pracovníkov školstva v oblasti životného prostredia a rozvoj spolupráce medzi mestami, obcami a základnými školami v oblasti environmentálneho vzdelávania.

Miesto konania: malá zasadačka Obvodného úradu, Hviezdoslavova 3, Trenčín

Seminár je určený: učiteľom a koordinátorom environmentálnej výchovy ZŠ, pracovníkom štátnej správy a samosprávy, mimovládnym organizáciám.

 

V dňoch 14. a 15. októbra 2009 sa uskutočnila 10. Bielokarpatská konferencia.

 

V dňoch 23. – 25. 9. 2009 sa na Strednej odbornej škole sklárskej v Lednických Rovniach bude konať V. slovensko-česká Sklárska škola stredoškolákov (SŠS). Trojdňové podujatie organizuje združenie Región Biele Karpaty v spolupráci so Slovenskou sklárskou spoločnosťou ako aktivitu projektu Podpora zachovania sklárstva na území Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty, dlhodobého programu VITRUM PRO FUTURUM, Euroregión Bílé-Biele Karpaty (ER BBK) – euroregión skla, financovanú zo štátneho rozpočtu SR, prostredníctvom MVRR SR. Hlavným poslaním školy je vzbudiť v stredoškolských študentoch z územia ER BBK záujem o vysokoškolské štúdium orientované na sklo a keramiku. Na programe sklárskej školy budú aktívne participovať vedeckí a peda­gogickí pracovníci Ústavu anorganickej chémie SAV, Ústavu anorganickej chémie Akadémie vied ČR, Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, Vysokej školy chemickotechnologickej v Prahe a ďalší.

 

 

 

Ke stažení

UZNESENIE Z VALNÉHO ZHROMAŽDENIA  konaného dňa 24. 2. 2017 v TrenčíneUZNESENIE Z VALNÉHO ZHROMAŽDENIA konaného dňa 24. 2. 2017 v Trenčíne
Plán činnosti RBK na rok 2017Plán činnosti RBK na rok 2017
Plnění činnosti RBK za rok 2016Plnění činnosti RBK za rok 2016
Tlačová správaTlačová správa
ŠTÚDIA VÁŽSKEJ CYKLOTRASYŠTÚDIA VÁŽSKEJ CYKLOTRASY
 Programový dokument cezhraničnej spolupráce v území Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty na roky 2014-2020 Programový dokument cezhraničnej spolupráce v území Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty na roky 2014-2020
REKOGNOSKÁCIA, LEGALIZÁCIA A VYZNAČENIE NOVÝCH MTB CYKLOTURISTICKÝCH TRÁS V POHRANIČNOM ÚZEMÍ RBK – POVAŽSKÝ INOVECREKOGNOSKÁCIA, LEGALIZÁCIA A VYZNAČENIE NOVÝCH MTB CYKLOTURISTICKÝCH TRÁS V POHRANIČNOM ÚZEMÍ RBK – POVAŽSKÝ INOVEC
BAŤOVE CYKLOTRASYBAŤOVE CYKLOTRASY
GENERÁLNA OBNOVA A MODERNIZÁCIA CYKLOTRÁS V POHRANIČNOM ÚZEMÍ RBK – BIELE KARPATYGENERÁLNA OBNOVA A MODERNIZÁCIA CYKLOTRÁS V POHRANIČNOM ÚZEMÍ RBK – BIELE KARPATY
Program pro udržitelný rozvoj Euroregionu Bílé-Biele KarpatyProgram pro udržitelný rozvoj Euroregionu Bílé-Biele Karpaty
Papírový model Rozhladny BrdoPapírový model Rozhladny Brdo
Papírový model rozhladny Svatý HostýnPapírový model rozhladny Svatý Hostýn
JAVORINA – SYMBOL SPOLUPRÁCE SLOVÁKOV A ČECHOVJAVORINA – SYMBOL SPOLUPRÁCE SLOVÁKOV A ČECHOV
Predbežný program SŠSPredbežný program SŠS
Priebežná správa:Priebežná správa:
Program pro udržitelný rozvoj Euroregionu Bílé-Biele KarpatyProgram pro udržitelný rozvoj Euroregionu Bílé-Biele Karpaty
„Děti zpívají dětem, aneb netradiční opera“„Děti zpívají dětem, aneb netradiční opera“
HRADNÁ CESTA – POVESTI, LEGENDY A FEUDÁLNE OSOBNOSTIHRADNÁ CESTA – POVESTI, LEGENDY A FEUDÁLNE OSOBNOSTI
Oživenie drevenej rozhľadne na Veľkej Javorine z roku 1928.Oživenie drevenej rozhľadne na Veľkej Javorine z roku 1928.
NOVÝ CYKLOSPRIEVODCA!NOVÝ CYKLOSPRIEVODCA!
18. 6. 2015 TSk - pracovné stretnuti18. 6. 2015 TSk - pracovné stretnuti
Obrázkové smerovky v Euroregióne Bílé – Biele KarpatyObrázkové smerovky v Euroregióne Bílé – Biele Karpaty
Holubyho chata – papierový modelHolubyho chata – papierový model
Výmena znalostí a osvedčených postupov k udržateľnému rozvoju cezhraničnej spolupráce krajín V4. Výmena znalostí a osvedčených postupov k udržateľnému rozvoju cezhraničnej spolupráce krajín V4.
Vstupná správaVstupná správa
Holubyho chata – papierový modelHolubyho chata – papierový model
Tlačová správa:Tlačová správa:
Závery z konferencieZávery z konferencie
10. Bielokarpatská konferencia10. Bielokarpatská konferencia
 

logo

Kontakt


Tel.: +420 573 776 055 / 058

E-mail: fmp@regionbilekarpaty.cz

 

 

 

Adresa: nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín

GPS: 49°13’14.704″N, 17°39’47.806″E

IČ: 708 49 153

Zasílání novinek

 

Pro zasílání novinek zadejte Vaši e-mailovou adresu:

© Region Bílé Karpaty 2018