REGION BÍLÉ KARPATY
 

Aktuality

 

Dne 25.1.2019 bylo ukončení předkládání žádostí 2.výzvy 

Více

Dne 6.2.2019 bylo ukončení předkládání žádostí 3.výzvy 

Více

Jednání Regionálního výboru 

Více

Aktualizovaná verze přílohy č. III.5 PpŽaKU Publicita

Více

3. jednání Regionálního výboru 13. června 2019

Více

Přerušený provoz - 18.7.2019 

Více

Informace o nadcházejících seminářích

Více

Seminář pro konečné uživatele ve Zlíně

Více

Výzva na předkládání žádostí o poskytnutí NFP pro malé projekty v rámci Fondu malých projektů, na prioritní osu č. 2 kvalitní životní prostředí (6c).  

Více

Pozvánky na semináře pro žadatele 

Více

Informace o ukončené 4. výzvě, počet přijatých projektů

Více

Informace  - nové verze PpŽaKU a přílohy č. III. - 5 Publicita 

Více

Omezení pracovní doby

Více

Výzva na předkládání žádostí o poskytnutí NFP pro malé projekty v rámci Fondu malých projektů, na prioritní osu č. 3 Rozvoj místních iniciativ (11b).  

Více

Žádost o zpětnou vazbu - 8 návrhů tématických oblastí, které by bylo vhodné realizovat v novém programovacím období přeshraniční spolupráce 2021-2027

 

 

Více

Formulář žádosti o NFP - 11b - chybová hláška

Více

Výsledky jednání 4. Regionálního výboru 

Více

Informace o semináři pro konečné uživatele 

2.4.2020

Zlín 

Více

Informace o ukončené 5. výzvě, počet přijatých projektů

Více

Prosíme o přečtení důležitých pokynů 

Více

Metodický pokyn FMP č. 1/2020

k Příručce pro žadatele a konečné uživatele, verze 1.4, a k uvedeným přílohám

Více

AKTUALIZACE:

Všeobecných smluvních podmínek ke Smlouvě o NFP z FMP

Více

Pozvánka na seminář pro konečné uživatele

Více

Metodický pokyn FMP č. 2/2020

k Příručce pro žadatele a konečné uživatele, verze 1.4 a k dotčeným přílohám

Více

Termín jednání 5. Regionálního výboru

Více

Informace v souvislosti k opětovnému šíření Covid-19 a komplikace s realizací MP.

Více

INFORMACE K SEMINÁŘI PRO KONEČNÉ UŽIVATELE 

5. VÝZVA 

Více

Vážení žadatelé a koneční uživatelé Fondu malých projektů,

 

vzhledem k aktuální epidemiologické situaci ve Zlínském kraji a s ohledem na opětovné šíření viru COVID-19 přistoupil Správce RBK od pondělí 19.10.2020 k omezení kontaktu s veřejností, žadateli a konečnými uživateli Fondu malých projektů a zrušil plánované prezenční semináře pro Žadatele na dobu neurčitou.

 

S ohledem na výše uvedené omezení si Vás dovolujeme ujistit, že projektoví manažeři Vám budou nadále k dispozici na uvedených e-mailových kontaktech a komunikace může probíhat i jinou alternativní formou (telefonické konzultace, videokonzultace aj.).

 

Projektoví manažeři budou přistupovat ke každému projektu jednotlivě, vždy ve snaze co nejvíce pomoci zdárně dokončit realizaci projektu.

 

Děkujeme za pochopení a věříme, že společně to zvládneme.   

 

                Kolektiv Regionu Bílé Karpaty

Více

Výzva na předkládání žádostí o poskytnutí NFP pro malé projekty v rámci Fondu malých projektů, na prioritní osu č. 2 kvalitní životní prostředí (6c).  

Více

Informace o semináři pro žadatele FMP

online forma webináře

12.11.2020

Více

Omezení pracovní doby

Více

Prodloužení lhůty předložení projektů 

Více

Výzva na předkládání žádostí o poskytnutí NFP pro malé projekty v rámci Fondu malých projektů, na prioritní osu č. 3 Rozvoj místních iniciativ (11b).  

Více

Informace o semináři pro žadatele FMP

online forma webináře

19.1.2021

Více

Informační video prezentující úspěšné malé projekty FMP

Více

Informace o ukončené 6. výzvě, počet přijatých projektů

Více

Informační letáky pro 7. výzvu a informace o konzultacích

Více

Aktualizace FAQ 

Více

Informace k osobnímu předání žádosti 7. výzvy v kanceláři RBK

Více

Informační brožurka 

Fond Malých Projektů SK-CZ

Programu Interreg V-A SK-CZ 2014 - 2020

aneb

KDE FOND MALÝCH PROJEKTŮ POMÁHÁ

Více

Informace o ukončené 7. výzvě, počet přijatých projektů

Více

Informace o semináři pro konečné uživatele FMP

online forma webináře

08. 06. 2021 

Více

Prosíme o vyplnění dotazníku spokojenosti a připomínek k současnému fungování FMP a jeho směřování do budoucna

Více

Přerušený provoz kanceláře RBK - 12.08.2021

Více

Informace o semináři pro konečné uživatele FMP

01.10.2021 - budova TIC - Zlín

Více

Výzva na předkládání žádostí o poskytnutí NFP pro malé projekty v rámci Fondu malých projektů, na prioritní osu č. 2 kvalitní životní prostředí (6c).  

Více

Výzva na předkládání žádostí o poskytnutí NFP pro malé projekty v rámci Fondu malých projektů, na prioritní osu č. 3 Rozvoj místních iniciativ (11b).  

Více

Pozvánky na semináře pro žadatele Fondu malých projektů 

Ostrava - Zlín - Brno

8. a 9. výzva

Více

POZVÁNKA NA 

ONLINE WEBINÁŘ 

22.9.2021

Více

Informační letáky k 8. a 9. výzvě 

Více

přerušený provoz kanceláře RBK - 29.10.2021

Více

Informace o ukončené 8. a 9. výzvě

Počet přijatých projektů

Více

OMEZENÍ PRACOVNÍ DOBY

Více

Výzva na předkládání žádostí o poskytnutí NFP pro malé projekty v rámci Fondu malých projektů, na prioritní osu č. 3 Rozvoj místních iniciativ (11b).  

Více

Výzva na předkládání žádostí o poskytnutí NFP pro malé projekty v rámci Fondu malých projektů, na prioritní osu č. 2 kvalitní životní prostředí (6c).  

Více

Informační letáky k 10. a 11. výzvě

Více

Pozvánka na online webinář k 10. a 11. výzvě

31.1.2022 od 9:00

Více

Informace o ukončené 10. a 11. výzvě

Počet přijatých projektů

Více

Přerušení provozu kanceláře RBK 

26.04.-27.04.2022

Více

Informace o semináři pro konečné uživatele FMP

02.06.2022 - budova TIC - Zlín

Více

Vychází praktická publikace „Abeceda fondů EU 2021-2027“

Více

přerušený provoz kanceláře RBK - 21.7.2022

Více

Oznámení o přijetí nových členů

Více

Představení malých projektů programu Interreg V-A SK - CZ 2014 - 2020

1. část

Více

Postup při změně statutárního zástupce 

 

Více

Strategie Euroregionu Bílé – Biele Karpaty 2021 – 2027

Více

OMEZENÍ PRACOVNÍ DOBY 

Více

Tabulka Rekapitulace mzdových nákladů 01/2021-03/2023

Více

Na Ministerstvu pro místní rozvoj proběhla v pondělí 20. března ustavující schůze Asociace euroregionů České republiky.

Více

Program přeshraniční spolupráce Interreg V-A SK-CZ 2021-2027 zve na Networking žadatelů k výzvám nového programového období 2021-2027.

8. června 2023, od 9:00 ve Zlíně

Více

k Příručce pro žadatele a konečné uživatele a k dotčeným přílohám

 

Více

aneb Kde Fond malých projektů pomáhá

Více

18.1.2024

Mezinárodní konference k budoucnosti a perspektivám přeshraniční spolupráce v kontextu současné Europy

Více

Regionální výbor

29.2.2024

Více

Vyhlášení 1. výzev


Více

Změna sídla kanceláře Regionu Bílé Karpaty

Více

logo

Kontakt


Tel.: +420 576 510 073

E-mail: fmp@regionbilekarpaty.cz

 

 

 

Adresa: nám. T. G. Masaryka 1280, 760 01 Zlín

GPS: 49°13’14.704″N, 17°39’47.806″E

IČ: 708 49 153

Zasílání novinek

 

Pro zasílání novinek zadejte Vaši e-mailovou adresu:

© Region Bílé Karpaty 2018