REGION BÍLÉ KARPATY
 

Aktuality

 

Dne 25.1.2019 bylo ukončení předkládání žádostí 2.výzvy 

Více

Dne 6.2.2019 bylo ukončení předkládání žádostí 3.výzvy 

Více

Jednání Regionálního výboru 

Více

Aktualizovaná verze přílohy č. III.5 PpŽaKU Publicita

Více

3. jednání Regionálního výboru 13. června 2019

Více

Přerušený provoz - 18.7.2019 

Více

Informace o nadcházejících seminářích

Více

Seminář pro konečné uživatele ve Zlíně

Více

Výzva na předkládání žádostí o poskytnutí NFP pro malé projekty v rámci Fondu malých projektů, na prioritní osu č. 2 kvalitní životní prostředí (6c).  

Více

Pozvánky na semináře pro žadatele 

Více

Informace o ukončené 4. výzvě, počet přijatých projektů

Více

Informace  - nové verze PpŽaKU a přílohy č. III. - 5 Publicita 

Více

Omezení pracovní doby

Více

Výzva na předkládání žádostí o poskytnutí NFP pro malé projekty v rámci Fondu malých projektů, na prioritní osu č. 3 Rozvoj místních iniciativ (11b).  

Více

Žádost o zpětnou vazbu - 8 návrhů tématických oblastí, které by bylo vhodné realizovat v novém programovacím období přeshraniční spolupráce 2021-2027

 

 

Více

Formulář žádosti o NFP - 11b - chybová hláška

Více

Výsledky jednání 4. Regionálního výboru 

Více

Informace o semináři pro konečné uživatele 

2.4.2020

Zlín 

Více

Informace o ukončené 5. výzvě, počet přijatých projektů

Více

Prosíme o přečtení důležitých pokynů 

Více

Metodický pokyn FMP č. 1/2020

k Příručce pro žadatele a konečné uživatele, verze 1.4, a k uvedeným přílohám

Více

AKTUALIZACE:

Všeobecných smluvních podmínek ke Smlouvě o NFP z FMP

Více

Pozvánka na seminář pro konečné uživatele

Více

Metodický pokyn FMP č. 2/2020

k Příručce pro žadatele a konečné uživatele, verze 1.4 a k dotčeným přílohám

Více

Termín jednání 5. Regionálního výboru

Více

Informace v souvislosti k opětovnému šíření Covid-19 a komplikace s realizací MP.

Více

logo

Kontakt


Tel.: +420 573 776 055 / 058

E-mail: fmp@regionbilekarpaty.cz

 

 

 

Adresa: nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín

GPS: 49°13’14.704″N, 17°39’47.806″E

IČ: 708 49 153

Zasílání novinek

 

Pro zasílání novinek zadejte Vaši e-mailovou adresu:

© Region Bílé Karpaty 2018